Home Intervjuer Intervjuer från LSX Nordic Congress

Intervjuer från LSX Nordic Congress

Intervjuer från LSX Nordic Congress

11 oktober, 2023

Det är återigen dags för LSX Nordic Congress, en av Nordens största mötesplatser inom life science, som erbjuder en möjlighet till både partnerskap och investeringar. BioStock var på plats för att ta pulsen på bolagsledare inom branschen.

Den 10-11 oktober ägde den sjätte upplagan av LSX Nordic Congress rum på Bella Sky i Köpenhamn. Evenemanget samlade över 150 av världens mest aktiva investerare och totalt över 500 deltagare inom biotech, healthtech och medtech i Norden. BioStock var på plats för att intervjua några av dem.

Johan Wäborg, vd Iconovo

Johan Wäborg, vd Iconovo

Iconovos vd Johan Wäborg deltog i paneldiskussionen “The Business Of Biotech: A Day In The Life Of A Public Biotech CEO. Advice And Lessons Learned”. Samtalet handlade bland annat om bolagsledarnas lärdomar och hinder på vägen till att bygga ett framgångsrikt bolag, samt hur man bör navigera i det nuvarande finansieringsklimatet.

Vilka tips gav du under paneldiskussionen?

– Vi pratade om hur man ska driva en organisation, särskilt i makroekonomiskt svåra tider. Det handlade bland annat om att man bör vara effektiv med sina pengar som publikt bolag och se till att genomföra effektiva kapitalanskaffningar som inte leder till alltför stor utspädning.

– För oss på Iconovo kan det t.ex. handla om att ingå effektiva licensavtal och söka finansiella anslag. Det är även viktigt att skapa effektiva team som mår bra och som ständigt lär sig och stimuleras. Sedan får man inte glömma att ha kul på vägen – även i tuffa tider. Det är även viktigt att komma ihåg att man kan göra skillnad, på riktigt, inom den här branschen.

Renée Aguiar-Lucander, vd för Calliditas Therapeutics, tog även upp vikten av ett diversifierat team. Håller du med?

– Absolut! Vi har ju inte ett lika stort team med lika många olika nationaliteter, men det kan ändras i takt med att bolaget växer. Vi är nu över 30 anställda och det är oerhört viktigt för oss att öppna upp för alla. Ett exempel på detta är att vi nu håller alla våra möten på engelska och även dokumenterar mötesanteckningar på engelska. Små förändringar bidrar till en mer inkluderande arbetsmiljö.

– Sedan är det även väldigt viktigt ha spridda kompetenser i bolaget.

Vilka spaningar tar du med dig från årets LSX Nordic Congress?

– Det pratas oerhört mycket om finansiering. Många känner sig pressade och försöker hantera den negativa miljön på aktiemarknaden. Men det måste finnas sätt att ta sig igenom den här perioden på ett effektivt sätt – det gäller bara att härda ut.

– Konklusionen från de flesta bolag är att man nu måste se till att vara så effektiva som möjligt och fokusera på de viktigaste affärerna fram tills att marknaden vänder igen.

Jamal El-Mosleh, vd Elicera Therapeutics

Jamal El-Mosleh, vd Elicera Therapeutics

Jamal El-Mosleh, vd för immunonkologibolaget Elicera Therapeutics, var även han på plats vid LSX Nordic Congress för att träffa investerare och få inspiration.

Vad är målet med ert deltagande?

– Jag är här för att träffa investerare, potentiella partners och för att nätverka med andra life science-aktörer. Jag vill även ta inspiration från olika föreläsningar och paneldiskussioner, som hittills har varit väldigt givande och som gör att jag håller mig uppdaterad kring det allra senaste på området.

Hur ser du på finansieringsklimatet just nu?

– Det är inga problem med att få möten med investerare här på LSX Nordic Congress, men man märker att det är ett annat finansieringsklimat just nu, särskilt som biotechbolag. Det verkar som att många investerare väljer att inte göra lika mycket nyinvesteringar, utan istället håller sitt kapital till redan gjorda investeringar.

–  Det finns vissa investerare som väljer att gå in i mer mogna projekt, men jag tycker att det finns många som är öppna med att de fortfarande går in i relativt tidiga projekt. Men generellt är man som investerare nog mer riskmedveten idag.

Vad har ni på Elicera Therapeutics i pipelinen?

– Ganska mycket, det händer en hel del hos oss. Vi har en bred portfölj för att vara ett så litet bolag. Vi har fyra olika program, varav ett är i klinik och ett är påväg in i klinik. Vi har nämligen fått ett villkorat godkännande att starta vår första kliniska studie med CAR T-cellsterapin ELC-301 i B-cellslymfom, så mycket av vårt fokus ligger naturligtvis på det. Sedan arbetar vi även med det pågående kliniska programmet med det onkolytiska viruset ELC-100 i neuroendokrina tumörer. Vi har bara en patient kvar att behandla i vår doseskaleringsstudie, vilket vi hoppas innan årets slut.

– Mycket av vår verksamhet kretsar kring vår iTANK-plattform, som är en av våra viktigaste tillgångar. Vi söker kontinuerligt partnerskap för plattformen. Vi tror att det är en teknologi som kan hjälpa alla CAR T-utvecklare att bli framgångsrika inom solida tumörer.

– Därutöver har vi två prekliniska program som vi förbereder för klinik på olika sätt. Vår ambition är att kunna ge mer information kring detta runt årsskiftet.

Per von Mentzer och Jesper Kjerulff, PharmNovo

Jesper Kjerulff (t.v.) och och Per von Mentzer (t.h.), PharmNovo

BioStock hittade även PharmNovos vd Per von Mentzer och Jesper Kjerulff, Project Lead & COO, på LSX Nordic Congress. De var på plats för att bland annat presentera nya studieresultat för bolagets läkemedelskandidat PN6047 mot neuropatisk smärta.

Per, vad är det senaste från PharmNovo?

–  Det som är mest spännande just nu är att vi precis har avslutat vår fas I-studie med PN6047 med goda resultat som visar att kandidaten är säker och tolereras väl.

– Vi har också kunnat komma upp i en dos som vi är övertygade om kommer vara effektiv i fas II. Vi ser att exponeringen i den sista MAD-kohorten är långt över den nivån i blodplasman som krävdes för att få maximal effekt i prekliniska studierna.

Jesper, har du något att tillägga?

– Vår sammantagna bedömning är att vi har en säker och vältolererad substans som har goda möjligheter att visa effekt i fas II. Nu handlar det om att ta in pengar inför fas II.

Per, varför är det viktigt för er att delta vid LSX Nordic Congress?

– Det är väldigt viktigt för oss att vara här eftersom många av de investerare som vi söker finns här på eventet. Många av dem har vi haft en dialog med i flera år, så i vissa fall handlar det om att få in de avgörande, övertygande argumenten för att de ska investera i PharmNovo. I andra fall handlar det om att hitta nya investerare som vill vara med idag eller eventuellt i framtiden. Det är viktigt att bygga nätverket kontinuerligt.

Jesper, vad betyder kongressen allmänt för nordisk life science?

– Jag tror det har en stor betydelse. Det är ett effektivt forum för investerare och bolag med projekt som kräver kapital, samt aktörer som tillhandahåller tjänster. Här kan potentiella partners mötas och inleda ett första samtal och skapa intresse för varandra.

En sista kommentar från dig, Per?

– Jag har varit på många olika typer av event, med primärt fokus på Norden. Jag tycker att formatet här på LSX Nordic Congress är intressant eftersom att det är ganska enkelt. Man fångar upp många, även under kaffepauser och luncher. Många är ganska fullbokade med ett stort antal möten, men ändå så skapar kongressen väldigt goda möjligheter till spontanta möten. Ibland är det just de oväntade och spontanta mötena som leder till någonting!

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev