Home Intervjuer BioStock Investor Pitch: Toleranzia

BioStock Investor Pitch: Toleranzia

BioStock Investor Pitch med Toleranzia

BioStock Investor Pitch: Toleranzia

4 september, 2023

Göteborgsbaserade Toleranzia siktar med TOL2 in sig på behandling av den sällsynta sjukdomen myastenia gravis. Under hösten inleds toxikologiska studier med läkemedelskandidaten, samtidigt som man gör förberedelser inför kliniska studier. Nyligen meddelade man bland annat framgångsrik GMP-tillverkning och utveckling av en ny frystorkad formulering. Just nu är bolaget aktuellt med en företrädesemission där man initialt siktar på att ta in 55 Mkr, som syftar till att ta kandidaten in i klinik.

Se Toleranzias vd Charlotte Fribert presentera bolaget här nedan.

YouTube video

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett emissionsprospekt som offentliggjordes och publicerades på www.toleranzia.se den 28 augusti 2023. 

 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev