Home Nyheter Abliva säkrar finansiering för att ta KL1333 till fas II/III

Abliva säkrar finansiering för att ta KL1333 till fas II/III

Abliva säkrar finansiering

Abliva säkrar finansiering för att ta KL1333 till fas II/III

3 juni, 2022

Det har onekligen varit en händelserik vecka för svenska bioteknikbolaget Abliva. På tisdagen meddelade bolaget, vars fokus är primära mitokondriella sjukdomar, att de genomför en finansieringsrunda på 200 Mkr. Majoriteten av kapitalet kommer att användas för att finansiera den kommande registreringsgrundande fas II/III-studien med huvudkandidaten KL1333.

Primära mitokondriella sjukdomar påverkar cellernas förmåga att omvandla energi och kan leda till allvarliga symtom, såsom strokeliknande episoder, muskelsvaghet och hjärtsvikt. Idag finns det endast få tillgängliga behandlingsalternativ och det medicinska behovet är omfattande.

Två kandidater inom mitokondriella sjukdomar

Ablivas två kandidater riktade mot mitokondriella sjukdomar, KL1333 och NV354, har båda visat uppmuntrande resultat. KL1333, bolagets längst komna läkemedelskandidat, är utvecklad för behandling av flera mitokondriella sjukdomar hos vuxna. Kandidaten gjorde betydande framsteg 2021 och under fjärde kvartalet godkände FDA bolagets Investigational New Drug-ansökan. I år siktar Abliva på att inleda en registreringsgrundande fas II/III-studie och i rapporten för årets första kvartal, som publicerades under tisdagen, berättade man att brittiska tillsynsmyndigheter godkänt studien.

Bolagets andra kandidat för mitokondriell sjukdom, NV354, utvecklas för behandling av Leighs syndrom. Bolaget ska nu påbörja sammanställningen av den regulatoriska dokumentation som krävs för ett godkännande av en klinisk fas I-studie.

Kapitalinjektion ska finansiera fas II/III

För att kunna avancera sina två kandidater behövde Abliva säkra finansiering, en bedrift som bolaget nu har lyckats med trots de ovanligt utmanande marknadsförhållandena som råder.

På tisdagskvällen meddelade Abliva att man säkrat 200 Mkr, som främst kommer att användas för att finansiera fas II/III-studien med KL1333.

Bolaget tog in 150 Mkr genom en riktad emission till flera life science-specialister och institutionella investerare, såsom Londonbaserade IP Goup och norska OPF. Ablivas största aktieägare Hadean Ventures kommer också att delta i finansieringsrundan. Dessutom kommer Hadean även att konvertera sitt utestående konvertibellån, motsvarande 26 Mkr plus upplupen ränta, till aktier.

Abliva kommer även att tillföras cirka 50 Mkr genom en fullt garanterad företrädesemission. Teckningskursen i både den riktade emissionen och företrädesemissionen är satt till 0,35 SEK per aktie, en 10 procentig rabatt på aktiekursen vid marknadsstängning den 31 maj.

Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 10 till och med den 27 juni 2022. Den totala utspädningen av emissionerna uppgår till cirka 58,8 procent baserat på det totala antalet aktier i Abliva efter både företrädesemissionen och den riktade emissionen.

Åttiofem procent av likviden kommer att gå till den kliniska fas II/III-studien som utvärderar bolagets ledande tillgång, KL1333. Återstående finansiering kommer att användas till att förbereda NV354 för klinisk utveckling och för att stödja allmänna och administrativa kostnader fram till mitten av 2024.

Vd-kommentar

BioStock pratade med Ablivas vd Ellen Donnelly i en studiointervju där hon kommenterade nyheten:

“Now when the financing is secured, we can finally focus on what we love doing, which is developing new novel therapies for patients with these rare diseases.”

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev