Home Intervjuer Vetenskaplig rådgivare om potentialen i Clines cellterapi mot broskskador

Vetenskaplig rådgivare om potentialen i Clines cellterapi mot broskskador

Cline cartilage damage

Vetenskaplig rådgivare om potentialen i Clines cellterapi mot broskskador

15 mars, 2024

Cline Scientific utvecklar en stamcellsbaserad behandling av tidiga broskskador för att undvika utveckling av artros. BioStock har pratat med bolagets vetenskaplige rådgivare Mats Brittberg för att få insikt i behandlingsområdet, samt hur han ser på Clines nydanande projekt.

En av de stora fysiologiska utmaningarna med att läka skadat brosk är att det, till skillnad från andra vävnader, saknar blodkärl. Om man till exempel skadar muskulaturen så får man en blödning och en blodkoagulering, varpå celler kan växa in i den skadade delen och bilda ny vävnad. När man däremot får en skada i brosk så blir det en defekt men ingen blödning, såvida inte skadan är djup och går ned i benet.

Många skador är dock medeldjupa och läker inte. Med tiden kan de öka i storlek och skapa mekaniska problem och smärta på grund av inflammationsutveckling och inkongruens i leden. Detta menar professor Mats Brittberg, vetenskaplig rådgivare åt Cline Scientific.

Pionjär inom broskreparation

– Lederna är väldigt beroende av en elastisk fin rörelse med låg friktion och skapas det ojämnheter så ökar risken för skador, berättar professor Brittberg för BioStock. Om broskskadan dessutom går ända ned till benet där vi har många nerver så kan det leda till smärta, samtidigt som skadan förvärras ytterligare.

Professor Brittberg har forskat på området under större delen av sitt yrkesliv och blev i slutet av 80-talet, tillsammans med ett forskateam vid Göteborgs universitet, först i världen med att genomföra en ny typ av reparation av lokala broskskador i form av broskcellstransplantion.

– Vårt forskarteam var först med att ta brosk från patienter för att isolera broskcellerna enzymatiskt. Dessa celler odlade vi sedan i patientens eget serum så att cellerna blev fler. Detta gjorde att vi sedan kunde inplantera de mognade broskcellerna i patientens lokala broskskador, säger Brittberg och fortsätter:

– Resultatet var en broskvävnad av god kvalité. Den här autologa tekniken har nu funnits i snart 40 år och har utvecklats successivt genom åren.

Satsning på allogena celler

En stor begränsande faktor med den här tekniken är dock att man använder patientens egna (autologa) broskceller, som det finns ett begränsat antal av. En utvecklingsgren inom området är att istället använda broskceller från en generell cellkälla, så kallade allogena celler.

– Ett potentiellt problem med allogena celler är dock att de eventuellt kan vara immunframkallande. Detta kan man emellertid undvika genom att transplanera dem omslutna av ett omgivande material. Om man dessutom använder unga sådana celler, sk. juvenila kondrocyter med ursprung från stamceller, blir risken för immunreaktionen mycket låg. Det finns därför ett väldigt stort intresse av att odla upp stora mängder allogena celler, menar Professor Brittberg.

Siktar på hög kvalitet till lägre kostnad

Och det är här Cline Scientific kommer in i bilden. Bolaget har utvecklat en patenterad nanoteknologi som möjliggör en kontrollerad och precis differentiering och utveckling av stamceller. Bolagets huvudprojekt StemCART syftar till att ta fram en allogen stamcellsprodukt för regenerering av brosk i mänskliga leder, för lokal behandling av tidiga broskskador som kan riskera att utvecklas till artros.

– Utgångspunkten är att man säkerställer en källa av celler av bra kvalité utifrån vilka man kan odla stora mängder. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att man säkerställer att alla patienter får samma kvalitativa celler, samt att man kan odla dessa celler i stor skala och därmed komma ned i kostnad. Det sistnämnda är oerhört viktigt för att göra behandlingsmetoden tillgänglig för stora patientgrupper, säger Professor Brittberg och fortsätter:

– Om man har små broskskador så är det generellt inte så problematiskt för patienten. Men små skador kan med tiden bli större och vid stora skador kan, förutom den rent smärthämmande effekten, ledens jämvikt rubbas. Den nya  reparationsmetoden kan då göra att jämvikten i leden återställs. Målet för Cline Scientific är att genom inplantat läka broskskador, med andra ord att tekniken ska kunna bilda brosk. Kan man dessutom tillverka stora mängder celler leder det till ett lägre pris än dagens behandlingar vilket i slutändan leder till fler behandlade patienter, mindre lidande och reducerade samhällskostnader.

Siktar mot fas I

StemCART befinner sig för närvarande i preklinisk utveckling där produkten utvecklas, valideras och genomgår säkerhetstester som förberedelse för kliniska prövningar i människa. Bolaget meddelade nyligen resultatet från tre större experimentella kampanjer, där man bland annat ville hitta en lämplig startdos av celler. Startdosen har nu definierats och man kunde samtidigt se tecken på att man uppnått den önskade broskgenereringen.

Nästa steg blir att kombinera celler och en gel-liknande matris i 3D-format innan implantering. Detta ska enligt Cline förenkla implanteringen, korta ner tiden och effektivisera förloppet mellan cellodling och implantering. Det långsiktiga målet är att erbjuda vården en skalbar och pålitlig behandling för patienter med skadat brosk, och därmed minska patienternas lidande, öka deras mobilitet och undvika utveckling av artros.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev