Home Intervjuer WntResearch hoppas på fördjupade samtal om Foxy-5

WntResearch hoppas på fördjupade samtal om Foxy-5

WntReseach ser framför sig fler fördjupade diskussioner om Foxy-5

WntResearch hoppas på fördjupade samtal om Foxy-5

23 augusti, 2023

Det börjar röra sig igen för WntResearch, som nyligen fått grönt ljus för sin nya studieplan för Foxy-5. Bolaget ser fram emot att kunna återuppta rekryteringen i sin fas II-studie med läkemedelskandidaten. BioStock kontaktade vd Pernilla Sandwall i samband med att bolaget släppte sin rapport för det andra kvartalet.

Cancerterapibolaget WntResearch utvecklar Foxy-5 för behandling av tjocktarmscancer. Läkemedelskandidaten är en peptid som efterliknar det kroppsegna proteinet WNT5A, med förhoppningen att minska cancercellers spridning i kroppen. Just nu pågår en klinisk fas II-studie med Foxy-5, där kandidaten utvärderas på patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III.

Ny studieplan godkänd

Under sommaren godkände de spanska myndigheterna bolagets reviderade studieplan för studien. Den innebär bland annat att patienternas deltagande i studien kommer att förkortas med nästan två år. Nu när förändringen har fått klartecken av både läkemedelsmyndigheten och den centrala etikprövningskommittén i Spanien, förväntas rekryteringen av den första patienten kunna inledas i september.

Ska testa högre doser av Foxy-5

En annan nyhet i den reviderade planen är att testa kandidaten i högre doser än vad som tidigare planerats. Bakom det initiativet ligger data om kandidatens goda säkerhetsprofil och man hoppas att de högre doserna kommer visa på ännu bättre effekt än vad som sett hittills har noterats.

Den delen av studien kommer att genomföras i Spanien och väntas ta ungefär ett halvår. När väl dosen är fastställd kommer bolaget även att inkludera patienter i Ungern för den del av studien som ska utvärdera effekten av Foxy-5. WntResearch förväntar sig i dagsläget att kunna presentera slutliga resultat under 2025.

Går in i andra halvåret med stärkt team

Det är inte enbart inom den kliniska utvecklingen som bolaget har utmärkt sig i år. I rapporten för det andra kvartalet framgår att Mats Lindskog har valts in som ny medlem i styrelsen. Lindskog har en omfattande erfarenhet inom affärsutveckling och läkemedelsförsäljning. Dessutom har Joachim Gullbo, en av grundarna till Oncopeptides, återigen utsetts till vetenskaplig rådgivare åt bolaget.

Aktuella med kapitalanskaffning

Tittar vi på den finansiella sidan av rapporten så uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till cirka -8,3 Mkr. WntResearch är under september aktuellt med en kapitalanskaffning i form av lösen i optionsprogrammet TO6 som kommer att stärka kassan.

Optionsprogrammet är således en viktig komponent i det kommande arbetet med studien. Marknaden har hittills visat sitt förtroende för bolaget, som under året lyckats resa totalt cirka 42 Mkr via emission och lösen av teckningsoption TO5 före emissionskostnader.

Vd kommenterar

BioStock har kontaktat WntResearchs vd Pernilla Sandwall för att få en kommentar till kvartalsrapporten och för att få hennes syn på vad som ligger framför bolaget.

Pernilla Sandwall, vd WntResearch
Pernilla Sandwall, vd WntResearch.

Först och främst Pernilla, hur skulle du beskriva det första halvåret 2023?

– Jag skulle vilja sammanfatta det som ett intensivt, spännande och roligt halvår. Vi har haft många intressanta möten då vi varit på såväl partner- som investerarkonferenser. Därtill även det vetenskapliga mötet om WNT-signalering dit vi var inbjudna att tala och där Tommy Andersson (professor och medgrundare till bolaget) och jag presenterade Foxy-5 och vår pågående fas II-studie. Detta gjordes under en intensiv period under våren då det inte finns lika många sådana evenemang under sommaren.

– Det som var otroligt viktigt var att vi stärkte våra finanser med ett kapitaltillskott på totalt ca 40Mkr, vilket innebär att vi kan driva verksamheten vidare. Vissa ägare blev upprörda över nyemissionen. Jag vet och förstår det på ett sätt, men det var det enda alternativet. Jag blev verkligen glad över att både den och teckningsoptionsprogram 5 blev tecknat till över 90 procent, vilket jag ser som ett tecken på stort förtroende.

Ni kommer nu att mäta effekten av Foxy-5 redan vid operation och undersöka högre doser. Kan du berätta lite mer om bakgrunden till detta och vilka förhoppningarna är inför hösten?

– Detta var helt fantastiskt; att få godkänt av både läkemedelsmyndigheten och centrala etikprövningskommittén i Spanien utan några som helst frågor. Det är lika ovanligt som det är glädjande, som jag skrev i min VD-kommentar i rapporten. Jag ser det verkligen som ett bevis på att vår förändring av studien är väl genomtänkt och motiverad, och även att vi är ett erfaret gäng som kan läkemedelsutveckling.

– Anledningen till förändringarna i studieplanen var de positiva observationerna med Foxy-5 som vi tidigare rapporterat om. Nu kommer vi mäta effekten direkt på primärtumören som tas bort vid operation, istället för att se hur det gått för patienterna två år efter operationen. Vi kommer även utröna behandling med högre doser, vilket är möjligt tack vare att de data vi har hittills visar på att Foxy-5 har en fördelaktig säkerhetsprofil.

– Förhoppningarna är att vi kommer se ett stort intresse från såväl all studiepersonal på sjukhusen att återuppta rekryteringen av patienter, som från patienterna själva att vara med i studien.

– Jag ser också fram emot den stora europeiska onkologikongressen ESMO. Där kommer vi kunna träffa läkare och representanter från läkemedelsbolag för att diskutera Foxy-5 och studien. Förhoppningsvis blir det mycket givande dagar!

Ni har ju fått tillskott i teamet i form av Mats Lindskog och Joachim Gullbo. Varför är just dessa rätt för WntResearch och vad hoppas du att de kommer att bidra med?

– Det är så viktigt att ha ett bra team med expertis inom allt som gäller läkemedelsutveckling och framtida kommersialisering. Både Mats och Joachim är mycket erfarna och kompetenta personer, var och en inom sitt område dvs affärs- respektive läkemedelsutveckling.

– De har erfarenhet från både små och stora bolag vilket också är en viktig aspekt. Förutom att jag är övertygad om att vi kommer få många bra råd från dem, så har de också stora nätverk i branschen, vilket är nog så betydelsefullt.

Vilka viktiga händelser ser du framför dig under de kommande månaderna?

– Jag tänker direkt på ett par saker; rekryteringsstart i studien, fördjupade samtal med läkemedelsföretag och ett stort utfall av TO6.

– Den första patienten ska bli inkluderad i september. Det innebär att alla förberedelser pågår för fullt. T.ex. ska alla klinikers kontrakt och olika instruktioner uppdateras, vilket alltid görs när en studie ändras. När en patient påbörjar studien är det många täta besök på kliniken och därför behöver hela studieteamet vara på plats. Spanien har semestertider nu, men snart är de tillbaka igen.

– Med våra ad hoc-observationer och en ny godkänd design av studien, ser jag fram emot fördjupade samtal med olika läkemedelsföretag. Det sker genom enskilda möten, men också vid konferenser som ESMO, så det finns många tillfällen framöver. Vi prioriterar detta arbete, då ett partnersamarbete är oerhört viktigt för oss.

– I närtid har vi nu vårt teckningsoptionsprogram TO6. Jag hoppas många av våra aktieägare kommer teckna sig, för med en hög teckning kommer det innebära ett värdefullt kapitaltillskott.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev