Home Nyheter Inossia – en ljusglimt i ett mörkt finansieringsklimat

Inossia – en ljusglimt i ett mörkt finansieringsklimat

Grundarna vd Malin Nilsson och professor Cecilia Persson
Photo credit: Adrian Beck, Bildio

Inossia – en ljusglimt i ett mörkt finansieringsklimat

26 juni, 2023

I ett ännu utmanande finansiellt klimat med sänkta bolagsvärderingar, letar investerarna efter ljusglimtar för att våga tro på en återhämtning. En av dessa ljusglimtar är medicinteknikbolaget Inossia, som sticker ut med en övertecknad investeringsrunda på totalt 10,5 Mkr. Kapitaltillskottet hjälper bolaget att accelerera utvecklingen av sin behandling av ryggsmärta.

Att det råder svårigheter att ta in kapital för många life science-bolag i utvecklingsfas har knappast gått någon förbi. Investerare har istället valt att placera sitt kapital i säkrare sektorer. Det är svårt att med säkerhet säga när återhämtning i kapitalanskaffningsmarknaden har påbörjats, men det finns hoppingivande indikationer.

Vill behandla den åldrande och smärtsamma ryggen

Det senaste bolaget som ger anledning till hopp är det onoterade medicinteknikbolaget Inossia. Bolaget fokuserar på behandling av osteoporotiska ryggradsfrakturer samt degenererade diskar. Med den patenterade produkten Inossia Cement Softener är avsikten att mjukgöra dagens bencement och därmed erbjuda en förbättrad behandling av dessa två sjukdomar.

Inom den förstnämnda indikationen är målet att efterlikna kroppens normala benvävnad och minska det höga antalet återfall av nya frakturer efter behandling, som beror på dagens hårda bencement. För de – ofta äldre – patienter med degenererade diskar hoppas bolaget kunna erbjuda en helt ny behandling i form av ett minimalinvasivt ingrepp och således öka det antal som kan genomgå behandling. I dagsläget innebär standardbehandlingen att endast 1 procent av de drabbade kan erhålla kirurgi.

Inossia driver en stor randomiserad kontrollerad klinisk studie där bolagets mjukgörare utvärderas inom osteoporotiska ryggradsfrakturer vid nio sjukhus i Spanien, Kanada, Tyskland och Polen.

Goda kapitaltillskott i år

Att bedriva kliniska studier är dock kostsamt. I tuff konkurrens, erhöll bolaget dock tidigare i år 7,3 MEUR i finansiering från European Innovation Council (EIC) Accelerator Program.

Finansieringen från EIC består av en bidragsdel om 2,3 MEUR och 5 MEUR som ett tillskott i bolagets egna kapital, varav det senare sker genom nyemittering av aktier vid av bolaget vald tidpunkt. Detta tillskott är en kvalitetsstämpel för bolaget och har haft en positiv inverkan på flera sätt. Bland annat har det enligt bolaget självt, i och med kassatillskottet, motiverat en värderingsökning om 20 Mkr.

Dessutom hade finansieringen bäring på en nyligen avslutad investeringsrunda, som i och med uppmärksamheten övertecknades med ca 0,5 Mkr och innebär en kapitalinjektion på totalt 10,5 Mkr. Majoriteten av de nuvarande aktieägarna valde att delta i nyemissionen, men även en rad nya investerare så som ScaleUp Life Science Invest, Svanberg & Co och den inom health tech verksamma entreprenören Maria Rankka. I ett pressmeddelande skriver Inossia att bolagets värde nu överstiger 100 Mkr.

Om Inossias framgång är ett av de inledande tecknen på återhämtning återstår att se – men klart är i alla fall att framtiden för detta bolag ljusnat.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev