Home Nyheter Emission ska ta WntResearch till fas II-resultat

Emission ska ta WntResearch till fas II-resultat

WntResearch genomför emission

Emission ska ta WntResearch till fas II-resultat

22 januari, 2024

Efter lovande forskningsfynd och en ändrad studiedesign är WntResearch sedan i höstas igång med fas II-studien NeoFox. Den kliniska studien fortsätter med målsättningen att bekräfta dessa fynd för läkemedelskandidaten Foxy-5 vid tjocktarmscancer. Bolaget genomför just nu en företrädesemission av units, som i ett inledande skede ska tillföra bolaget 56 Mkr.

Malmö-baserade WntResearch utvecklar Foxy-5, en läkemedelskandidat som har potential att visa en tumörhämmande och antimetastatisk effekt. I detta skede är utvecklingen riktad mot tjocktarmscancer. Foxy-5 är en peptid som är konstruerad att härma det kroppsegna WNT5A-proteinets funktion, med målet att hindra cancercellernas förmåga att röra sig och därmed sprida sig i kroppen.

Metastasering, processen där cancer sprider sig från den ursprungliga tumören till andra delar av kroppen, är en av de huvudsakliga orsakerna till cancerdödsfall. Genom att stoppa denna process, som står för cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall, hoppas WntResearch förbättra behandlingen av dessa patienter.

Tredje vanligaste cancerdiagnosen

Som vi var inne på tidigare utvecklas Foxy-5 i första hand som en potentiell behandling för patienter med tjocktarmscancer. Kolorektalcancer, är en samlingsbenämning för tjock- och ändtarmscancer och rankas som den tredje mest diagnostiserade cancerformen globalt. Trots medicinska framsteg förblir den en av de mest dödliga cancerformerna.

Riktar sig mot tjocktarmscancer i stadium III

Årligen diagnostiseras omkring 1,8 miljoner människor med kolorektalcancer, där tjocktarmscancer står för cirka 1,1 miljoner av dessa fall. Cirka 140 000 av dessa är i stadium III, vilket är det stadium som WntResearch primärt riktar sig mot med Foxy-5 i den fortsatta studien.

När det gäller överlevnaden hos den här patientgruppen så beror den till hög grad på huruvida sjukdomen har spritt sig eller inte. Femårsöverlevnaden för patienter med icke-metastaserad sjukdom i stadium II/III ligger på ungefär 71 procent. Samtidigt är femårsöverlevnaden för patienter med bekräftade metastaser nere på cirka 15 procent, vilket belyser behovet av att fokusera på att hitta en behandling för att förhindra uppkomsten av spridd sjukdom.

Igång med fas II-studie

Fokus i utvecklingen av Foxy-5 ligger just nu på att fördjupa förståelsen för kandidatens potential att hindra just det här förloppet. Tidigare ad hoc-observationer från studien pekar på en tumörhämmande effekt, redan efter tre veckors behandling, vilket nu ska bekräftas i den pågående fas II-studien NeoFox.

Det är dessa ad hoc-observationer som ligger bakom den nuvarande studiedesignen, där deltagarna kommer att behandlas i minst tre veckor fram till planerad operation. Och det är här man kommer att mäta effekten av behandlingen.

Den omdesignade studien är uppdelad i två steg, där det första syftar till att utvärdera 2 högre doser av Foxy-5 än vad man provat hittills. Här meddelade WntResearch nyligen att en initial utvärdering av säkerheten gett grönt ljus till att fortsätta utforska den högsta dosen. Bolaget förväntar sig att kunna bestämma dos under våren och därefter inkludera totalt 80 patienter för att mäta effekt. Målet är att kunna presentera top line-resultat från studien under 2025.

Siktar på en tidig effektavläsning

Förhoppningen är dock att man ska kunna få en första indikation om kandidatens effekt tidigare än så, nämligen redan när hälften av patienterna är rekryterade. Bolaget avser att göra en första analys vid 40 patienter dvs. när 20 patienter har behandlats med Foxy-5 och 20 patienter har varit med i kontrollgruppen. Det primära syftet med den analysen är att utvärdera effekten och avgöra om de 80 patienterna är tillräckligt många för att resultaten ska vara tillförlitliga.

Potential även utanför tjocktarmscancer

Men det är inte bara inom tjocktarmscancer som Foxy-5 visat sig ha potential. En brasiliansk forskargrupp har tittat på kandidatens effekt i en preklinisk modell av akut myeloisk leukemi (AML), en aggressiv form av blodcancer. I arbetet, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Cell Communication and Signaling, har man funnit att Foxy-5 verkar kunna motverka flera onkogena processer som är kopplade till denna blodcancer.

Genomför unitemission

Samtidigt som Foxy-5 verkar ha en bredare potential, ligger full fokus för WntResearch just nu på att få fram tydliga proof of concept data gällande effekten på tumören hos patienter som just diagnostiserats med tjocktarmscancer. För att kunna genomföra den planerade studien genomförs nu en företrädesemission av units om initialt 56 Mkr, före emissionskostnader.

Bolaget har fått teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, styrelse och ledning som uppgår till totalt cirka 4,5 Mkr. Upptill det har man avtalat om garantiåtaganden om totalt cirka 23,4 Mkr. Det innebär att emissionen täcks av teckningsförbindelser och garantiåtaganden till cirka 50 procent.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor Varje befintlig aktie berättigar till en uniträtt. Två uniträtter berättigar till teckning av en unit som består av fyra aktier, en teckningsoption serie TO 7 och en teckningsoption serie TO 8.

En TO 7 ger rätt att teckna en ny aktie under perioden 4 – 18 november 2024. En TO 8 ger rätt att teckna en ny aktie under perioden 2 – 16 april 2025.

Teckningsperiod 15 januari – 29 januari 2024
Teckningskurs 0,28 kr per unit, motsvarande en teckningskurs om 0,07 kr per aktie.
Emissionsvolym Initialt cirka 56 Mkr.
Utspädning Vid full teckning i emissionen uppstår en initial utspädning om cirka 66,7 procent. Vi fullt utnyttjande av TO 7 och TO 8 uppstår en utspädning om cirka 14,3 respektive 12,5 procent.

Information och teckning

WntResearch prospekt 2024 Teckning via Avanza

Teckning via Nordnet

 

Denna annons ska betraktas som marknadsföringsmaterial. Inbjudan att teckna units i företrädesemissionen i WntResearch sker endast genom det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och offentliggjorts på www.wntresearch.com. Finansinspektionens godkännande ska inte uppfattas som ett godkännande av de nya aktierna och teckningsoptionerna. Potentiella investerare rekommenderas läsa prospektet innan ett investeringsbeslut fattas så att de fullt ut förstår de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i units.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev