Home Nyheter BrainCool ökar fokus på USA med fylld kassa

BrainCool ökar fokus på USA med fylld kassa

BrainCool ökar fokus på USA med fylld kassa

18 april, 2016

BrainCool har genomfört en riktad emission mot en mindre grupp utvalda investerare, och fyller därmed på kassan med 10,3 miljoner SEK. Kapitalinjektionen möjliggör en offensiv satsning inom flera affärsområden för bolaget, som bland annat riktar ökat fokus mot den viktiga USA-marknaden. 
Den riktade emissionen genomfördes av BrainCool utan extern assistans och på mycket kort tid vilket gör att den är förknippad med minimala kostnader, enligt bolaget. Bland investerarna, som fått teckna sig för sammanlagt 859 000 aktier till en relativt blygsam kursrabatt om 7 %, märks bland andra Fredrik Olssons investmentbolag Baulos International. Baulos har sedan tidigare betydande ägarintressen i flera svenska life science-bolag som NeuroVive, A1M Pharma, Xintela och Enorama Pharma. Bland de övriga investerarna märks även finansprofilen Karl Mikael Syding och ishockeyspelaren Patric Blomdahl, tidigare lagkapten i AIK.
Den senares medverkan kan möjligen vara en indikation på det stora intresset för BrainCools projekt inom idrottsmedicin, där bolaget har en pågående studie med ishockeyspelare i två svenska elitklubbar för att utvärdera de positiva effekterna av medicinsk kylning vid hjärnskakning.
Från bolagets sida har man sagt att BrainCools styrelse ser en riktad emission som det bästa finansieringsalternativet i ett läge där mycket positivt händer inom flera affärsområden. Bland annat beviljades bolaget nyligen ett snabbspår av amerikanska FDA för onkologiprojektet Cooral System, vilket i kombination med nya riktlinjer för kylning av hjärtstopp i USA, bedöms som gynnsamt för bolaget inför ett planerat inträde på den amerikanska marknaden. Bolaget konstaterar också att en välfylld kassa är en fördel i förhandlingssituationer med externa samarbetspartners.
BioStock kontaktade BrainCools vd Martin Waleij för att få ytterligare kommentarer:
I ett läge där vi ser att många biotechbolag vänder sig till befintliga ägare för att få mer pengar väljer ni att rikta er till nya investerare, varför är det en bättre strategi enligt dig?
– Vi är inne i en intensiv fas med ökat fokus på affärsutveckling och har nu fått in ett antal investerare som stärker våra nätverk inom olika områden på ett sätt som är till gagn för övriga ägare. Sen är det ju ingen hemlighet att väldigt många bolag är ute och rekryterar pengar nu, och det till väldigt stora rabatter och med höga arvoden till externa rådgivare. Vi har bedömt detta som ett fördelaktigare alternativ för bolaget, och signalen är tydlig till alla våra aktieägare, liten som stor – BrainCool arbetar för aktieägarnas bästa.
Ert fokus på USA-marknaden har ökat i och med positiva besked från FDA och de nya kylningsriktlinjerna för hjärtstoppspatienter?
– Ja, intresset från USA är och har varit stort. Vi arbetar intensivt med marknadsförberedelser, parallellt med att vi avvaktar ett 510 k-godkännande för våra produkter från FDA.
Ni är också bättre rustade för diskussioner med möjliga samarbetspartners med pengar i kassan, hur stor skillnad gör det?
– När man för partneravtal med industriella spelare skall man vara medveten om att varje sten vänds, och en svag balansräkning försvagar förhandlingsläget. Det hotet är numera undanröjt, avslutar Martin Waleij, vd BrainCool.
 
Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev