Home Nyheter Nybildat forskningskonsortium beviljas 12 Mkr från KK-stiftelsen

Nybildat forskningskonsortium beviljas 12 Mkr från KK-stiftelsen

Nybildat forskningskonsortium beviljas 12 Mkr från KK-stiftelsen

Nybildat forskningskonsortium beviljas 12 Mkr från KK-stiftelsen

24 maj, 2022

Ett nytt forskningsprojekt där både industri- och akademipartners ingår har tilldelats 12 Mkr kronor från KK-stiftelsen i forskningsmedel. Projektet fokuserar på behandlingar som ska minska inflammation vid bröstcancer och hjärt-och kärlsjukdomar.   

I forskningsprojektet Nya läkemedelskandidater mot inflammation – nya terapimodeller mot vaskulär inflammation, trombos och bröstcancer ingår Örebro universitet tillsammans med bolagen Aptahem, Attgeno, BioReperia, Buzzard Pharmaceuticals, Lipum, Thermo Fisher Scientific och Toleranzia. Projektet ska undersöka hur nya läkemedel påverkar inflammation hos människor som har drabbats av antingen hjärt-kärlsjukdom eller bröstcancer. Som BioStock har rapporterat om tidigare, är målet att de akademiska forskarna tillsammans med bolagen i projektet ska bidra till vetenskaplig utveckling samtidigt som mervärde för företagen skapas.

Konsortiet har tilldelats 12 Mkr i forskningsmedel från Stiftelsen för kunskaps och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) som kommer att löpa över fyra års tid.

Projektstart 2022

Projektet som påbörjas under 2022 leds av Cardiovascular Research Centre (CVCR) vid Örebro universitet och har en sammanlagd budget på 29 Mkr.

»Det känns fantastiskt att ännu en gång få förtroendet att ingå i ett konsortium med finansiering från KK-Stiftelsen. Under de senaste två åren har vårt samarbete med forskargruppen i Örebro, under ledning av professor Magnus Grenegård, varit mycket givande och resulterat i banbrytande kunskap om vår läkemedelskandidat Apta-1. Nu ser vi fram emot att få fortsätta bygga det fruktsamma samarbetet med gruppen i Örebro och tillsammans utveckla behandlingar för allvarliga sjukdomar som orsakas av inflammation.«

Mikael Lindstam, vd Aptahem
Mikael Lindstam, vd Aptahem.

Säger Aptahems vd Mikael Lindstam, som representerade konsortiet i ansökan till KK-Stiftelsen, i ett pressmeddelande. Aptahem ska främst bidra till samarbetet genom att förse projektet med sin läkemedelskandidat Apta-1 och genom att tillhandahålla expertkompetens genom sin CSO och medgrundare Luiza Jedlina, som är vetenskaplig rådgivare i projektet.

Hjärt-kärlsjukdomar vanligaste orsaken till förtidig död

CVRC är ett nätverk bestående av omkring 40 medlemmar vid Örebro Universitet och Universitetssjukhuset i Örebro. Nätverket har som mål att effektivisera diagnostisering, prevention och vård av kardiovaskulära sjukdomar.

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till förtidig död i Sverige. Samhällskostnaden beräknades 2010 uppgå till 60 miljarder kronor. Kostnaden har sannolikt ökat ytterligare sedan 2010.

Stiftelsen ska stärka svensk konkurrenskraft

KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nya universitet i syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Två gånger om året presenterar stiftelsen utlysningar som kan sökas av landets högskolor och nya universitet, på våren och på hösten. För att ett projekt ska beviljas stöd ska det bedrivas i samverkan med näringslivet och bidra till att bygga starka forsknings- och utbildningsmiljöer.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev