Home Intervjuer PHI tar in kapital för storsatsning på regenerativ medicin

PHI tar in kapital för storsatsning på regenerativ medicin

PHI tar in kapital för storsatsning på regenerativ medicin

8 april, 2022

Phase Holographic Imaging har inlett en satsning på marknaden för regenerativ medicin, ett område man menar har potential att bota flera stora folksjukdomar. Med HoloMonitor utmanar bolaget dagens invasiva mikroskopbaserade tekniker. Bland kunderna återfinns flera kända namn som Bayer AG, amerikanska National Institutes of Health, Harvard och Stanford University samt Novo Nordisk. I syfte att finansiera satsningen, samt öka försäljningen ytterligare, genomför bolaget nu en företrädesemission. BioStock kontaktade CFO Patrik Eschricht för att få veta mer.

Medtechbolaget Phase Holographic Imaging (PHI) har utvecklat HoloMonitor, ett avancerat mikroskop avsett för icke-invasiv analys av cellkulturer. För att finansiera bolagets nyligen annonserade satsning på regenerativ medicin, samt för att ytterligare accelerera sin redan tilltagande försäljning av HoloMonitor, genomför PHI just nu en företrädesemission. Emissionen, som ska ta in drygt 72 Mkr brutto, avslutas den 13 april.

Patrik Eschricht, CFO på PHI

BioStock kontaktade PHI:s CFO Patrik Eschricht för att få veta mer om tankarna bakom kapitalanskaffningen.

Patrik, varför har ni valt att genomföra en företrädesemissionen just nu?

– Utöver att återställa det egna kapitalet genomför vi emissionen för att utöka vår marknad till att även inkludera klinisk regenerativ medicin. Försäljningen till forskningen inom akademi och industri har under det senaste året tagit fart, vilket gör att vi nu kan ta nästa steg mot den än större kliniska marknaden.

Vad är egentligen regenerativ medicin?

– Regenerativ medicin är en ny behandlingsform som så gott som samtliga större läkemedelsbolag nu satsar stort på. I motsats till traditionella läkemedel består behandlingen i grunden av laboratorie­odlade celler.

– Vi ser att vi kan tillhandahålla kritiska delar av den instrumentering som läkemedels­industrin behöver för att kunna tillverka regenerativa behandlingar i stor skala.

– Detta är alltså bakgrunden till ert samarbete med Wake Forest Institute for Regenerative Medicine?

– Institutet är absolut världsledande inom regenerativ medicin och leds i sin tur av en karismatisk förgrundsfigur inom regenerativ medicin, Anthony Atala. Samarbetet med institutet öppnar dörrar till ledande företag och regulatoriska myndigheter som mindre utvecklingsbolag inte kan öppna på egen hand.

– Läs mer om Anthony Atala här.

Ni genomför just nu en företrädesemission och har valt en något komplicerad finansiering. Kan du utveckla hur upplägget kring emissionen ser ut?

– Ja, upplägget kan tyckas vara väl sofistikerat. De tre stegen innebär dock att den som deltar i företrädesemission får möjligheten att investera vid ytterligare två senare tillfällen och kan då fatta investeringsbeslut baserat på information om faktiska framsteg och PHI:s utveckling.

– Emissionen görs i så kallade units. En unit består av 9 aktier. Med aktierna tillkommer 5 optioner av serie TO 3 samt 2 optioner av serie TO 4 kostnadsfritt. Varje option ger rätten att under inlösenperioden köpa en aktie till ett högsta lösenpris motsvarande 70 procent av aktiens medelkurs före inlösenperioden. Lösenperioden för optionsserien TO 3 inleds i april 2023, medan lösenperioden för TO 4 inleds i september 2024.

Är det inte väl optimistiskt med ett unitpris motsvarande 9,50 SEK/aktie med tanke på nuvarande aktiekurs?

– Jag har fått denna fråga vid ett flertal tillfällen. Frågeställarna bortser från att optionerna har ett värde då handeln med dessa inleds. Naturligtvis hade en högre aktiekurs gjort det än mer förmånligt att delta i emissionen.

– Hur skapar man sig en uppfattning om optionernas värde?

– Rimligtvis borde optionerna ha ett löpande grundvärde motsvarande 30 procent av aktuell aktiekurs i och med att lösenpriset är högst 70 procent av aktiekursen. Oberoende av aktiens medelkurs före inlösen­perioden är högsta lösenpriset 11,90 SEK för optioner av serie TO 3 och 15,45 SEK för optioner av serie TO 4.

– Till grundvärdet tillkommer ett värde som speglar sannolikheten att options­värdet kan vara större eller betydligt större än 30 procent av aktuell aktiekurs vid inlösen.

– På vår hemsida har vi sammanställt en tabell som vid inlösen visar optionsvärdet vid olika aktiekurser.

Du har själv investerat en slant i emissionen. Vad är det som triggar dig som ekonom?

– Samarbetet med Wake Forest ger oss möjligheten att etablera vår icke-invasiva teknik som en standard för kvalitetskontroll inom regenerativ medicin och med det utöka vår marknad till att även omfatta kliniska tillämpningar. Om vi lyckas ta viktiga steg i denna riktning ser jag för egen del att optionerna kan ge betydande avkastning.

Mer om emissionen

Ladda ned prospekt samt läs mer om emissionen på phiab.com/ir.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev