Home Intervjuer Ytterligare tumörreduktion i Scandions cancerstudie

Ytterligare tumörreduktion i Scandions cancerstudie

Ytterligare tumörreduktion i Scandions cancerstudie

11 mars, 2024

Scandion Oncology fortsätter att göra framsteg i fas IIa-studien CORIST som utvärderar läkemedelskandidaten SCO-101 i kombination med kemoterapin FOLFIRI i kolorektalcancer. Nu står det klar att två av totalt sex patienter har haft en tumörreduktion på mer än 30 procent. BioStock kontaktade vd Francois Martelet som menar att resultatet är imponerande givet den mycket höga dödligheten i sjukdomen.

Det danska bioteknikbolaget Scandion Oncology utvecklar läkemedel för behandling av cancerformer som är resistenta mot nuvarande behandlingsalternativ. Just nu utvärderas huvudkandidaten SCO-101 i fas II- och Ib-studierna CORIST och PANTAX. Målet är att förbättra behandlingen av kemoterapiresistent metastaserad kolorektalcancer (mCRC) respektive bukspottkörtelcancer, där läkemedelsresistens drabbar nio av tio patienter.

I CORIST-studien behandlas patienterna med SCO-101 i kombination med cellgiftsbehandlingen FOLFIRI, som för närvarande är standardbehandlingen vid mCRC.

Lovande topline-data i januari

I början av året meddelade Scandion positiva topline-resultat från den pågående tredje delen av fas II-studien CORIST. Dessa data visade en tumörreduktion, en väsentligt ökad progressionsfri överlevnad, en hög klinisk nytta samt konsekvent säkerhet och tolerabilitet.

Den senaste analysen av top line-data visade att Clinical Benefit Rate (CBR) ökade till från 46 procent i del två av CORIST – till 76 procent efter åtta veckors behandling i del tre. En av patienterna uppvisade en markant tumörreduktion på över 30 procent. Detta innebär således att patientens tumör tycks ha minskat eller stabiliserats, ju längre behandling har pågått.

Den andra bekräftade partiella responsen

förra veckan meddelade Scandion att ytterligare en patient i den pågående studien har haft en partiell respons med en tumörminskning på mer än 30 procent. Därmed har en klinisk nytta påvisats i totalt två av sex patienter i den sista studiekohorten när SCO-101 kombineras med FOLFIRI.

»Seeing 2 of 6 patients with a confirmed response is quite remarkably in patients with metastatic colorectal cancer« — Francois Martelet, vd Scandion Oncology

Francois Martelet, vd Scandion Oncology

Vd kommenterar

BioStock hörde av sig till Scandions vd Francois Martelet för en kommentar kring de senaste studieresultaten och vad de innebär för den fortsatta utvecklingen.

In a press release, you stated that the tumour shrinkage is impressive. Can you elaborate on the results and your impressions so far?

— We are of course quite impressed with the results from Part 3 of our CORIST Phase IIa study with our lead compound SCO-101. The topline results are encouraging and point to SCO-101 as an effective targeted therapy to battling colorectal cancer. We were also pleased to see the median Progression Free Survival at 4.6 months, an increase from Part 2 and above historical data. Even the overall Clinical Benefit Rate for Part 3 topped the Part 2, which was 46.6%.

How significant is a tumour reduction exceeding 30 per cent in cancer treatments in general, and in colorectal cancer in particular?

— The international standard for measuring partial response is set at 30%. With this cut-off level we now have 2 patients with a partial response. In this last line of therapy, it is very difficult to see actual partial response. Historically it is around 5% in large international studies. Seeing 2 of 6 patients with a confirmed response is quite remarkably in patients with metastatic colorectal cancer.

Based on this, the next step will be one or more smaller patient cohorts. What are your expectations for continued development?

— A second patient showing partial response is incredibly encouraging and is further evidence that we need to push forward. We won’t immediately do a randomized clinical trial. We will first expand the CORIST Part 3 data by adding one or more smaller patient cohorts to see if we can continue to optimize dosing and scheduling. Once we have that, we could then move to the randomized Phase II clinical trial. With solid data, earlier discussions with our scientific advisors and potential business partners, we have a strategy to execute in 2024.

Läs en tidigare intervju här med Francois Martelet som berättar hur SCO-101 ska positioneras ur ett kliniskt och marknadsmässigt perspektiv. (4 feb 2024)

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev