Home Nyheter Elicera erhåller finansiering för kliniska studier med ELC-301

Elicera erhåller finansiering för kliniska studier med ELC-301

Elicera Funding

Elicera erhåller finansiering för kliniska studier med ELC-301

3 juni, 2022

Genterapibolaget Elicera Therapeutics har tilldelats 2,5 miljoner Euro i finansiering från European Innovation Council (EIC) Accelerator Programme. Anslaget innebär goda nyheter för bolaget, som nu har tillräckliga medel för att genomföra Eliceras planerade kliniska fas I/II-studie som utvärderar sin CAR T-cellsterapi ELC-301 vid behandling av B-cellslymfom.

Elicera Therapeutics utvecklar immunonkologiska läkemedelskandidater baserade huvudsakligen på onkolytiska virus (OV) och CAR T-celler (chimära antigenreceptor-T-celler). Eliceras produktportfölj består av fyra läkemedelskandidater – två OVs (ELC-100 och ELC-201) och två CAR T-cellsbaserade kandidater (ELC-301 och ELC-401).

Dessutom har Elicera utvecklat teknologiplattformen iTANK (Immuno- therapies Activated with NAP for Efficient Killing) som kan användas för att ytterligare öka immuniteten för alla CAR T-cellsbehandlingar under utveckling.

ELC-301 för behandling av B-cellsmaligniteter

ELC-301 är en CD20-riktad CAR T-cellsterapi för behandling av B-cellsmaligniteter, en form av leukemi. Kandidaten har beväpnats med bolagets iTANK-plattform som är tänkt att motverka två av de stora utmaningar som CAR T-cellsterapier står inför vid behandling av solida tumörer: antigenheterogenitet och en fientlig tumörmikromiljö.

Marknadsgodkända CAR T-cellsterapier som riktas mot CD19-proteinet genererar relativt höga svarsfrekvenser. De flesta patienter som genomgår denna typ av behandling blir dock antingen resistenta mot behandlingen, eller återfaller i sjukdom inom 12 månader och förlorar då ofta CD19-målantigenet på de återkommande tumörerna. Således kvarstår det stora medicinska behovet hos dessa patienter.

Det är här ELC-301 förhoppningsvis kommer att visa sig framgångsrik. Läkemedelskandidaten, som är beväpnad med iTANK, aktiverar patienternas egna mördar-T-celler mot hela uppsättningen av relevanta målantigen på tumörceller, inte endast CD19 eller CD20 – vilket genererar ett kraftfullt parallellt immunsvar mot cancer.

Ökat intresse från institutionellt kapital

I januari beviljade Vinnova projektet 5 miljoner kronor för att utveckla en automatiserad CAR T-cellstillverkningsprocess som ska implementeras som Good Manufacturing Practice (GMP). Tillverkningsprocessen förväntas förenkla den nuvarande arbetskrävande tillverkningsprocessen, decentralisera tillverkningen och därmed göra CAR T-cellsterapier mer tillgängliga för cancerpatienter.

Samtidigt har Elicera och dess partners vid Karolinska Institutet och deras produktionsenhet, Vecura vid Karolinska Sjukhuset, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala förberett sig för en klinisk fas I/II-studie med ELC-301.

Förra veckan meddelade Elicera att man erhållit ytterligare ett bidrag, den här gången från Europeiska innovationsrådets (EIC) acceleratorprogram. De 2,5 miljoner Euro som tilldelats Elicera kommer att fullt ut finansiera fas I/II-studien med ELC-301.

I ett pressmeddelande kommenterade Eliceras VD Jamal El-Mosleh vikten av detta bidrag:

»Det här bidraget har stora positiva konsekvenser för utvecklingen av vår CAR T-cellsterapi, ELC-301. Vi har säkrat cirka 40 miljoner SEK i totala anslag för ELC-301-programmet, vilket enligt våra uppskattningar innebär att den kommande kliniska fas I/II-studien nu är fullt finansierad«

Bidrag från EIC Accelerator syftar till att stödja innovativa projekt inom EU som drivs av enskilda små och medelstora företag. I synnerhet startups och spinout-bolag är målgruppen för detta program, och enligt Elicera är konkurrensen om bidragen hård då mindre än 5 procent av alla EIC-ansökningar erhåller bidrag.

Även Elicera’s CSO Magnus Essand kommenterade nyheten:

»Jag är mycket glad och stolt över att Elicera tilldelades detta viktiga EU-bidrag i hård konkurrens. Det är ett starkt tecken på att våra iTANK-förstärkta CAR T-cellsterapier utgör banbrytande innovation och stärker trovärdigheten i vår utvecklingsplan för ELC-301«

ELC-301 på väg mot fas I/II-kliniska studier

Elicera uppskattar att den pågående GMP-produktionen kommer att vara klar före sommaren i år. Bolaget betonar att tillverkningen av CAR T-cellsterapier är extremt komplex, varför målet är att etablera en automatiserad produktionsprocess för att minska tillverkningstiden, förbättra robustheten och minska produktionsfel. Parallellt är bolaget i slutfasen av att besluta om designen av ELC-301, som därefter kommer att diskuteras med Läkemedelsverket.

Elicera närmar sig därmed milstolpen att vara ett bolag med en pipeline där hälften av bolagets läkemedelskandidater befinner sig i klinisk fas, vilket i sin helhet, tillsammans med en robust patentportfölj, minskar risken i bolaget samtidigt som värdet på bolaget ökar.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev