Home Intervjuer Curasight accelererar sin terapeutiska strategi genom att ta in 51,2 MDKK

Curasight accelererar sin terapeutiska strategi genom att ta in 51,2 MDKK

Curasight accelererar med företrädesemission

Curasight accelererar sin terapeutiska strategi genom att ta in 51,2 MDKK

19 februari, 2024

Curasights 2023 kretsade kring prostatacancer och licensavtalet med Curium. Nu tar bolaget nästa steg med sin teranostiska metod, där man siktar på parallell klinisk utveckling av uTREAT och uTRACE. Curasight siktar på att starta en fas I/IIa-studie i flera indikationer och för att finansiera detta vill bolaget  ta in 51,2 miljoner DKK i en företrädesemission. BioStock kontaktade vd Ulrich Krasilnikoff för att få veta mer.

Köpenhamnsbaserade Curasight utgår ifrån uPAR-proteinet i utvecklingen av läkemedelskandidaterna uTRACE- och uTREAT. uPAR-receptorn finns i ett brett spektrum av mänskliga cancermaligniteter och ett högt uttryck har kopplats till högre sannolikhet för metastasering – dvs. svårare sjukdom och en ökad risk för ogynnsamt utfall.

Curasights diagnostiska PET-spårämne uTRACE har framgångsrikt validerats i över 400 patienter i upprepade kliniska studier, där man testat kandidaten inom en rad  olika cancertyper. Den andra delen av konceptet, uTREAT, är baserad på samma plattform, men har utrustats med en betaemitterande radionuklid, vilket ger en exakt kortdistansstrålbehandling. Förra året presenterade Curasight positiva prekliniska resultat med uTREAT i både glioblastom och icke-småcellig lungcancer, som visade att läkemedelskandidaten hämmar tumörtillväxt.

Bolaget meddelade nyligen en uppdaterad strategi, i vilken man ämnar utveckla uTRACE och uTREAT parallellt, med målet att erbjuda bättre diagnos och mer skonsam och riktad behandling av olika cancerformer.

Planerar studie i flera indikationer

Bolaget planerar att genomföra en fas I/IIa-studie med patienter från fem olika cancerindikationer: glioblastom, neuroendokrina tumörer, huvud- och halscancer, icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. De första patienterna förväntas doseras i början av 2025 och Curasight räknar med att presentera en första avläsning av effektdata senare samma år.

I samband med att studieplanerna presenterats meddelar bolaget också sin avsikt att ta in cirka 51 miljoner danska kronor i en företrädesemission för att finansiera studien. Utöver finansiering av förberedelser, planering och rekrytering av de första patienterna till fas I/IIa-studien är emissionslikviden även avsedd för vidareutveckling av nästa generations nya peptidbaserade radioligander.

Vd Ulrich Krasilnikoff, medgrundare Andreas Kjær och CDO Hanne Damgaard Jensen har åtagit sig att teckna aktier för totalt cirka 1,3 miljoner danska kronor i företrädesemissionen, vilket motsvarar 2,5 procent av det totala emissionsbeloppet.

Första affären säkrad för prostatacancer

Curasights affärsstrategi är att ingå partnerskap med större läkemedelsbolag för att genomföra de senare stegen av klinisk utveckling och ta projekten till marknadsgodkännande. Förra året tecknade bolaget ett viktigt licensavtal med Curium avseende användning av uTRACE vid prostatacancer. Affären ses som en viktig validering av tekniken och Curasight meddelade nyligen att de hade fått en första milstolpsbetalning på 500 000 USD från samarbetet.

Totalt är Curasight berättigat att erhålla milstolpebetalningar om upp till 70 miljoner USD, samt tvåsiffriga procentuella royalties på kommande försäljning. Förberedelser för en fas II-studie pågår för närvarande och studien förväntas ge nästa milstolpsbetalning under Q2 2024. Bolaget siktar på att kunna meddela interimsresultat från studien under Q3 2024.

Vd kommentar

BioStock kontaktade Curasights vd Ulrich Krasilnikoff för att få veta mer om nästa steg för bolaget.

Ulrich Krasilnikoff, vd Curasight
Ulrich Krasilnikoff, vd Curasight

You are planning for a phase I/IIa basket trial, where you test several cancer indications at the same time. Why have you decided on this route?

– We believe the theranostic approach using radiopharmaceuticals to both diagnose and treat certain types of cancer has the potential to provide important new solutions to clinicians and patients. By launching this basket trial, we can accelerate the development of both uTRACE and uTREAT in parallel and potentially have therapeutic efficacy data already during 2025.

– The trial of five cancer types in parallel takes advantage of our theranostic platform working across tumour types as uPAR is expressed in the majority of all solid cancers. We have already achieved important results in most of the indications with our diagnostics platform uTRACE as well as positive preclinical results in brain and lung cancer using our therapeutic solution uTREAT. This also increases the likelihood of entering into partnering with pharma companies.

Can you elaborate on how such a trial is structured?

– The coming phase I/IIa basket trial is planned to include five select cancer indications: Brain cancer (Glioblastoma), neuroendocrine tumors (NET), head-and-neck cancer (HNSCC), non-small cell lung cancer (NSCLC), and pancreatic cancer. The trial will apply Curasight’s uPAR theranostic platform approach combining diagnosis (uTRACE) and therapy (uTREAT). The first patients expected to be dosed in the beginning of 2025 with expected first efficacy data in 2025. The trial is expected to consists of five cohorts of approximately 20 participants in each cohort. This is considered sufficient to proceed to the next phase, which will be a phase IIb/III trial.

– The basket trial will also generate important efficacy data in five different indications, underpinning our theranostic approach of using the results of the uTRACE scan to help categorise and segment the relevant treatment option for patients. Likewise, the data will be important in our business development discussions with big pharma as we seek partnerships to support future development and potential commercialisation.

What is the next step after that trial, given good results?

– After the basket trial a next step in clinical development would be a phase IIb/III trial. We are committed to developing partnerships to support later stage development and eventual commercialisation, so we will continue our business development activities in the coming time seeking out potential partners.

Announcing the rights issue you also mentioned the development of new next generation peptide-based radioligands. Can you shed some more light on that?

– In connection with the development of new radioligands and peptides, science is constantly looking for new isotopes and compositions that can provide the most effective treatment against the cancer cells, while being as gentle and precise as possible for the healthy cells and tissues. In order to be at the cutting edge of science, we are focused on carrying out further research and development for the best way to utilise both alpha and beta emitters depending on which type of cancer we are trying to treat.

With subscription commitments of 2.5 per cent of the rights issue, how confident are you to reach full subscription?

– We believe we have a strong foundation to be able to create value with our accelerated development strategy. As we announced at the time of launching the rights issue, management are very committed to building the business and both myself, our founder and Chief Scientific Officer Andreas Kjær and our Chief Development Officer Hanne Damgaard Jensen are participating in the financing.

What are your best arguments for this being the right time to invest in Curasight?

– The company is in a very exciting place right now in terms of our technology and in the clinical results we have achieved so far. We have a busy year ahead with multiple milestones giving us the opportunity to build further value in the company, e.g. becoming clinical stage also in therapy.

– Radionuclide treatment within cancer is being recognised as an increasingly important area which could improve cancer diagnosis and treatment and we are well-positioned to deliver new options in this field with additional financing from the rights issue we can accelerate our clinical development efforts for both uTRACE and uTREAT in parallel, and ensure we have a strong financial foundation that will assist us in our business development discussions with big pharma.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev