Home Intervjuer Scandion rapporterar positiva resultat från del tre av CORIST

Scandion rapporterar positiva resultat från del tre av CORIST

Scandion rapporterar positiva resultat från del tre av CORIST

Scandion rapporterar positiva resultat från del tre av CORIST

2 februari, 2024

Scandion Oncology presenterade lovande resultat från den andra delen av CORIST-studien med SCO-101 i november förra året. Två månader senare har bolaget adderat ytterligare en omgång goda resultat från den tredje delen av studien. BioStock kontaktade CMO Lars Damstrup för att få veta mer om vad detta innebär för bolaget.

Scandion Oncology fortsätter sin målmedvetna kamp mot cancercellers resistens mot nuvarande behandlingar. Problemet med behandling av metastaserande cancer, som ofta beror på cancercellernas resistens redan vid diagnos eller som utvecklas under behandlingen, , utgör fortfarande en kritisk utmaning inom onkologi.

För att adressera detta problem utvärderas Scandions flaggskeppssubstans SCO-101 i fas II- och Ib-studierna CORIST och PANTAX. Dessa studier är viktiga för att öka förståelsen av kemoterapiresistent metastaserad kolorektalcancer (mCRC) och bukspottkörtelcancer, där resistens uppstår i så många som nio av tio patienter.

I CORIST-studien ges patienterna SCO-101 i kombination med cellgiftsbehandlingen FOLFIRI, som för närvarande är standardbehandlingen vid mCRC. Noterbart är att alla deltagare i denna kliniska studie tidigare har visat resistens mot FOLFIRI. I november förra året presenterade Scandion lovande resultat från den andra delen av CORIST-studien och BioStock tog tillfället i akt att prata med CMO Lars Damstrup för att få hans syn på dessa.

Positiva resultat från del tre av CORIST

Nu har bolaget släppt ännu en omgång positiva resultat, vilket ytterligare stärker projektet. I det tredje segmentet av studien utvärderades 21 av 25 rekryterade patienter med mCRC som hade visat resistens mot FOLFIRI. Intressant nog uppvisade en av patienterna en tumörreduktion på över 30 procent. Medianvärdet för progressionsfri överlevnad (PFS) rapporterades till 4,6 månader, vilket är en förbättring jämfört med medianvärdet för PFS på 2,0 månader som sågs i den andra delen av studien. Detta tyder på en ihållande och ökad nytta av kombinationsbehandlingen.

Dessutom ökade Clinical Benefit Rate (CBR) till 76 procent efter åtta veckors behandling, en anmärkningsvärd ökning från de 46 procent CBR som rapporterades i del två av CORIST. Studien var designad för att fastställa en maximal tolererad dos (MTD) och ett doseringsschema för SCO-101. I del tre användes den maximala dosen från del två av studien; 150 mg administrerat enligt ett sexdagarsschema. I del tre gavs dock cellgifterna tidigare och i en annan koncentration än den som användes i del två.

Sammanfattningsvis indikerar resultaten en längre tidsperiod utan sjukdomsprogression, vilket ger patienter mer tid utan sjukdomsförsämring, samt en potentiell tumörstabilisering eller minskning. Det visar också att Scandion vill optimera behandlingseffektiviteten och samtidigt minimera biverkningarna. I förlängningen skulle detta kunna leda till att patienterna erbjuds en så effektiv och tolererbar behandling som möjligt.

Lars, Damstrup, CMO Scandion Oncology

Kommentarer från CMO

BioStock kontaktade Lars Damstrup för att få ta del av hans syn kring de senaste resultaten från CORIST-studien och vad de betyder för bolaget framöver.

First of all, what is your overall take on the results from part three of the CORIST study?

– We are very happy with these topline results that show many encouraging signs of efficacy when combining SCO-101 and chemotherapy, which supports the concept and continued clinical development. We are quite impressed with both the tumour reduction, median PFS and CBR observed, even if the data of course needs to be confirmed in larger patient populations.

Comparing part two and part three of the study, we see a big improvement in PFS. Why is that?

– We believe this is explained by an optimized way of administering the treatment. As is typical when developing new cancer treatments, we have continuously worked to optimize the dose and schedule of SCO-101 and chemotherapy to enhance the effect in patients.

You also saw a high CBR in part three. Could you elaborate a bit on that and what it could mean for the project?

– Clinical Benefit Rate is essentially a measurement of tumour reduction or stabilisation of the disease as a result of the treatment to express the extend of benefit from the treatment. 76% is a very high CBR in these late-stage patients. Historical controls have been reported at 11-16% and even if one cannot compare directly to historical controls, it still gives you an idea that the CBR in CORIST part 3 was very high.

Commenting on part two of the study, you described the median overall survival as impressive. What have you seen regarding the overall survival in part three?

– We have only just been able to present the topline results of the trial and have not been able to evaluate Overall Survival yet, since, thankfully, a big proportion of participating patients continue to be alive. The topline results suggests that the tested dosing regiments will also lead to improvements in Overall Survival, which will be evaluated when the trial is concluded.

With this latest batch of results, what comes next for SCO-101?

– Again, these are only the topline results and patients remain on trial. Once the trial has concluded, we will conduct a thorough analysis of the complete dataset. Based on this analysis, determine next steps in clinical development. In the meantime, we will gather, analyse and announce pharmacokinetic data from the trial.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev