Home Intervjuer CLS – Ett alternativ till öppen kirurgi för cancerpatienter

CLS – Ett alternativ till öppen kirurgi för cancerpatienter

CLS patient

CLS – Ett alternativ till öppen kirurgi för cancerpatienter

25 januari, 2024

Clinical Laserthermia Systems tar fram produkter för termisk ablation inom urologi, onkologi och neurokirurgi. Med hjälp av hög värme och precision, avlägsnas det sjuka området utan öppenkirurgiska ingrepp, vilket minskar risken för att påverka livskvaliteten för patienterna. Bolaget fokuserar på kommersialisering i USA och Europa och har nyligen expanderat till Asien-och Stillahavsområdet. Bolaget är just nu aktuellt med lösen av teckningsoptioner som ska finansiera fortsatt marknadsetablering. 

CLS vd Dan Mogren i BioStocks studio i Lund
Dan Mogren, vd CLS

– Våra produkter används med stor framgång inom uro- och neurokirurgi i patientgrupper där traditionella behandlingsformer inte fungerar effektivt. Det är oerhört stimulerande att få positiv återkoppling från läkare som använder våra produkter, säger Dan Mogren, vd för Clinical Laserthermia Systems – CLS.

CLS strategi är att etablera bolagets tjänster och produkter på den globala marknaden genom kliniska bevis och medicinska experter. Dels som ett säkrare och effektivare behandlingsalternativ till traditionella öppenkirurgiska ingrepp, dels som ett alternativ till så kallad aktiv övervakning, där ingen behandling ges.

Optionsinlösen

Just nu pågår nyttjandeperioden för CLS teckningsoptioner av serie TO 6 B som emitterades i samband med bolagets företrädesemission som genomfördes i juni 2023. Varje teckningsoption ger företräde till en ny B-aktie i CLS under perioden 23 januari- 6 februari 2024. Teckningskursen är fastställd till 0,1 kr per aktie. Bolaget kommer maximalt få in 23 Mkr före kostnader, från TO 6.

Målet: 100 Mkr i försäljning 2026

Likviden kommer främst att användas till fortsatt kommersialisering på bolagets fokusmarknader; Europa, USA och Asien-Stillahavsområdet. Ambitionen är att nå upp till ett intäktsmål om 100 Mkr under 2026:

– Vi arbetar för att skapa tillväxt i samtliga regioner och affärsområden, med tyngdpunkt på USA. Vi ser möjligheter i samtliga regioner och riskfördelar i att bearbeta dessa parallellt.

I USA är CLS målsättning att genom sitt amerikanska dotterbolag och i samarbete med Clearpoint Neuro, öka intäkterna från försäljning av produkter och tjänster kopplade till TRANBERG och Prism, från dagens nivå, till ca 70 Mkr under 2026. Systemen består av medicinska laserenheter med integrerad bildbaserad övervakning, styrning av behandling och tillhörande engångsinstrument.

Intäkter

Enligt vd Dan Mogren är prostatasegmentet viktigt för att uppnå bolagets mål:

– Ett viktigt steg mot det ekonomiska målet om 100 Mkr, är intäkterna från vår MSP modell i prostatasegmentet och de order, med ett sammanlagt värde på drygt 10 Mkr, som inkommit den senaste månaden från Clearpoint Neuro.

De återstående intäkterna i perioden ska komma från Europa och Asien-Stillahavsregionen. Med det nya marknadsgodkännandet från Singapore bedömer Dan Mogren att det är en högst rimlig målsättning.

Så vilken är bolagets största utmaning?

– Förutom finansieringen, är det att öka tillväxtkurvan utan att samtidigt öka våra kostnader så att det påverkar våra marginaler negativt. Med ett marknadsgodkännande för TRANBERG portföljen i Singapore, vår hub i APAC regionen på plats och en full lansering av Prism Neuro Laser Therapy System i USA under året, ger det oss tillväxtmöjligheter vi inte haft förut.

Höjdpunkter 2023

Under det gångna året fortsatte även bolagets forskningssamarbete med National Institutes of Health Clinical Center i USA. Projektet utvärderar TRANBERG Thermal Therapy System för behandling av prostatacancer. Man har också förlängt studien med Radboud University Medical Center i Nijmegen i Nederländerna för MR-ledd fokal laserablation. Dan Mogren summerar årets övriga höjdpunkter så här:

– Det är egentligen tre saker jag vill lyfta fram: Omstrukturering av bolagets kapital genom återbetalning av tidigare lån, öppnandet av APAC regionen genom godkännande i Singapore för TRANBERG-portföljen och att marknadsutvärderingen av Prism Neuro Laser Therapy System i USA blivit den framgång vi hoppades på med en planerad full marknadslansering i år.

Slutligen, vad är det tyngsta argumentet för att investera i CLS?

– CLS teknologi och produkter har fått ett genombrott inom fokalterapi inom uro- och neurokirurgi i kraft av pågående paradigmskifte. Tillsammans representerar dessa segment en mycket stor marknadspotential för bolaget. Med en fördelaktig konkurrenssituation, bra partners och ett fantastiskt team har CLS goda förutsättningar att ta väsentliga marknadsandelar och därmed även nå ett kassapositivt läge under 2026.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev