Home Okategoriserad Intervju: Saniona inleder året med nytt partneravtal

Intervju: Saniona inleder året med nytt partneravtal

Intervju: Saniona inleder året med nytt partneravtal

21 januari, 2016

Under onsdagen avslöjade danska bioteknikbolaget Saniona att man knutit avtal om forskningssamarbete med läkemedelsbolaget Upsher-Smith Laboratories genom dess brittiska dotterbolag Proximagen. BioStock har intervjuat Sanionas vice vd och CFOThomas Feldhus som gläds åt avtalet som initialt ger bolaget ca 10 MSEK i upfrontbetalning och forskningsstöd och kan bli värt totalt ca 258 MSEK plus royalties på framtida försäljning.

feldthus
Thomas Feldthus, nöjd vice vd och CFO

Upsher-Smith Laboratories och dess dotterbolag Proximagen har lång erfarenhet av forskning och utveckling av nya småmolekyler, särskilt inom områdena CNS, smärta och inflammation. Det låter som ett samarbete som bör passa Saniona som hand i handske?
– Det finns, som du påpekar, en betydande överlappning mellan våra respektive bolags terapiområden. Det gör också att jag gott kan föreställa mig att båda parter någon dag kan tänkas bli intresserade av att utvidga samarbetet ytterligare.
Under 2015 fick ni uppleva att två samarbetsavtal med stora läkemedelsbolag avslutades på motpartens initiativ. Nu inleder ni 2016 med att presentera ett nytt partneravtal – känns det lite som en revansch för Saniona?
– 
Janssen och Pfizer sade upp sina avtal förra året som en följd av interna strategiska beslut. Vi har fått tillbaka bägge projekten och vi menar att de håller en mycket hög kvalitet, så vi har stora förväntningar på att hitta nya partners till dessa projekt framöver. Vi har själva aldrig tvivlat på att vi kan sluta nya forskningsavtal baserat på den teknologi i världsklass och den erfarenhet vi besitter inom jonkanaler, men jag kan givetvis förstå att våra aktieägare blev lite nervösa när samarbetsavtalen löpte ut under året som gick. Nu har vi återigen visat att det inte var någon tillfällighet att stora pharmabolag söker upp oss när de letar projekt inom jonkanalsområdet.
proximagenSamarbetet med Upsher-Smith eller Proximagen ska främst fokusera på ett av programmen i er utvecklingsportfölj som befinner sig i tidig upptäcktsfas och som ni tidigare inte gått ut och berättat om i detalj, finns det något mer du kan säga om det i nuläget?
– Projektet är ett bland de många tidiga projekt vi har i vår pipeline som har flugits under radarn tills vidare. Det rör sig om en jonkanal som vi forskat kring i många år och där flera olika partners har finansierat uppbyggnaden av vår knowhow och teknologi som är av världsklass inom detta fält. Vi har syntetiserat en mängd olika substanser inom detta område, och nu kommer vi att bygga vidare på den plattformen tillsammans med Upsher-Smith och Proximagen i syfte att optimera substanserna med inriktning mot två specifika neurologiska sjukdomar. Våra partners vill dock inte i nuläget avslöja vilken specifik jonkanal det är vi jobbar med eller vilka indikationer vi siktat in oss på.
Upsher-Smiths CSO William Pullman har ju uttalat höga förhoppningar om att samarbetet med Saniona har potential att ge upphov till nya behandlingar inom flera områden gällande CNS (centrala nervsystemet), betyder det att man intresserat sig för fler än ett av de program ni har i er utvecklingsportfolio?
– Williams uttalande syftar till att det aktuella programmet kan användas för behandling av minst två neurologiska sjukdomar. Det verkar dock som att Upsher-Smith är intresserade av fler projekt i vår portfölj, men det är ännu för tidigt att säga om det är ett intresse som kan utmynna i nya avtal.
Avtalet med Upsher Smith uppskattas generera intäkter till Saniona om 1,1 MUSD eller ca 10 MSEK i form av en upfront-betalning och forskningsstöd under 2016. Räknar vi in eventuella kommande milstolpesbetalningar kan avtalet potentiellt vara värt upp emot 30 miljoner dollar, eller 258 miljoner SEK. Hur långt borta i tiden uppskattar du att er första milstolpesbetalning ligger?
– Detta är ett fullt finansierat forskningssamarbetsavtal där Upsher-Smith betalar oss ett mindre belopp vid avtalets ingång samt en årlig betalning för ett antal forskare på Saniona. Ett forskningsprojekt av den här typen sträcker sig normalt över två år, och vi förväntar oss att ha fullt täckningsbidrag för båda dessa år. Till det kan vi lägga flera prekliniska milstolpesbetalningar varav den första faller ut vid valet av en preklinisk utvecklingskandidat, vilket vi förväntar oss kommer att ske inom två till tre år. Så detta avtal kan bidra positivt till Sanionas ekonomi direkt från starten.
Avtalet innebär också att ni får en stigande royalty på nettoförsäljningen av eventuella kommersiella produkter som samarbetet genererar. Kan du säga något om på vilka nivåer, i procenttal räknat, royaltyn befinner sig – och är det vanligt med en stigande royaltysats?
– Det är vanligt att royaltysatsen varierar i proportion till försäljningen. I praktiken betyder det att bioteknikbolag exempelvis erhåller en viss royaltysats på försäljning upp till och med 500 MUSD, en något högre royaltysats på försäljningen från 500 MUSD till 1 miljard USD och därefter en ännu lite högre på all försäljning över 1 miljard USD.
Slutligen, vad är du själv mest nöjd med när det gäller det nya samarbetsavtalet?
– 
Det är härligt att kunna inleda året med ett avtal som ger prov på styrkan i vår forskning. Det stärker också vår strategi att finansiera huvuddelen av vår forskning genom partneravtal. I och med detta avtal återupptas ett mycket lovande projekt som har legat i dvala ett par år medan vi haft fullt upp med att lansera andra projekt. Det visar således att vi har gott om guld kvar i skattkistan, som bara inte sett dagens ljus ännu, avslutar Thomas Feldthus, vice vd och CFO Saniona.
 


 
BioStock kommenterar: Avtalet mellan Saniona och Upsher-Smith/Proximagen är ett viktigt styrkebesked ifrån Saniona, som förra året tyngdes av att få två samarbetsprojekt avslutade på motparterna Janssen respektive Pfizers initiativ. Sanionas ledning har nu återigen bevisat dels att man sitter på en attraktiv forskningsplattform i världsklass, dels att man har den kompetens, erfarenhet och det kontaktnät som krävs för att ro iland nya avtal med Big Pharma. Denna gång överraskar man marknaden som en blixt från klar himmel med ett avtal rörande ett hittills i princip anonymt utvecklingsprogram som plockats upp “från skattkistans botten” i bolagets mycket breda projektportfolio. Avtalet är ekonomiskt intressant då det dels på längre sikt har potential att generera signifikanta intäkter på runt en kvarts miljard kronor, och dels på kort sikt ger bolaget ett kapitaltillskott om ca 10 MSEK under innevarande år. BioStock återkommer inom kort med en analysuppdatering för Saniona där vi förutom det aktuella avtalet med Upsher-Smith/Proximagen även kommer att ta upp den senaste utvecklingen i projektet NS2359, där man via sin samarbetspartner vid University of Pennsylvania erhållit finansiering för en fas II-studie gällande kokainberoende.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev