Home Intervjuer Prolight Diagnostics CTO lyfter potentialen i Psyros

Prolight Diagnostics CTO lyfter potentialen i Psyros

Steve Ross

Prolight Diagnostics CTO lyfter potentialen i Psyros

27 februari, 2024

BioStock intervjuar Steve Ross, medgrundare av Psyros Diagnostics som förvärvades av Prolight Diagnostics 2022. Steve och de andra medgrundarna spelar en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av det patientnära systemet Psyros. Tillsammans har de tidigare navigerat genom hela processen med att utveckla ett patientnära testsystem, från konceptualisering till marknad, och även genomfört en framgångsrik exit till Novartis 2012.

2022 förvärvade Prolight Diagnostics det brittiska bolaget Psyros Diagnostics, vilket gav dem tillgång till Psyros, som är en digital teknologi för patientnära analys som kan räkna enskilda molekyler.

Psyros kan mäta biomarkörer vid extremt låga koncentrationer, genom att räkna enskilda molekyler från endast en droppe blod. Systemet utvecklas initialt för att mäta högkänsligt troponin i blodet för att antingen diagnostisera eller utesluta hjärtinfarkt. Dagens diagnostik har långa väntetider, medan Prolights instrument ger resultat på mindre än 10 minuter.

Stärker med erfaret team

Förvärvet stärkte också Prolight Diagnostics organisation med fyra erfarna medarbetare: Steve Ross, Aileen McGettrick, Julie Richards och Paul Monaghan – alla fyra grundare av Psyros Diagnostics.

Bolaget grundades 2018 och teamet bakom har lång erfarenhet av att utveckla in vitro-diagnostik (IVD), särskilt POC-instrument. De har tidigare utvecklat ett piezoelektriskt POC-system och tagit det hela vägen till CE-märkning i bolaget Vivacta, som förvärvades av Novartis för 90 MUSD 2012.

Aileen McGettrick och Julie Richards, som båda har expertis inom analysutveckling, är nu CSO och Head of Assay Development på Prolight Diagnostics. Paul Monaghan har utsetts till Head of Engineering och bidrar med stor erfarenhet av de tekniska och regulatoriska aspekterna av IVD-utveckling. Han arbetar nära bolagets CTO Steve Ross, som också är ansvarig för att hantera produktens IP-portfölj.

Större aktieägare efter affären

Psyros Diagnostics förvärvades av Prolight Diagnostics till en total köpeskilling om 65 Mkr. Före förvärvet ägdes bolaget till lika stora delar av de fyra grundarna. I mars 2021 fick grundarna en initial betalning om 19,5 Mkr (30 procent) i form av nya aktier.

I samband Prolights senaste företrädesemission i december 2023 erlades ytterligare 50 procent, 32,5 Mkr, genom så kallad kvittning. Resterande köpeskilling om 13 Mkr ska betalas ut under 2024, under förutsättning att förutbestämda milstolpar uppnås.

Idag har de fyra grundarna 31,5 miljoner aktier vardera i Prolight Diagnostics, vilket gör att de är bland de största aktieägarna i bolaget. Det är värt att notera att grundarnas emitterade aktier har en lock-up-period som sträcker sig till den 31 december 2026.

CTO Steve Ross kommenterar förvärvet och potentialen

För att få en djupare inblick i Psyros-systemets kapacitet kontaktade BioStock bolagets CTO och styrelseledamot Steve Ross. Utöver två grundexamen i kemi och matematik har Steve en doktorsexamen i syntetisk kemi från Edinburgh University.

Efter postdoktoral forskning började han sin industriella karriär på PiezOptic 2001, där han utvecklade pyroelektriska sensorer för övervakning av exponering för giftiga gaser. 2006 var han med och grundade Vivacta, som använde samma pyroelektriska teknik men för POC-diagnostik. Efter Novartis förvärv av Vivacta erhöll Ross rollen som FoU-chef för Novartis POC-enhet.

First of all, in your opinion, what are the highlights of your career and how do these impact on your work today?

– Forming two separate companies and helping to create new jobs for scientists and engineers has been particularly fulfilling. As part of this process, I have had to develop resilience, get outside of my comfort zone and expand my knowledge base and skills over and above my key scientific training. I believe that this helps me be effective in my current role.

Focusing on your latest innovation – Psyros – what technological characteristics signifies its potential?

– Fundamentally, the ability to count single binding events in whole blood underpins the technology. Single-molecule counting is the most sensitive detection method possible. The potential revolves around the simplicity of how this can be achieved, giving it huge commercial value, in addition to the ground-breaking science that we are carrying out.

How do you perceive Psyros’ potential compared to the Vivacta system and other POC systems?

– Personally, I belive that the Psyros technology has greater potential than other systems beause it manages to combine the sensitivity of single-molecule counting in a simple design that allows for high-scale manufacture at low cost of goods. This trade-off between performance and cost of goods is absolutely critical and Psyros manages to hit that sweet spot that satisfies both requirements and is of key interest to the big diagnostic companies.

»I belive that the Psyros technology has greater potential than other systems beause it manages to combine the sensitivity of single-molecule counting in a simple design that allows for high-scale manufacture at low cost of goods. This trade-off between performance and cost of goods is absolutely critical and Psyros manages to hit that sweet spot«

What has the merger of Psyros Diagnostics and Prolight Diagnostics meant for the future outlook of Psyros?

– The merger has been of huge significance to Psyros Diagnostics. It has allowed us to expand at a rate that simply would not have been possible through grants and seed funding rounds. It allows the Psyros team to focus 100 per cent on delivering the product without other distractions. Prolight and Psyros work together to form a great team.

What are your expectations of, and goals for, the development of Psyros in the coming year?

– The next 12 months hold incredible potential – we will finalise the cartridge manufacture and take delivery of our first commercial prototype instruments that can be used  to generate clinical data that confirms the performance of the system in fresh patient samples. This will prepare us for 2025 when we will start the full clinical evaluation study for regulatory approval.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev