Home Intervjuer Den viktigaste händelsen sedan Eliceras start

Den viktigaste händelsen sedan Eliceras start

Den viktigaste händelsen sedan Eliceras start

27 februari, 2024

Nyligen stod det klart att Elicera Therapeutics kan påbörja kliniska studier och därmed testa sin CAR-T cellterapi i patienter. Eliceras vd Jamal El-Mosleh besökte Biostocks studio för att tala om bolagets utveckling och den pågående emissionen om 64 Mkr.

Se intervjun med Elicera Therapeutics vd Jamal El-Mosleh nedan.

YouTube video

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett emissionsprospekt som offentliggjordes och publicerades på elicera.com den 21 februari 2024. 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev