Home Nyheter Allt om NeuroVives nyemission

Allt om NeuroVives nyemission

Allt om NeuroVives nyemission

20 april, 2016

På måndagen 18 april inleddes den emission av aktier och teckningsoptioner som styrelsen i NeuroVive beslutat om i februari i år. Nyemissionen kan tillföra bolaget initialt 94,4 miljoner kronor före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ytterligare 32,6 miljoner kronor.

Motivet till emissionen

Emissionslikviden syftar primärt till att ta CicloMulsion för akut njurskada samt NeuroSTAT för traumatisk hjärnskada igenom pågående kliniska fas II-studier, samt att slutföra prekliniska studier för NVP019. Bolagets målsättning är därmed att ta AKI-programmet  och NeuroSTAT fram till licensaffär alternativt partnersamarbete.
Beroende på utfallet av emissionen kommer kapitalet sekundärt att användas till bolagets utvecklingsplattformar. Resterande del av emissionslikviden skall allokeras till utveckling av patentportföljen samt löpande kostnader.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid
18 april – 2 maj 2016
Teckningskurs
42 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 5,25 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
Emissionsvolym
Vid fullteckning i Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 94,4 MSEK före emissions och garantikostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare minst 32,6 MSEK.
Garantier
Nyemissionen är garanterad upp till ett belopp om cirka 71 MSEK, motsvarande 75 procent av nyemissionen, genom avtal om emissionsgaranti från externa investerare.
Börsvärde
230 MSEK (7 april 2016)

Insynspersoner deltar i nyemissionen

Den 18 april kommunicerades från bolaget att storägaren Baulos Capital Belgium SA har för avsikt att teckna minst 75 000 units i emissionen, vilket motsvarar 3,15 MSEK. Även delar av ledningen, däribland NeuroVives nytillträdde vd Erik Kinnman och bolagets COO Jan Nilsson, har meddelat sin avsikt om att teckna units i nyemissionen. Vilken volym de avser teckna framgår inte.

NeuroVives emissionssida

På NeuroVives emissionssida kan du se nya filmer från bolaget, beställa prospekt, anmälningssedel och hitta övrig relevant information som rör emissionen. Du hittar emissionssidan här. www.investerarbrevet.se/neurovive.

Träffa NeuroVive på BioStock Live Roadshow

BioStock Live Roadshow som inleds idag kommer NeuroVives vd Erik Kinnman att presentera bolaget vid ett flertal tillfällen. Första chansen att se bolagets presentation är idag onsdag den 20:e april, när det första eventet i roadshowen direktsänds via webben med sändningsstart kl. 11.30.
Direktsändningen sker via webbsidorna; Nyhetsbyrån Direkt, Investerarbrevet.se, Veckans Affärer och Privata Affärer samt via Periscope/Twitter. Alla som tittar via nätet har möjlighet att ställa frågor direkt till talarna via Twitter/Periscope och e-post: [email protected]. Mer detaljerade instruktioner ges när eventet startar.
Läs mer om de respektive eventen och se programmen här:
Stockholm direktsänt 20/4 kl 11:00-15:00 på Nyhetsbyrån direkt, här
Stockholm 25/4 kl 18:00 – 22:00 på Operaterassen, här
Göteborg 26/4 kl 17:30 – 21:30 på Hotel Park Avenue, här
Lund 28/4 kl 18:00 – 22:00 på Hotel Lundia, här
Den 27/4 kl 12:00-13:00 kommer även en telefonkonferens att hållas med NeuroVives vd Erik Kinnman. Där har du som har funderingar gällande bolaget, nyemissionen och bolagets projekt chansen att få dina frågor besvarade direkt av VD själv. Läs mer och anmäl dig här.

Aktuella analyser

Nedan kan du läsa analyser av NeuroVive utförda av Aktiespararna, Erik Penser samt Börshandlat och få en uppfattning av hur de värderar bolagets framtidsutsikter.
Börshandlat 2016-03-31
Analyshuset Börshandlat menar att NeuroVive kan stå inför en betydande uppvärdering i takt med att resultat från de båda fas II-studierna offentliggörs. Dessutom anser man emissionsvillkoren vara mycket frikostiga, och ser rekryteringen av bolagets nye vd som en kvalitetsstämpel för bolagets förnyade forskningsinriktning. Börshandlat gör den sammanlagda bedömningen att det kan bli mycket fördelaktigt att i delta företrädesemissionen på kort sikt. Läs hela analysen genom att klicka här
Aktiespararna 2016-02-09
Enligt Aktiespararna resulterade Neurovives misslyckade fas III-studie i en skadeskjuten aktie. Dagens aktiekurs avspeglar det riskjusterade värdet av portföljen men 2016 kan ändå bli ett bra och händelserikt år, skriver Aktiespararna i en uppdragsanalys från februari. Läs hela analysen genom att klicka här
Erik Penser 2016-02-29
Även Erik Penser bankaktiebolag har tagit fram en uppdragsanalys om NeuroVive och bedömer både kurspotentialen och risknivån som hög. Läs mer om hur de estimerar NeuroVives framtid i länken nedan. Läs hela analysen genom att klicka här

Webb-TV: tre nya filmer med NeuroVive

Vd Erik Kinnman och COO Jan Nilsson berättar mer om den pågående nyemissionen i en så kallad Sitdown med Finwire. Klicka här för att se filmen.
Finwire intervjuar vd Erik Kinnman och forskningschef Eskil Elmér. Klicka här för att se filmen.
Forskningschef Eskil Elmér och Chief Medical Officer Magnus Hansson berättar mer om mitokondriell medicin och bolagets forskning. Klicka här för att se filmen.
 
Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev