Home Intervjuer Utveckling i fokus hos Emplicure efter resultat i PK-studie

Utveckling i fokus hos Emplicure efter resultat i PK-studie

CLS_ny fransk

Utveckling i fokus hos Emplicure efter resultat i PK-studie

7 mars, 2023

Emplicure har fokuserat på utvecklingsarbetet under det fjärde kvartalet 2022. Under perioden slutförde bolaget  en explorativ PK-studie av Empli03 som visade på en stabil profil och förlängd frisättning. Efter att resultatet presenterades gick bolaget ut med att utvecklingen av kandidaten går vidare. Man har även inlett ett samarbete med OnDosis på smärtlindringsområdet. BioStock kontaktade vd Håkan Engqvist för att få veta mer om hur det senaste kvartalet har sett ut.

Emplicure jobbar med de två huvudsakliga inriktningarna smärtläkemedel och nikotinprodukter. Verksamheterna är uppdelade i dotterbolag där Amplicon tar fram nikotinprodukter för konsumentmarknaden. Amplicons längst gångna projekt freee är ett varumärke för nikotinprodukter för oralt bruk.

I dotterbolaget Emplipharm skapas nya läkemedel för patienter som lider av kronisk smärta, där godkända läkemedelssubstanser kombineras med bolagets patenterade biokeramiska plattformar. Målet är att skapa nya och förbättrade läkemedel med egenskaper som till exempel skräddarsydda frisättningsprofiler.

Den primära kandidaten Empli03 är en buckal tablett där bolagets biokeramiska material kombineras med opioiden buprenorfin för behandling av kronisk smärta. Empli03 läggs under överläppen där den ger en stabil smärtlindring genom kontrollerad frisättning av buprenorfin. Målet är att kunna erbjuda en smärtstillande och individanpassad behandling som är svårare att missbruka än de läkemedel som finns på marknaden i dag.

Fokus på konsumentprodukt

Under det sista kvartalet 2022 har Amplicon fortsatt arbetet med en konsumentprodukt för den växande världsmarknaden för nikotinpåsar. Fokus i utvecklingsarbetet har legat på formuleringen och planering för att skala upp produktionen. Bolaget tror att produkten kan bli ett attraktivt alternativ till rökning. Man utvecklar nu mot en färdig produkt som ska testas på utvalda marknader.

I rapporten framgår det att Amplicon har pågående diskussioner i olika faser med potentiella licenstagare och partners.

Fortsatt utveckling av Empli03

Efter kvartalets utgång meddelade Emplicure att man går vidare med utvecklingen av formuleringen för att anpassa den initiala frisättningsprofilen för buprenorfin i kandidaten Empli03. Beslutet togs efter att resultat från den explorativa farmkokinetiska studien som genomfördes under 2022 visade på en stabil profil och förlängd frisättning.

En annan nyhet som kom efter kvartalets utgång är att bolaget inleder ett samarbete med OnDosis för att utvärdera potentiella lösningar för oral dosering av aktiva ingredienser. Förhoppningen är att samarbetet ska möjliggöra utveckling av innovativa behandlingar och säkrare medicinering.

Lån stärker rörelsekapital

Om vi ser till den finansiella delen av rapporten noterar vi ett rörelseresultat på -9,4 Mkr för det fjärde kvartalet 2022, vilket kan jämföras med -5,2 Mkr under samma kvartal 2021. Emplicures kassa uppgick vid årets slut till cirka 13,2 Mkr. Under det fjärde kvartalet ingick Emplicure ett avtal med ett konsortium bestående av nya och befintliga aktieägare för ett lån på 9 Mkr. Syftet med lånet är att på kort sikt stärka bolagets rörelsekapital och möta kravet på befintligt aktiekapital för att driva bolaget de kommande tolv månaderna.

Vd Håkan Engqvist svarar

BioStock har pratat med vd Håkan Engqvist om det senaste kvartalet och vägen framåt för Emplicure.

Håkan Engqvist, vd Emplicure.
Håkan Engqvist, vd Emplicure.

Håkan, hur skulle du beskriva det senaste kvartalet för Emplicure?

– Utvecklingen går just nu väldigt fort på flera fronter. Uppskalning av tillverkningen av vårt biokeramiska pulvermaterial laddat med nikotin lägger grunden för den framtida lanseringen av produkter, antingen under Amplicons eget varumärke eller tillsammans med partners.

– Dessutom har Emplipharms portfölj fokuserats mot samarbetet med OnDosis samt vidareutvecklingen av Empli03. Där Empli03 förbereds för att finna en samutvecklingspartner.

Ni beskriver att ni ska utveckla en färdig konsumentprodukt inom nikotin. Vilka marknader är aktuella att lansera på och hur går partneringdiskussionerna?

– Vi arbetar med att färdigställa en nikotinprodukt för en ev. lansering på en begränsad marknad. Amplicon är ett just nu rustat för pulvertillverkning samt utvecklingsarbete och vi ämnar optimera utfallet från just den kompetensen. Diskussionerna med framtida partners pågår i olika stadium och marknader.

Hur stor bedömer ni att marknadspotentialen för freee är?

– Den globala marknaden för nikotinpåsar är stor men framför allt väntas den fortsätta att växa i snabb takt de närmaste åren. Det är det som gör den så intressant för oss. Som med de allra flesta stora konsumentmarknader, domineras den för nikotinpåsar av en handfull spelare som ständigt utvecklar sina varumärkesportföljer. Den snabba tillväxten gör att produktinnovation kan bli nyckeln till att positionera nya varumärken med trovärdighet i den konkurrensen.

När det gäller Empli03, vad blir nästa steg i utvecklingen?

– Nästa steg i utvecklingen är att dels öka på den initiala frisättningen av burenorfin samt färdiga ställa underlag för affärsutveckling av projektet.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev