Home Intervjuer BioStock Investor Pitch: Kancera

BioStock Investor Pitch: Kancera

BioStock Investor Pitch med Kancera, presenterad av vd Peter Selin

BioStock Investor Pitch: Kancera

14 mars, 2024

Efter vinterns positiva fas IIa-resultat i hjärtinfarkt genomför Kancera en företrädesemission om 122 Mkr för att säkra det kommande kliniska utvecklingsarbetet. Målet är att fortsätta bygga portföljens värde parallellt med idoga partnerskapsaktiviteter. Se vd Peter Selin berätta mer i en presentation hos BioStock.

Se Kanceras vd Peter Selin presentera bolaget i BioStock Investor Pitch.

YouTube video

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett emissionsprospekt som offentliggjordes och publicerades på kancera.com den 1 mars 2024.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev