Home Intervjuer Respiratorius vd: “Stark tro men tålamod gällande avtal”

Respiratorius vd: “Stark tro men tålamod gällande avtal”

Respiratorius har tålamod med avtal

Respiratorius vd: “Stark tro men tålamod gällande avtal”

17 november, 2023

Lundabaserade Respiratorius fortsätter samtalen för att nå ett avtal gällande läkemedelskandidaten VAL001. När bolaget släppte sin rapport för det tredje kvartalet meddelade man att fokus nu ligger på de kontakter som har etablerats sedan tidigare. När BioStock pratar med vd Johan Drott för att få hans bild av kvartalet som gått, hyser han förhoppningar om att få till ett avtal.

Det är många som går i spänd förväntan på ett avtal gällande VAL001, som utvecklats för behandling av diffust storcelligt B-cells lymfom (DLBCL). Respiratorius har utvecklat läkemedelskandidaten som en förbehandling till R-CHOP, som är dagens standardbehandling av sjukdomen. Med starkt stöd från tidigare studier och uppmuntran från Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA) att driva vidare utvecklingen, står bolaget inför sin hittills viktigaste milstolpe.

Respiratorius släppte nyligen sin rapport för tredje kvartalet, där fokus ligger på den pågående partneringprocessen. Efter ett år av aktivt sökande har bolaget nu inriktat sig på de mest lovande kontakterna, där det finns en stark tro på möjligheten till ett avtal.

Stärker patentskyddet

Parallellt med att Respiratorius aktivt arbetar för att säkra ett partneravtal har bolaget även stärkt patentskyddet kring sitt projektet. Under kvartalet har man erhållit patent i Kanada, vilket skyddar VAL001 som en ny oral formulering av natriumvalproat vid förbehandling av DLBCL. Patentet har sedan tidigare beviljats i Japan.

I rapporten för det tredje kvartalet betonar bolaget vikten av sitt patentskydd. Som ett ytterligare steg i patentstrategin skickade man under sommaren in en patentansökan som riktar in sig på att skydda den nyutvecklade formuleringen av VAL001, där den direkta frisättningen av den aktiva substansen kombineras med en fördröjd frisättning.

Modell indikerar framgångar i fas III

Utöver det stärkta patentskyddet har man även använt en modell för att simulera utfallet av en fas III-studie av VAL001 för behandling av DLBCL. Den indikerar en mycket hög sannolikhet för att VAL001 kommer att vara framgångsrikt i den kommande fas III-studien, något som enligt bolaget bör göra VAL001 till en mer attraktiv investering för potentiella partners.

Tittar vi på själva bolaget som en investering kan vi konstatera att aktien tappat drygt 60 procent under året, men att trenden planat ut och snarare gått sidledes de senaste månaderna. I skrivande stund värderas bolaget till knappt 70 Mkr, samtidigt som diskussioner alltså förs med potentiella tagare till VAL001.

Att ett partnerskapsavtal har dröjt, trots de lovande kliniska resultaten, tror bolaget har att göra med att nästa steg i utvecklingen, en fas III-studie, är en betydande investering för en kommande partner.

Vd kommenterar

BioStock pratade med Respiratorius vd Johan Drott för att få veta mer om kvartalet som gått och om den period som bolaget befinner sig i.

Johan Drott, vd Respiratorius
Johan Drott, vd Respiratorius

I kvartalsrapporten ligger mycket fokus på partneringprocessen. Hur skulle du beskriva den period ni är inne i nu?

– Vi är förhoppningsfulla. Baserat på de goda resultaten vi visat i kliniska studier är vi övertygade om att VAL001 förtjänar att utvecklas till en produkt via en fas III-studie.

De senaste kvartalen har ni kommit med en del nyheter kring patentskydd och modell för att prediktera framgång i fas III. Vilken roll spelar de i de pågående samtalen?

– Det är positivt, även om patent sällan är den mest brännande frågan att diskutera i en partnerprocess. Viktigare är att prediktionen kring utfall i en fas III-studie är positiv, vilket minskar risken för den investering som en fas III-studie innebär.

Finns det något som pågår i projektet som skulle kunna stärka det ytterligare?

– Vi har ingen utveckling pågående, eftersom vi just nu bedömer att vi gjort vad vi förmår. Vi är nu fokuserade på partnerprocessen och att bemöta de frågor som ställs.

Baserat på de diskussioner ni för just nu, vilka förhoppningar har du kring att sluta ett avtal i närtid?

– Tålamod är det som gäller. I övrigt kan jag inte kommentera.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev