Home Nyheter Respiratorius säkrar ytterligare patent

Respiratorius säkrar ytterligare patent

Respiratorius säkrar nytt patent

Respiratorius säkrar ytterligare patent

17 oktober, 2023

Respiratorius har säkrat sitt andra patent för läkemedelskandidaten VAL001, som en ny oral formulering av natriumvalproat för behandling av cancer. Bolaget lägger därmed ytterligare en viktig bit i det pussel som ska stärka projektet i det pågående partneringarbetet, där det för närvarande pågår diskussioner med potentiella tagare.

Bioteknikbolaget Respiratorius har utvecklat VAL001 som en potentiell behandling av diffust storcelligt B-cells lymfom (DLBCL), en av de vanligaste formerna av cancerformen non-Hodgkin-lymfom. Avsikten är att VAL001 ska användas som en förbehandling innan standardbehandlingen R-CHOP – en kombination av kemoterapi och immunterapi för DLBCL-patienter.

VAL001 har starka prekliniska data i ryggen, och tack vare Orphan Drug Designation har europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderat bolaget att ta projektet från fas I/IIa direkt till kliniska fas III-studier. Med en färdigställd formulering av VAL001 står man med ett starkt utvecklingspaket, till vilket man just nu är i full färd med att söka efter en partner.

I en intervju med BioStock sade bolagets vd Johan Drott i somras att man för samtal med flera intressenter till projektet och att man även aktivt söker efter fler potentiella partners. Du kan se hela intervjun här.

Säkrar ett andra patentgodkännande

Utöver stark klinisk data är en helt avgörande del i varje utvecklingsprojekt hur tillgångarna är skyddade. För ett drygt år sedan erhöll Respiratorius ett första patentgodkännande som skyddar VAL001 som en ny oral formulering av natriumvalproat för förbehandling av cancer. Godkännandet gällde då Japan och medför en marknadsexklusivitet i landet fram till 2035.

Nu blir Kanada andra land att godkänna samma patent. Bolaget meddelade nyligen att man fått ett så kallat notice of allowance från det kanadensiska patentverket, Canadian Intellectual Property Office. Detta innebär att produkten är skyddad i landet fram till 2036.

Jobbar för att stärka skyddet ytterligare

Detta är dock bara en del i Respiratorius patentstrategi. Under förra året färdigställdes utvecklingen av VAL001, som i sitt slutliga utförande kombinerar direkt och fördröjd frisättning av natriumvalproat. Det sista steget i utvecklingen var att genomföra en farmakokinetisk studie med läkemedelskandidaten.

Studien påvisade en förenklad dosering, d.v.s. färre antal doser per dag, samtidigt som exponeringen av natriumvalproat var den samma jämfört med referensformuleringen. Det finns även indikationer på att effekten av den nya formuleringen kan vara bättre.

I somras lämnade Respiratorius in ytterligare en patentansökan för den färdiga formuleringen och tog därmed nästa steg i patentstrategin. När ansökan godkänns, gäller den i minst 20 år från prioritetsdatum och kommer framöver att behandlas hos patentmyndigheter runt om i världen.

Kort sagt fortgår arbetet med att stärka skyddet kring projektet, samtidigt som man söker efter en samarbetspartner som kan ta utvecklingen vidare.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev