Home Nyheter Lovande resultat för Xintelas antikropp i amerikansk ledbroskstudie

Lovande resultat för Xintelas antikropp i amerikansk ledbroskstudie

Lovande resultat för Xintelas antikropp i amerikansk ledbroskstudie

18 april, 2016

Biomedicinbolaget Xintela har i samarbete med en amerikansk forskargrupp visat att behandling av skadat ledbrosk med genterapi kan göras mer effektiv genom att använda en av Xintelas patentskyddade antikroppar. De lovande forskningsresultaten publicerades i den internationella tidskriften Molecular Therapy — Methods & Clinical Development i början av mars innan Xintela noterades på First North. Denna nyhet har ej uppmärksammats i Sverige tidigare.

Evy
Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela och medförfattare.

En forskargrupp i Houston, Texas, har utvecklat en metod för att med hjälp av genterapi föra in genen PRG4 i ledbroskceller. Genen PRG4 gör att broskcellerna producerar ämnet proteoglykan 4, som har en skyddande verkan på ledbrosket. För att transportera in genen i ledbroskcellerna används en viruspartikel, en s.k. virusvektor. I tidigare studier har man dock haft svårt att få virusvektorn att binda specifikt till ledbroskceller, vilket gjort behandlingen ineffektiv.
I en preklinisk studie, som gjorts på möss med ledbrosksjukdomen artros, “laddades” virusvektorerna med Xintelas patenterade antikropp som binder till broskcellsmarkören integrin α10β1. Dessa viruspartiklar injicerades sedan i lederna på mössen. Resultatet blev att genen i större utsträckning togs upp av ledbroskcellerna, med både bättre behandlande och förebyggande effekt som följd. Det här visar att Xintelas markör, integrin α10β1, är en effektiv målmolekyl för att rikta behandlingar till skadat ledbrosk.
Om artros
Artros är den vanligaste formen av reumatisk ledsjukdom och i Sverige är ungefär 7-800 000 personer drabbade. En stor studie i tidskriften Lancet har uppskattat att cirka 250 miljoner personer världen över lever med knäartros, vilket står för ca 83% av den totala samhällsbördan som artros orsakar. Enbart i USA räknar man med att artros kostar samhället ofattbara 100 miljarder dollar per år, och i dagsläget finns inga botande eller sjukdomsbromsande behandlingar på marknaden.
Den vetenskapliga artikeln går att hitta i sin helhet via nature.com genom att klicka här.
BioStocks kommentar: Artros lämpar sig generellt väl för behandling med gen- och cellterapi, eftersom sjukdomen är lokalt koncentrerad till lederna. Att man nu med Xintelas patentskyddade markörteknologi visat att det är möjligt att uppnå en bättre “målsökande” effekt specifikt mot ledbroskceller kan bli en viktig faktor i utvecklingen av nya effektiva terapier. Eftersom det dessutom finns pågående kliniska studier där man använder liknande genterapimetoder med virusvektorer, så ökar också möjligheterna att de nya studiefynden snabbare kan överföras till studier i människa. Att Xintela medverkar i publiceringen av dessa lovande resultat i en ansedd vetenskaplig tidskrift ser vi som ytterligare ett viktigt kvitto på att Xintela befinner sig i framkant med sin forskning inom regenerativ medicin.
Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev