Home Nyheter Nya forskningsrapporter stärker Tesomet för typ 2-diabetes

Nya forskningsrapporter stärker Tesomet för typ 2-diabetes

Nya forskningsrapporter stärker Tesomet för typ 2-diabetes

19 april, 2016

Två nyligen publicerade vetenskapliga artiklar från olika forskargrupper i England stärker Sanionas läkemedelskandidat Tesomet för behandlig av typ 2-diabetes och öppnar upp för ytterligare marknader för allvarliga följdsjukdomar för diabetessjuka. Korrelation mellan typ 2-diabetes och livshotande följdsjukdomar bekräftas och patienter med typ 2-diabetes kan uppnå remission i upp till tio år genom att minska sin vikt och sedan lyckas hålla vikten nere.
Det är sedan tidigare känt att ackumulerat fett i leverceller som en följd av fetma ökar risken för att drabbas av typ 2-diabetes. Nu har ett forskarteam vid universiteten i Edinburgh och Southampton lyckats leda i bevis att typ 2-diabetes också markant ökar risken för allvarliga följdsjukdomar som skrumplever och levercancer. När Saniona senare i år startar sin fas 2a-studie med Tesomet mot typ 2-diabetes, sker det därmed med en förändrad spelplan och potentiellt fler adresserbara andrahandsindikationer i potten.
Den 13 april publicerades en vetenskaplig artikel i Journal of Hepatology med titeln “Type 2 diabetes and risk of hospital admission or death for chronic liver diseases”. Med underlag i anonymiserade skottska sjukhusjournaler under en tioårsperiod, kunde forskarna visa att typ 2-diabetespatienter – och främst män – löper en markant ökad risk att drabbas av livshotande följdsjukdomar som skrumplever och levercancer.
Forskarteamet med Professor Chris Byrne vid Southamptons universitetet och professor Sarah Wild vid Edinburghs universitet i spetsen, konstaterar i sin forskning att de flesta fall av leversjukdom hos personer med typ 2-diabetes orsakas av en ansamling av fett i leverceller. Detta tillstånd kallas alkoholfri fettlever eller NAFLD och saknar idag tillfredsställande behandlingsalternativ.
I studien varnar forskarna för att antalet sjukhusdagar och dödsfall orsakade av leversjukdom sannolikt kommer att stiga om fallen av typ 2-diabetes fortsätter öka i nuvarande takt. Den samhällsekonomiska vinsten av att hitta ett potent läkemedel mot typ 2-diabetes har därmed om möjligt ökat än mer.
Professor Chris Byrne kommenterade forskningsgruppens resultat:
– Vi har för första gången visat att typ 2-diabetes är en viktig ny riskfaktor som ökar antalet sjukhusinläggningar och dödsfall hos personer med alla de vanligaste kroniska leversjukdomarna.
Denna vetenskapliga studie är dock inte den enda i Storbritannien under 2016 som är av intresse för Sanionas kommande studie kring typ 2-diabetes och betydelsen av viktminskning. Den 22 mars meddelade Newcastle University att patienter med typ 2-diabetes kan uppnå remission i upp till tio år genom att minska sin vikt och sedan lyckas hålla vikten nere. Jørgen Drejer, vd i Saniona menade då att det är “mycket uppmuntrande data för patienter med typ 2-diabetes”.
Dessa forskningsresultat har därmed visat på två fundamentala fakta: typ 2-diabetes ökar markant risken att drabbas av allvarliga följdsjukdomar, samt att bibehållen viktminskning minskar risken för att drabbas av typ 2-diabetes. Tesofensine (Tesomet) har visat effektiva viktminskningseffekter i fas 2-studier med överviktiga patienter, och nu förväntar sig Saniona också kunna påvisa att förloppet av typ 2-diabetes kan hävas genom en minskning av leverfetthalten.
Om Tesofensine och Tesomet
Kliniska studier har visat att Tesofensine generellt tolereras väl, dock visade det sig att hjärtfrekvens och blodtryck ökade vid terapeutiska doser, varför man nu i den kommande fas 2a-studien adderar betablockeraren Metoprolol i syfte att reducera dessa oönskade bieffekter. Målet ar att bekräfta de nyligen publicerade analyser av kliniska data som kraftfullt styrker användningen av Tesomet som ett pålitligt behandlingsalternativ av typ 2-diabetes.
I februari ingick Saniona ett utvecklings- och kommersialiseringssamarbete med det mexikanska läkmedelsbolaget Productos Medix där Medix ges ensamrätt att utveckla och kommersialisera Tesofensine och Tesomet i Mexiko och Argentina.
Under april väntas den första patienten rekryteras till Sanionas kliniska fas 2a-studie för Tesomet i typ 2-diabetespatienter, vilken genomförs på två platser i Tyskland under ledning av Profil Germany som är ledande inom klinisk forskning på diabetes.
Om typ 2-diabetes
Typ 2-diabetes är en progressiv kronisk sjukdom hos de flesta patienter idag. Nyligen publicerad forskning drar emellertid slutsatsen att typ 2-diabetes är reversibel och att stora patientgrupper kan uppnå långsiktigt tillfrisknande om de uppnår en betydande viktminskning.
Marknaden
Marknaden växer dramatiskt i takt med att fetma och välfärdssjukdomar blir ett allt större problem. Enligt Datamonitor kommer viktreducerande behandlingsmöjligheter drastiskt att öka värdet på diabetes typ 2-marknaden under de kommande 10 åren.
Datamonitor uppskattar att diabetes typ 2-marknaden kommer att växa från 23,3 miljarder USD 2014 till 43 miljarder USD 2023.
 
Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev