Home Nyheter Konkurrent lägger bud på Vivoline Medical

Konkurrent lägger bud på Vivoline Medical

Konkurrent lägger bud på Vivoline Medical

18 april, 2016

Idag meddelades marknaden via ett pressmedelande att XVIVO Perfusion AB har lagt ett bud på uppköp av VivoLine Medical AB. Det totala värdet på budet, som är uppdelat i såväl kontantbetalning och betalning med aktier i XVIVO, är värt 9,32 kr/aktie och 5,21 kr/teckningsoption.
XVIVO Perfusion AB har idag genom pressmeddelande lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av aktier och teckningsoptioner av serie 2015/2016 i Vivoline Medical AB att överlåta samtliga sina Aktier och Teckningsoptioner till XVIVO Perfusion mot ett vederlag enligt följande:
– för varje Aktie erbjuds 1,2921 kronor kontant och 0,1543 aktier i XVIVO Perfusion (“Budgivaraktier”); och
– för varje Teckningsoption erbjuds 0,7226 kronor kontant och 0,0863 Budgivaraktier; (“Erbjudandet”).
Baserat på den senaste betalkursen för Budgivaraktien om 52 kronor den 15 april 2016, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande, motsvarar vederlaget i Erbjudandet ett värde om cirka 9,32 kronor per Aktie och cirka 5,21 kronor per Teckningsoption. Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 128,5 miljoner kronor, baserat på totalt 11 402 818 utestående Aktier och 4 267 970 utestående Teckningsoptioner vid tidpunkten för lämnandet av Erbjudandet.
Acceptperioden för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 16 maj 2016 till och med den 7 juni 2016.
Erbjudandet är villkorat bland annat av att det accepteras i sådan utsträckning att XVIVO Perfusion blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Vivoline (efter full utspädning) samt att aktieägarna i XVIVO Perfusion på årsstämman den 3 maj 2016 med erforderlig majoritet beslutar om att bemyndiga styrelsen i XVIVO Perfusion att besluta om nyemissioner i enlighet med kallelsen till årsstämman i XVIVO Perfusion.
Vivolines tre största aktieägare – Carl Westin Ltd med ett innehav om 2 273 325 Aktier och 811 900 Teckningsoptioner, Frankenius Equity AB med ett innehav om 2 273 324 Aktier och 811 900 Teckningsoptioner och Igelösa Life Science AB med ett innehav om 943 057 Aktier – har genom avtal ingångna den 17 april 2016 åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Tillsammans innehar dess tre aktieägare totalt cirka 48,1 % av det totala antalet Aktier och röster i Vivoline och cirka 38 % av det totala antalet Teckningsoptioner.
BioStocks kommentar
Vi anser att budet från XVIVO Perfusion AB är klart i underkant av vad VivoLine Medical idag bör värderas till. Under dagen har vi sonderat bland befintliga aktieägare, med såväl mindre som större innehav, och den allmänna uppfattningen är att man inte ser budet som acceptabelt. Då det endast krävs över 10 procent av rösterna för att stoppa detta uppköp, anser BioStock att det är troligt att XVIVO, eller andra intressenter för bolaget, måste höja budet markant för att kunna få denna affär på plats. Det finns idag ingenting som talar för att denna budnivå kommer att accepteras av över 90 procent av de befintliga ägarna, vilket krävs för att affären ska godkännas. Att de tre största ägarna ställer sig bakom budet är alltså inte avgörande i detta sammanhang. Erbjudandet från XVIVO erbjuder förvisso dessa storägare en exit som hade varit svår att genomföra över marknaden, men för övriga aktieägare torde incitamentet vara betydligt mindre att acceptera erbjudandet.
 
Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev