Home Nyheter Börshandlat om NeuroVive: Förutsättningar finns till kraftig omvärdering

Börshandlat om NeuroVive: Förutsättningar finns till kraftig omvärdering

Börshandlat om NeuroVive: Förutsättningar finns till kraftig omvärdering

11 april, 2016

I en analysuppdatering av NeuroVive Pharmaceutical som nyligen släppts från Börshandlat ser man positivt på bolagets strategiska beslut att genomföra en företrädesemission om drygt 94 miljoner. I analysen lyfts även  den stora potentialen till licensaffärer fram, som kan följa på eventuella positiva resultat i den pågående fas II-studien (CiPRICS) avseende akut njurskada. Slutsatsen är att NeuroVive går mot avgöranden i flera projekt som kan innebära att bolaget står inför en kraftig omvärdering under året.
Den nära förestående företrädesemissionen i NeuroVive syftar till att ta in ytterligare 94,4 MSEK (samt ytterligare minst 32,6 MSEK vid fullt nyttjade teckningsoptioner), vilket förstärker bolagets kassa rejält. Vid årsskiftet uppgick kassan till närmare 97 MSEK och med det nya kapitalet säkerställs finansiering av verksamheten tills man har färdigställt de kliniska fas II-studierna med CicloMulsion för akut njurskada, samt NeuroSTAT för traumatisk hjärnskada, och fram till en tänkt licensaffär. Pengarna ska även finansiera en ytterligare mindre fas II-studie inom akut njurskada som förväntas genomföras under det första halvåret 2017, förutsatt att CiPRICS-studien faller ut väl. Målsättningen är dessutom att slutföra de prekliniska studierna för NVP019 och finansiera det fortsatta arbetet i bolagets projekt inom ischemisk stroke och energireglering på cellnivå med fokus på medfödda mitokondriesjukdomar.
Börshandlats analys konstaterar att det är fråga om en offensiv emission som genomförs till fördelaktiga villkor ur ett aktieägarperspektiv, samtidigt som den ur ett risk-minimerande perspektiv också säkerställer att bolaget har tillgängligt kapital för att allokera om resurser till, och höja farten framåt i, övriga projekt i utvecklingsportföljen vid eventuella besvikelser i samband med presentation av kommande studieresultat. BioStock kan konstatera, i tillägg till detta, att det sällan innebär någon nackdel att ha en välfylld bolagskassa när det drar ihop sig till förhandlingar om eventuella licensaffärer.
Analysen pekar också på det stora intresset som finns bland läkemedelsjättarna för lovande projekt inom indikationen njurskada, och lyfter fram ett intressant exempel på en licensaffär fjol där Pfizer betalade 87,5 miljoner USD för en ägarandel i AM-Pharma (ej att förväxla med svenska A1M Pharma), som även omfattade en förvärvsoption värd drygt 500 miljoner USD, i syfte att få tillgång till en läkemedelskandidat i klinisk fas II-prövning avseende sepsisinducerad akut njurskada.
I diskussioner med eventuella samarbetspartners kommer naturligtvis mycket an på erfarenheten hos förhandlaren, och i NeuroVives relativt nytillträdde vd Erik Kinnman ser Börshandlat en imponerande rekrytering:
“Meritlistan är dessutom tung omfattande chefspositioner hos bl.a. SOBI, AstraZeneca, Pfizer och Sanofi, innebärande kompetens och erfarenhet inom relevanta områden såsom klinisk utveckling, affärsstrategi, affärsutveckling och investor relations. Dessutom har Kinnman meriter från finansmarknaden som tidigare chefsanalytiker för hälsovårdssektorn hos Danske Bank. Vi imponeras över rekryteringen och ser Kinnmans beslut, beaktat dennes kompetens och meritlista, som en kvalitetsstämpel över NeuroVive och dess forskningsportfölj.”
Analysen från Börshandlat går att ladda ned och läsa i sin helhet här.
 
Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev