Home Intervjuer Positiva resultat för Neola presenteras vid framstående konferens

Positiva resultat för Neola presenteras vid framstående konferens

Resultat med Neola presenterat på konferens

Positiva resultat för Neola presenteras vid framstående konferens

13 oktober, 2023

Nyligen hölls den årliga jENS-konferensen, där framstående neonatologer från hela Europa samlades för att ta del av den senaste utvecklingen inom området. En av presentatörerna var Jurate Panaviene, som tillkännagav resultaten från NIOMI-studien, där Neola Medicals medicintekniska produkt Neola utvärderades på 100 nyfödda barn. BioStock kontaktade bolagets vd Hanna Sjöström för att få veta mer.

Lundabaserade Neola Medical har tagit fram den medicintekniska produkten Neola, som syftar till att kontinuerligt övervaka lungfunktionen hos för tidigt födda barn. Ungefär var tionde barn föds för tidigt, vilket innebär att de kommer till världen innan lungorna är fullt redo för ett liv utanför livmodern. En viktig del i vården av dessa barn är att övervaka lungorna för att kunna upptäcka problem som kan vara livshotande.

Neola erbjuder en icke-invasiv lösning som skiljer sig från dagens ofta smärtsamma och riskfyllda övervakningsmetoder som röntgen och blodprovstagning. Genom prober som fästs direkt på huden, kan systemet kontinuerligt följa lungvolymförändringar och syrgaskoncentration, vilket möjliggör tidig upptäckt och behandling av komplikationer.

Positiva resultat från prövarinitierad studie

2021 inledde universitetet i Cork, Irland, den kliniska NIOMI-studien med Neola-systemet i en forskningsversion för att undersöka möjligheten att ge realtidsinformation om lungfunktionen hos nyfödda barn. Studien omfattade 100 nyfödda barn i olika viktklasser mellan 2,4 – 4,9 kg, där proberna placerades på olika positioner på bröstkorgen för att utvärdera olika placeringars inverkan på mätsignalerna.

I studien lyckades man framgångsrikt mäta syrgasen i lungorna hos alla de 100 deltagande barnen. Förutom de glädjande resultaten gav studien även värdefull insikt i hur proberna bäst placeras på barnets bröstkorg för optimal övervakningsprestanda.

Professor Eugene Dempsey, som ledde arbetet med studien säger såhär om Neola-systemet:

“Det här systemet har potential att avsevärt förändra sättet på vilket vi övervakar spädbarn inom den neonatala intensivvården, särskilt för tidigt födda spädbarn och fullgångna spädbarn som erhåller mekanisk ventilation. Vi kan inte bara övervaka dem mer noggrant i realtid, utan vi kan minska exponeringen för röntgenstrålar och begränsa antalet blodprov som utförs.”

Resultaten presenterade på jENS-kongressen

Resultaten från NIOMI-studien presenterades nyligen vid Congress of joint European Neonatal Societies (jENS), där framstående neonataloger från hela Europa samlats för att diskutera den senaste forskningen inom området. I och med presentationen tar Neola ett viktigt steg mot att etablera sin teknologi som en betrodd lösning för kontinuerlig lungövervakning.

Vd kommenterar

BioStock pratade med Neola Medicals vd Hanna Sjöström, för att få veta mer om resultaten och vad de innebär för bolaget.

Hanna Sjöström, CEO Neola Medical
Hanna Sjöström, CEO Neola Medical

Till att börja med så lyckades forskningsgruppen mäta syrgasen hos samtliga deltagande barn i studien. Hur ligger detta i linje med era förväntningar på studien?

– Det är fantastiska kliniska resultat från en stor studie av en oberoende forskningsgrupp. Det som är särskilt bra är att mätningarna vara stabila och fungerade på samtliga 100 medverkande nyfödda barn. Resultaten stärker ytterligare vår uppfattning att Neola har en lovande framtid inom den neonatala intensivvården.

Vilka slutsatser kan man dra av detta?

– Forskningsgruppens slutsatser av de nya kliniska resultaten visar att bolagets GASMAS-teknologi är en säker och väl tolererad teknik för lungövervakning av för tidigt födda barn. Det är en grundläggande slutsats som är av stor betydelse för att fler läkare ska bli intresserade av att använda Neola på sina patienter.

Hur såg resultaten ut gällande mätningen av lungvolymförändringarna?

– Studien omfattade 100 nyfödda barn i olika viktklasser mellan 2.4 – 4.9 kg. Proberna placerades på olika positioner på bröstkorgen och resultaten visar att för varje barn finns det många olika placeringar som ger bra mätsignaler. I praktiken betyder detta att sjukvårdspersonal har stort utrymme att placera proberna på barnets bröstkorg.

– Det är viktigt med den flexibiliteten för att Neola enkelt ska integreras i ett befintligt arbetsflöde i den tidskritiska neonatalintensivvården.

Vad innebär resultaten från studien för det fortsatta arbetet med Neola-systemet?

– Vi är i en fas där Neola nu till största del är färdigutvecklad och då ger resultaten oss en trygghet i att teknologin fungerar väl och är säker att användas på nyfödda barn. Resultaten bekräftar också att Neola kan mäta syrgas i lungorna på samtliga barn och det innebär att vi nu går in med de resultaten som vind i seglet till vår kommande kliniska studie på för tidigt födda barn i USA som planeras till 2024.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev