Home Intervjuer Toleranzias vd om utveckling och emission

Toleranzias vd om utveckling och emission

Toleranzias vd om utveckling och emission

5 september, 2023

Toleranzia befinner sig nu på det prekliniska upploppet, innan det är dags att ta TOL2 in i klinik. Efter en händelserik sommar är man aktuell med en företrädesemission av units, där man i ett första skede siktar på att ta in 55 Mkr. BioStock pratade med Charlotte Fribert, vd på Toleranzia, och Oskar Tuwesson, som är rådgivare på Zonda Partners, Toleranzias fondkommissionär, för att få veta mer om emissionen.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett emissionsprospekt som offentliggjordes och publicerades på www.toleranzia.se den 28 augusti 2023.

 

Toleranzia är ett bioteknikbolag baserat i Göteborg fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har särskilt inriktat sig på den svåra autoimmuna sjukdomen myastenia gravis (MG) med sin huvudkandidat TOL2. Genom sitt tolerogenbaserade koncept har Toleranzia som mål att erbjuda en specifik behandling som angriper den underliggande orsaken till MG till skillnad mot nuvarande endast symptomlindrande alternativ.

Bolaget kommer från en händelserik sommar, där man nyligen genomfört framgångsrik GMP-tillverkning och utvecklat en ny frystorkad formulering av TOL2. Du kan läsa mer om den senaste utvecklingen här.

Nästa stora milstolpe i utvecklingen blir genomförandet av det toxikologiska programmet. Det är den sista prekliniska aktiviteten innan det är dags att pröva läkemedelskandidaten i människa.

Unitemission ska ta TOL2 in i klinik

Toleranzia är just nu aktuellt med en företrädesemission, där man i ett initialt skede siktar på att ta in 55 Mkr. Denna kapitalinjektion kommer primärt att finansiera det toxikologiska programmet som startar i dagarna, samt lägga grunden för och initiera den kommande kliniska fas I/IIa-studien. Emissionen omfattas till cirka 47 procent av teckningsförbindelser från Flerie Invest.

Företrädesemissionen är en så kallad unitemission, där varje unit består av en aktie och en teckningsoption av serie TO4. Teckningskursen är satt till 0,50 kr per unit och teckningsperioden löper fram till den 13 september 2023. Teckningsoptionerna kan sedan utnyttjas för teckning av nya aktier från och med den 7 oktober – 21 oktober 2024. Även här är teckningskursen satt till 0,50 kr.

Kommenterar utveckling och emission

BioStock kontaktade Toleranzias vd Charlotte Fribert och Oskar Tuwesson, Zonda Partners, för att få veta mer om utvecklingen och emissionen.

Charlotte Fribert, vd Toleranzia.

Först och främst Charlotte, ni utvecklar TOL2 för behandling av MG. Hur skiljer sig er kandidat mot existerande behandlingar?

– Med vår behandlingsprincip, som bygger på så kallad antigen-specifik tolerans-induktion, påverkar vi endast den begränsade del av vårt immunsystem som vid autoimmuna tillstånd felaktigt angriper kroppsegna ämnen och vävnader. Samtidigt förblir immunförsvaret i övrigt helt opåverkat och fullt funktionellt. Det är en stor skillnad jämfört med dagens immunhämmande behandlingar, som dras med allvarliga biverkningar och endast ger kortvarig symptomlindring.

– Jag är övertygad om att antigen-specifik tolerans-induktion är nyckeln till framtidens behandlingar mot autoimmuna sjukdomar. De senaste årens forskning tyder på att den specifika behandlingen har stor potential, utan att medföra biverkningar som är kopplade till den breda allmänna hämningen av immunsystemet, biverkningar som dagens terapier medför.

Vilket intresse har ni sett kring kandidaten?

– Det är tydligt att intresset kring TOL2 ökat väsentligt sedan våra prekliniska data publicerades under 2022. Det pågår hela tiden dialoger med potentiella partners, det som är nytt är att det inte bara är vi som vänder oss till dem längre, de kommer till oss.

Ni genomför just nu en företrädesemission om initialt 55 Mkr. Kan du berätta lite mer om hur emissionslikviden är tänkt att användas?

Emissionen kommer att finansiera slutförandet av framställningen av vår GMP-batch av TOL2 som ska användas i kliniska studier. Likviden kommer även att gå till slutformulering och efterbehandling fram till färdig läkemedelsprodukt och fyllning av denna i behållare.

– Vidare kommer emissionen att finansiera genomförandet av den GLP-toxikologiska studie som startar inom kort. Parallellt med detta kommer vi även att förbereda inför vår kommande kliniska fas I/IIa-prövning av TOL2 i patienter. Här kommer vi bland annat att ta fram och lämna in en klinisk prövningsansökning och kontraktera en klinisk kontraktsforskningsorganisation som praktiskt ska genomföra studien. Likviden ska även finansiera starten av den kliniska fas I/IIa-studien.

– Emissionen även att användas till den fortsatta utvecklingen av vår andra läkemedelskandidat, TOL3, samt till affärsutveckling och övrig löpande verksamhet.

– Emissionslikviden från teckningsoptionerna kommer därefter att gå till fortsatt genomförande av den kliniska fas I/IIa-studien fram till den är avslutad. Unitemissionen kan således finansiera hela det kliniska fas I/IIa-programmet.

Oskar Tuwesson, partner Zonda Partners
Oskar Tuwesson, partner Zonda Partners

Om vi vänder oss till dig Oskar; Toleranzia har valt ett emissionsupplägg med units. Vad är viktigt att tänka på för de aktieägare som funderar på om de ska teckna i emissionen?

– Det jag tycker är viktigt att förstå är att för varje unit man tecknar för 50 öre så får man en aktie samt en option som ger rätten att teckna ytterligare en ny aktie för 50 öre i oktober 2024. Om man värderar den här optionen i en Black-Scholes-modell idag så säger den att värdet på optionen är cirka 12 öre idag. Om man tar med det i beräkningen är alltså teoretisk teckningskurs för aktien 38 öre.

– Optionen kommer att handlas i marknaden. Den kommer sannolikt inte att handlas på sitt teoretiska värde, men låt oss anta 6 – 7 öre. Då är den verkliga teckningskursen i själva verket 43 – 44 öre. Givet den data som bolaget har levererat i sin pre-kliniska forskning så här långt och potentialen som finns för TOL2 inom mysastenia gravis känns det som ett attraktivt erbjudande med en implicit pre-money värdering på 47 Mkr, särskilt med så tung backning som det här bolaget har i form av Flere Invest.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev