Home Intervjuer Ablivas vd kommenterar den föreslagna kapitalanskaffningen

Ablivas vd kommenterar den föreslagna kapitalanskaffningen

Ablivas vd kommenterar den föreslagna kapitalanskaffningen

29 februari, 2024

Ablivas bokslutskommuniké för 2023 fokuserar på den framgångsrika rekryteringen för den första vågen av fas II-studien FALCON med läkemedelskandidaten KL1333. Andra viktiga milstolpar är initierad dosering och Fast Track Designation för programmet. BioStock kontaktade Ablivas vd Ellen Donnelly för att få veta mer om de mest betydelsefulla milstolparna som uppnåtts under kvartalet och den nyligen aviserade företrädesemissionen som syftar till att stödja pågående aktiviteter.

I december 2022 meddelade Abliva att den globala, potentiellt registreringsgrundande fas II-studien FALCON med läkemedelskandidaten KL1333 inletts. KL1333 utvärderas för behandling av mitokondriellt DNA (mtDNA)-relaterade primära mitokondriella sjukdomar hos vuxna patienter som lider av försvagande trötthet och muskelsvaghet.

Sjukdomen stör cellernas energiomvandling och orsakar allvarliga symtom som strokeliknande episoder, muskelsvaghet och hjärtsvikt. För patienterna är det dock den överväldigande tröttheten och muskelsvagheten som sjukdomen leder till, som är det som påverkar deras liv mest. Primär mitokondriell sjukdom har en djupgående effekt på patienter eftersom den inte bara sänker livskvaliteten, utan också minskar rörligheten och kan vara dödlig.

Det finns i dag inga godkända terapier för behandling av systemisk mitokondriell sjukdom, och konkurrenssituationen är begränsad, vilket ökar möjligheterna för KL1333. Bolaget uppger att den potentiella årliga försäljningen för kandidaten kan uppgå till över 1 miljard USD.

Framsteg inom FALCON-programmet

Q4 2023 var ett kvartal med betydande framsteg för FALCON-studien. Att uppnå rekryteringsmålet för våg 1 av studien var en viktig milstolpe, vilket ytterligare visar på det stora medicinska behovet inom primär mitokondriell sjukdom. Doseringen av KL1333 i patienter i våg 1 har påbörjats och datainsamling pågår nu för den interimsanalys som förväntas i mitten av 2024.

Reneos misslyckande kan bana väg för KL1333

I delårsrapporten diskuterade Ablivas vd Ellen Donnelly den påverkan som Reneo Pharmaceuticals negativa resultat från december kan ha på Ablivas program. Donnelly drog slutsatsen att det negativa resultatet från Reneos registreringsgrundande STRIDE-studie som utvärderar deras läkemedelskandidat, mavodelpar, i primära mitokondriella myopatier, utgör en möjlighet för Abliva. Verkningsmekanismerna för de två läkemedlen och de kliniska programmen var mycket olika, och därför är det negativa resultatet av deras studie varken prediktivt för framgång eller misslyckande med FALCON-studien.

En potentiellt lukrativ affär med Owl Therapeutics

I november förra året tillkännagav Abliva ett licens- och samarbetsavtal med USA-baserade Owl Therapeutics för utveckling av NeuroSTAT vid traumatisk hjärnskada. Affären inkluderar potentiella milstolpsbetalningar om 43,65 miljoner USD. NeuroSTAT har erhållit särläkemedelsstatus i både USA och Europa. Dessutom har läkemedlet både Fast Track-status och IND-godkännande för att starta kliniska studier i USA. BioStock har intervjuat Ellen Donnelly där hon diskuterar affären. Läs intervjun här.

Företrädesemission för att finansiera slutskedet av FALCON-studien

Förra veckan tillkännagav Abliva en fullt garanterad företrädesemission om 46 Mkr och en riktad emission av konvertibler om 42 Mkr för att förbereda för slutskedet av FALCON-studien. Likviden från båda är avsedda att stödja KL1333-programmet (kliniskt, prekliniskt och tillverkning) och för att finansiera den löpande verksamheten.

Vd kommentar

BioStock har pratat med Ellen Donnelly för att få veta mer om den senaste utvecklingen samt om Ablivas mål för 2024.

First and foremost, having released the Q4 report, how would you summarise 2023?

– I think 2023 was an extremely productive and successful year. The primary focus for the team during 2023 was obviously on execution of the FALCON study – from activating sites across the globe to focusing on patient recruitment – and the team delivered all of our communicated milestones, dramatically decreasing the risk in the study. In parallel, the team was working to increase value across the portfolio, announcing NeuroSTAT deal with Owl Therapeutics, enhancing the NV354 programme with a new patent and orphan drug designations in the US and EU, and gaining approval of Fast Track designation for KL1333.

Ablivas vd Ellen K. Donnelly på Medicon Village
Ellen K. Donnelly, vd, Abliva

Can you discuss the importance of the milestones reached thus far in the KL1333 programme and the FALCON study?

– The three major milestones achieved in the FALCON study (study initiation, screening completed, Wave 1 recruitment finished) are all important for different reasons. The initiation of a global study in a rare disease is always a challenge, preceded by years of planning and discussions with regulators, ethics boards, hospitals, and sites, and thus we were thrilled to get the study started and quickly expand the footprint across six countries and 18 sites. Once the study is underway, the next risk comes in the identification of patients, as it is very difficult to predict whether the patients you are seeking will be easy to find and willing to participate in clinical research. For this reason, we were extremely happy to see the high level of interest in the study with over 90 patients identified for potential inclusion in the study. Not only did this give us confidence in our ability to recruit the full study, but it also helped support the prevalence of the disease and the potential USD 1 Billion-plus commercial opportunity. Finally, the communication of all Wave 1 patients fully recruited in December was an important milestone as we have now closed the first phase of the programme and will shift our focus to data collection, cleaning and interim readout in the middle of 2024.

How does Abliva plan to address the unmet medical need in primary mitochondrial disease with the KL1333 programme?

– The FALCON study evaluates adult patients (with genetically confirmed mitochondrial DNA mutations) who suffer from extreme fatigue and myopathy. Data from the MitoCohort registry study, the UMDF/FDA Patient Focused Drug Discovery meeting, and peer-reviewed research suggest that not only are these the most burdensome symptoms for patients, but they are also very common, occurring in 70-80 per cent of patients with primary mitochondrial disease. We are evaluating both fatigue and myopathy in the ongoing study, so if both are positive, we would expect to receive approval to treat patients with this profile. Once the drug is approved, we will commercialise KL1333 while working, in parallel, to expand the indication by running additional clinical studies.

In light of Reneo Pharmaceutical’s setback, how do you perceive the competitive landscape and opportunities for KL1333?

– The landscape of therapies being developed for diseases of mitochondrial origin can be divided into two groups – those which get into the brain and target the neurological issues of the disease and those which impact the periphery, including myopathy. KL1333, Reneo’s mavodelpar, and Astella’s bocidelpar target the mitochondria outside of the brain, whereas the drugs like Abliva’s NV354, PTC’s vatiquinone, Khondrion’s sonlicromanol, and Tisento’s zagociguat are all expected to have neurological effects. The failure of mavodelpar, a PPARdelta agonist and the most advanced programme in this area, removed a major competitor from the area, and the lack of efficacy of this drug brings additional questions to the second most advanced program, the Astellas program, as they also have a PPARdelta modulator. With regards to the drugs targeting the brain, this field is less advanced with clinical data limited to small, often open-label, studies in epilepsies, cognition or cerebral blood flow, meaning that all are a few years (or more) away from registrational data. This is all good news for KL1333 as this drug now has the potential to be the first to market, providing a huge opportunity for Abliva and patients with mitochondrial disease. And in this area, like others, there is room for many different drugs, and thus we expect continued growth of the market with the approval of other therapies and the use of multiple treatments for mito patients.

Finally, you are looking to raise a total of 88 MSEK through a rights issue and a directed issue of convertible bonds. Why did you settle for this solution?

– In June 2022 we did a financing round comprised of a directed share issue of SEK 150 million and a rights issue of SEK50M. This financing enabled Wave 1 of the ongoing FALCON study and provided with 24 months of runway. With many of the risks of study start-up of a rare disease trial behind us, we made the decision to raise additional capital now to ensure that we can prepare for Wave 2 of the study while conducting key activities in parallel that will support KL1333 marketing approval after a positive study readout. In addition, we wanted to ensure that we have sufficient runway after the interim readout to allow time for robust discussions with investors and potential partners. The financing was structured as it is, with a preferential rights issue of SEK 46 million and a convertible of SEK 42 million (both dependent upon a favourable EGM vote in March), to both allow our current shareholders to participate in the issue and retain their share in the company, whilst also providing an additional infusion of de-risked capital with a positive, non-futile, readout of the interim analysis. We are thankful to be supported by a strong group of institutional investors and retail shareholders who are as passionate and confident as we are about the potential for KL1333 as a new medicine for patients with primary mitochondrial disease.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev