Home Intervjuer Klarias migränbehandling tar viktiga steg mot marknadsgodkännande

Klarias migränbehandling tar viktiga steg mot marknadsgodkännande

Klarias migränbehandling tar viktiga steg mot marknadsgodkännande

Klarias migränbehandling tar viktiga steg mot marknadsgodkännande

2 mars, 2023

När Klaria rapporterade fjärde kvartalet 2022 låg tyngdpunkten på att ansökan om marknadsgodkännande av Sumatriptan Alginatfilm för behandling av migrän inom EU har lämnats in. En annan viktig händelse var den företrädesemission som genomfördes i december. Bolaget meddelade nyligen att de mottagit en betalning i samarbetet med Imbrium Therapeutics. BioStock har pratat med vd Jesper Wiklund om dessa framsteg och ambitionerna för 2023.

Uppsalabaserade Klaria Pharma har tagit fram en drug delivery-plattform plattform baserad på en alginatfilm som fästs i munhålan. Väl på plats administrerar filmen läkemedel ut i kroppens blodomlopp via munslemhinnan. Bolagets ambition är att kunna ersätta sprutor och nässprayer med sina orala filmer.

I dagsläget har man fyra pågående projekt där filmen kombineras med redan validerade läkemedelssubstanser. Klarias affärsmodell bygger på samarbete med andra läkemedelsbolag, där tre av de fyra projekten just nu drivs tillsammans med partners.

Ansökan om marknadsgodkännande inlämnad

Klarias längst gångna projekt, Sumatriptan Alginatfilm, är tänkt att användas av patienter med migrän. I november meddelade bolaget att man har lämnat in en MAA-ansökan om marknadsgodkännande för Sumatriptan Alginatfilm för behandling av migrän inom EU. Nu ska kandidaten utvärderas regulatoriskt och man förväntar sig att ett godkännande ska kunna erhållas under det första kvartalet 2024.

”Sumatriptan Alginatfilm tillgodoser ett viktigt medicinskt behov hos patienter med migrän. I och med inlämnandet av denna MAA-ansökan har vi nu framgångsrikt gjort allt vi kan för att nå ut med detta läkemedel till migränpatienter i Europa. Detta utgör även en viktig bedrift för Klaria som bolag då vi nu ansöker om marknadsgodkännande för vår första produkt. Att vi nått denna viktiga milstolpe är ett direkt resultat av Klaria-teamets hårda arbete”, skriver Klarias vd Jesper Wiklund i rapporten för det fjärde kvartalet.

Samarbete med spanska PharmaMar

Under det fjärde kvartalet 2022 inledde Klaria ett samarbete med det spanska biopharmabolaget PharmaMar. Samarbetet ska resultera i en produkt där en PharmaMar-substans formuleras i Klarias alginatfilmsteknologi. Samarbetet startar med en ett år lång forskningsperiod där Klaria arbetar för att ta fram den nya filmen med PharmaMars substans. Om studien faller väl ut avser Klaria och PharmaMar att förhandla fram ett licensavtal som kommer att ge PharmaMar globala rättigheter till produkten.

Läs BioStocks artikel om samarbetet här.

Betalning från Imbrium Therapeutics

Den 1 mars meddelade bolaget att de har erhållit ytterligare 2,6 Mkr från sin samarbetspartner Imbrium Therapeutics gällande projektet med Adrenalin Alginatfilm, som utvecklas för behandling av allvarliga allergiska reaktioner.

Klaria har tidigare erhållit 30 Mkr i en upfront-betalning från Imbrium Therapeutics. Bolaget är även berättigat att erhålla villkorade milstolpsbetalningar till ett totalt värde om upp till 688 Mkr samt tvåsiffrig royalty baserad på nettoförsäljningen av Adrenalin Alginatfilm i USA.

Året 2022 avslutades med emission

I december genomförde Klaria en företrädesemission som tillförde Klaria ungefär 59,2 Mkr före emissionskostnader.

BioStock har varit i kontakt med Klarias vd Jesper Wiklund för att höra mer om kvartalet och framtidsplanerna.

Jesper Wiklund, vd Klaria
Jesper Wiklund, vd Klaria.

Ni har erhållit en betalning från Imbrium Therapeutics om 2,6 Mkr, vad innebär det för bolaget?

– Det viktigaste är att det visar att arbetet fortsätter i projektet. Vi meddelade 2022 att vi hade slutfört vår första kliniska studie och att arbetet fortsatte. Denna betalning innebär att vi har kommit överens med vår partner om nästa steg och de betalar för att utföra detta. Det är en mindre betalning på 2,6 Mkr, vilket kan tydas som att vi fortsätter formuleringsutvecklingsarbetet snarare än att gå in i en ny klinisk studie i nuläget, som vi tidigare har meddelat.

Ni tog in pengar i december, vad innebär den kapitalinjektionen för bolaget och hur ska pengarna användas?

– Pengarna ska användas framför allt till att driva Sumatriptan Alginatfilm mot godkännande och marknad. Vi använde även en betydande del av finansieringen till att stärka balansräkningen genom att betala tillbaka lån.

Vad kan vi förvänta oss från Klaria under 2023?

– Vi kommer att förbereda för kommersialisering av Sumatriptan Alginatfilm, främst genom att fortsätta de diskussioner vi har med läkemedelsbolag som kan komma att sälja Sumatriptan Alginatfilm på den europeiska marknaden.

– Samtidigt pågår utvecklingen i våra tre samarbeten med Imbrium, FluiMed och PharmaMar. Betalningen vi fick igår av vår partner Imbrium visar att vi gör framsteg inom dessa samarbeten. Givet den mycket betydande medicinska och kommersiella potentialen i de projekt vi driver i dessa samarbeten är det en viktig del av vårt långsiktiga värdeskapande.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev