Home Intervjuer Alligators cancerterapiplattform beviljas patent i USA

Alligators cancerterapiplattform beviljas patent i USA

Alligators cancerterapiplattform beviljas patent i USA

22 januari, 2024

Via sin Neo-X-Prime-plattform har Alligator Bioscience utvecklat ATOR-4066 – en bispecifik antikropp som syftar till att stärka immunceller hos cancerpatienter. Nu har bolaget beviljats det första amerikanska patentet som skyddar ATOR-4066. BioStock har pratat med Alligators vd Søren Bregenholt för att få veta mer om vikten av patentet.

Vid utvecklingen av de båda cancerbehandlingarna mitazalimab och ATOR-4066 utgår Alligator Bioscience från sin expertis inom CD40-proteinet, som spelar en viktig roll i regleringen av immunförsvaret. Mitazalimab aktiverar dendritiska celler för att förbättra immunsystemets antigenpresentation och förmåga att selektivt attackera cancerceller.

Enligt bolaget är kandidaten en potentiell game changer inom behandling av solida tumörer som hittills har uppvisat lovande fas II-data i metastaserad bukspottkörtelcancer, med top-line fas II-data som förväntas i början av Q1 2024. Läs mer här.

Neo-X-Prime-plattform ökar antitumöraktiviteten

Alligator har tagit avstamp från erfarenheterna med mitazalimab när man byggt sina plattformar för upptäckt av antikroppar, där syftet är att att utveckla nästa generations cancerterapier. En av dessa är Neo-X-Prime, en ny klass av  konditionellt aktiverade bispecifika CD40-agonistiska antikroppar som signifikant och specifikt kan öka antitumörimmuniteten vid ett aktiverande mål. Molekylerna som genereras av plattformen kopplar effektivt dendritiska celler till tumörmaterialetoch förväntas vara mer exakta, effektiva och säkra än de från tidigare generationer. Alligator bedömer att antikropparna kan ge fördelar inom ett antal cancerindikationer.

ATOR-4066 ses som nästa generations cancerbehandling

Den första läkemedelskandidaten baserad på Alligators Neo-X-Prime-plattform är ATOR-4066, en tredje generationens CD40-agonist. Dnär utformad för att behandla cancer som uttrycker en specifik molekyl som kallas CEACAM5. Två exempel på sådana cancerformer är mag- och koloncancer.

Eftersom ATOR-4066 riktar sig mot CD40 och CEACAM5 samtidigt är kandidaten mer potent och specifik med en gynnsam säkerhetsprofil, enligt en intervju med Alligators CSO Peter Ellmark. Detta gör ATOR-4066 väl positionerad för att få ett betydande genomslag inom immunonkologiområdet inom en snar framtid.

På Alligators kapitalmarknadsdag i slutet av förra året nämnde Ellmark hur de prekliniska data som genererats med ATOR-4066 hittills återspeglar dess synergistiska effekt på T-cellsaktivering i kombination med en PD-1-checkpointhämmare. Detta förväntas inte bara öka effekten av PD-1 i tumörer där dessa substanser redan är godkända, utan även utöka antalet tumörtyper där PD-1 skulle kunna vara effektivt tack vare att ATOR-4066 stärker immunförsvaret. Läs mer.

Amerikanskt patent beviljat

I veckan meddelade Alligator att det amerikanska patentverket (USPTO) har utfärdat ett patent som täcker ATOR-4066 för behandling av cancer.

Patentet, med titeln “Novel peptides”, ger ATOR-4066 skydd avseende metoder för behandling av cancer och/eller tumör med hjälp av en bispecifik antikropp bestående av de  målmolekyl-bindande delarna (CDR) av ATOR-4066-molekylen.

Detta är det första patentet i den immaterialrättsliga portföljen med ATOR-4066, som  förväntas stärkas i takt med att fler patent lämnas in och beviljas. Den accelererade ansökan var en del av ett pilotprogramm för cancerimmunterapi, som gav snabbare granskning av cancerimmunterapirelaterade patentansökningar i USA.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Alligators vd Søren Bregenholt för att få veta mer om milstolpens betydelse.

Søren, could you tell us more about ATOR-4066 and why it’s so promising?

– Tumours constantly try to evade the immune system by different mechanisms, e.g. by dampening the ongoing immune response and by inducing new mutations rendering the immune response obsolete. The data we have generated so far confirm that ATOR-4066 has a unique way of counteracting these mechanisms. Firstly, it activates dendritic cells and machrophages in a way that keeps the immune response going. Secondly, it allows the dendritic cells to direct the immune response towards the most recent tumour mutations. Thus, ATOR-4066 maintains a constant immune pressure on the tumour, limiting the tumour’s ability to escape and provide long lasting benefits for the patients.

Søren Bregenholt, Alligator Bioscience
Søren Bregenholt, vd Alligator Bioscience

Why is this patent important?

– Patents are important as they basically prevent your inventions from being copied for typically 20 years or more. This first ATOR-4066 patent is particularly important as it certifies that ATOR-4066 is novel and innovative when compared to existing bispecific CD40 antibodies. Together with our patents, applications and knowhow on the Neo-X-Prime platform and our proprietary RUBY antibody format, this patent is the foundation for building a strong patent portfolio protecting ATOR-4066.

Why did you register for a US patent?

– The US is the largest and most attractive pharmaceutical market in the world, and we clearly want to protect our inventions there. We apply for patents in a wide range of territories and expect to get broad global patent protection for ATOR-4066. The US patent was just the first one granted based on the fast-track review via the US Cancer Immunotherapy Pilot programme.

What is the market potential with ATOR-4066 in the US?

– As just discussed, ATOR-4066 is developed for treatment of CEACAM5 expressing tumours like colorectal cancer and gastric cancer, all cancers with high patient numbers and significant unmet medical need, even with the treatments available today. We believe that ATOR-4066 will provide new treatment options for these patients, either as a stand-alone or a combination treatment. I cannot provide a precise market potential, but clearly, if ATOR-4066 holds its promises, it will be significant and definitely worth the investment by becoming a blockbuster product.

What comes next for 4066?

– We are very encouraged by the preclinical data we have seen with ATOR-4066 as a front-runner for the Neo-X-Prime class of drugs and will continue to advance it towards clinical trials. We have just seen the first glimpse of early manufacturing data, and we are very encouraged.

Finally, is 4066 just the first of a potentially long list of cancer therapy candidates?

– Correct, we see a significant commercial potential in the Neo-X-Prime platform as it will allow us to develop a range of conditional CD40 agonist targeted towards different tumour antigens, meaning that we will be able to target defined and largely non-overlapping groups of cancers. We are working on a number of new discovery programmes to follow up on the success and promise of mitazalimab and ATOR-4066, but it is too early to reveal the specific targets.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev