Home Nyheter FemTech på frammarsch i Sverige

FemTech på frammarsch i Sverige

FemTech

FemTech på frammarsch i Sverige

30 november, 2022

Intresset för produkter inom kvinnohälsa har ökat exponentiellt under de senaste åren, inte minst bland investerare. Utvecklingen inom FemTech går starkt framåt både nationellt och globalt. BioStock djupdyker i området och listar ett antal svenska FemTech-bolag att hålla koll på.

FemTech, eller Female Technology, innefattar produkter som är inriktade på förbättra kvinnors hälsa. Det kan exempelvis handla om medicintekniska produkter, digitala applikationer och läkemedel kopplade till fertilitet, klimakteriet, graviditet och vaginal hälsa. Begreppet myntades 2016 av danska Ida Tin, grundare av menshälso-appen Clue som idag används av miljontals kvinnor världen över.

Har prioriterats lågt inom forskning

Kvinnohälsa har länge nedprioriterats inom forskning, vilket gör att det finns stora brister i kunskapen om kvinnosjukdomar och kvinnors hälsa. Vissa ämnen inom området är fortfarande tabubelagda och stigmatiserade. Under de senaste åren har dock en förbättring skett vad gäller detta med bl.a. en kraftig ökning i antalet bolag som utvecklar kvinnorelaterade produkter.

Den globala FemTech-marknaden förväntas växa till 103 miljarder USD år 2030, från 51 miljarder USD år 2021.

Hett bland riskkapitalister

En stor del av FemTech-bolagen grundas av kvinnor, som generellt har det tuffare att få in kapital än män. Under 2021 gick endast 1,1 procent av investerat kapital i Norden till bolag med kvinnliga grundare, enligt en rapport från Unconventional Ventures.

Trenden verkar dock gå åt rätt håll för bolag grundade och ledda av kvinnor, vilket är särskilt tydligt inom FemTech. I takt med att segmentet växer skapas investeringsmöjligheter, vilket lockar riskkapitalister till branschen. Venture capital-finansering för FemTech i USA har tredubblats från 600 MUSD 2015 till 1,9 miljarder MUSD år 2021.

Det är inte bara riskkapitalisterna som har förstått att det finns mer att hämta inom kvinnohälsa, även Sveriges regering har insett att det behövs göras större satsningar på kvinnosjukdomar och forskning om kvinnors hälsa, vilket deklarerades i regeringsförklaringen i oktober.

Bolag att hålla koll på

Utvecklingen går starkt framåt även här i Sverige och det finns ett antal bolag som utvecklar eller har lanserat produkter inom FemTech:

Ellen, noterat på Nasdaq First North Growth Market, utvecklar och säljer sanitetsskydd baserade på mjölksyrabakterier. Bolaget redovisade en all time high-försäljning för de nio första månaderna 2022.

Invent Medic har utvecklat menskoppen Efemia Menstrual Cup och kontinensstödet Efemia Bladder Support och satsar nu på att öka försäljningen i Sverige och på andra marknader så som Tyskland och Storbritannien. Bolaget har nyligen även ingått samarbete med klimakterie-appen Olivia. Läs mer.

Pharmiva utvecklar antibiotikafria medicinska produkter i syfte att förbättra den vaginala hälsan. Bolaget genomförde nyligen en företrädesemission om cirka 9,9 Mkr före emissionskostnader samt en riktad emission av aktier om cirka 6,6 Mkr. Se vd Anna Linton presentera bolaget på BioStock Investor Meeting i september här.

Även Gedea Biotech utvecklar en antibiotikafri behandling för vaginal hälsa, mer specifikt bakteriell vaginos. Både Pharmiva och Gedea vill bidra till en minskning av den överdrivna användningen av antibiotika som har skapat antibiotikaresistenta bakterier, ett globalt hälsoproblem.

Peptonic Medical är också inriktade på vaginal hälsa och är i full gång med att bygga upp en portfölj med egenvårdslösningar, bland annat genom förvärv av andra bolag. Portföljen består bland annat av en produkt för vaginal atrofi och ett test för fostervattenläckage.

Ett annat känt svenskt bolag inom FemTech är Natural Cycles som har utvecklat en digital preventivmedelsmetod som både är CE-märkt och FDA-godkänd. Metoden baseras på mätning av den basala kroppstemperaturen. Nyligen inledde bolaget ett samarbete med finska Oura som gör det möjligt att koppla appen till Oura Ring, en så kallad wearable som mäter temperaturen och andra parametrar automatiskt.

Internationellt läkemedelsbolag inriktat på kvinnohälsa

Ytterligare ett bevis på att kvinnohälsa är ett område värt att satsa på är det globala läkemedelsbolaget Organon som särskilt fokuserar på utveckling av nya läkemedel och behandlingar för kvinnor. Organon knoppades av från MSD 2021 och har idag ett bolagsvärde på 6,2 miljarder USD.

Sammanfattningsvis visar BioStocks djupdykning inom FemTech att utvecklingen går starkt framåt både nationellt och globalt.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev