Home Nyheter Pharmacolog bygger vidare efter rekordår

Pharmacolog bygger vidare efter rekordår

2021 blev ett rekordår för Pharmacolog

Pharmacolog bygger vidare efter rekordår

2 mars, 2022

Medicinteknikbolaget Pharmacolog publicerade under förra veckan sin bokslutsrapport för 2021, i vilken vd Mats Högberg beskriver att man under året lyckats “bryta isen”. Försäljningen nådde nya toppnivåer och bolaget växlar nu upp i arbetet mot lönsamhet. BioStock passade i samband med rapporten på att kontakta Högberg för en kommentar till rapporten och för att få veta mer om de satsningar bolaget genomför.

Uppsalabaserade Pharmacolog har utvecklat en serie produkter för kvalitetskontroll av läkemedelsberedningar inom sjukvården. Bolagets bokslutskommuniké talar sitt tydliga språk, där man inleder med att ägna nästan en hel sida åt att presentera ordrar som erhållits under året. Samarbetena med de båda partnerna B. Braun och Codonics ser av allt att döma ut att utvecklas väl.

Siktar på fortsatt stark tillväxt

Detta innebar i sin tur att omsättningen för helåret 2021 landade på cirka 8,8 Mkr, motsvarande en tillväxt på över 463 procent jämfört med 2020. Nyhetsflödet har utöver lagda order under året även innehållit flertalet fördjupningar av de båda samarbetena, dels rent geografiskt, dels gällande produkterbjudande. Avtalet med Codonics har bland annat utvidgats till att utöver USA även inkludera Kina, Mexiko och Mellanöstern. Pharmacolog har även börjat arbeta med Braun för att tillsammans åstadkomma en global utrullning av DrugLog– och PrepLog-systemen.

En nyhet vad gäller den geografiska expansionen är att Pharmacolog utöver sina båda partners börjat arbeta för att även etablera sig i Japan, som av bolaget beskrivs ha en stark tradition av kvalitetskontroll inom sjukvården.

Seglar på regulatorisk medvind

Utöver de etablerade samarbetena tillskrivs mycket av 2021:s framgångar den senaste tidens ökande myndighetskrav på förbättrade rutiner vid beredning av läkemedel, där flera direktiv publicerats i EU, Storbritannien och USA under 2021. Pharmacolog lyfter i sin rapport fram ett exempel på en tydlig förändring som detta inneburit på marknaden, där B. Braun UK upprättat ett separat affärsområde för att hjälpa sjukhussystemet i landet leva upp till de nya kraven.

Ny operativ chef tillsatt

När tillväxtmaskineriet nu rullat i gång ordentligt har det även börjat bli dags att växla upp leveranserna. Av den anledningen anslöt vid årsskiftet Lars Gusch till teamet som ny Chief Operating Officer, med uppgiften att skala upp produktionskapaciteten, men även utveckla bolagets tjänsteerbjudande. BioStock fick chansen att prata med Gusch i en intervju som du kan läsa här.

I utvecklingsarbetet siktar bolaget på att ta fram en ny generation av hårdvaruplattformen, för att göra den mer kostnadseffektiv och, som bolaget uttrycker det, framtidssäker. Satsningar kommer även att göras på mjukvarusidan för att kunna erbjuda fler avancerade tjänsteprodukter.

Vd kommenterar

BioStock har med anledning av den nysläppta bokslutsrapporten kontaktat vd Mats Högberg för att få hans syn på läget.

Mats Högberg, vd Pharmacolog
Mats Högberg, vd Pharmacolog

Mats, tillsammans med Codonics har ni gått in i flera nya länder utöver USA och med B. Braun tittar ni på en global utrullning. Går det att säga något om när i tid dessa satsningar börjar synas i orderingången?

– Till viss del skulle jag säga att de syns redan i siffrorna för 2021 och i de väsentliga händelser som kommuniceras i rapporten. Vår strategi är att arbeta med strategiska partners i stor utsträckning för att det ger bättre möjlighet till snabb tillväxt jämfört med att själv bygga upp en egen säljorganisation. Vår kraftiga försäljningsökning beror till stor del på att våra partnersamarbeten äntligen har börjat komma igång efter en utmanande period med pandemi och omfattande restriktioner.

– Potentialen är utomordentligt stor nu när våra nyckelmarknader börjar öppna upp och jag räknar med att de satsningar vi gjort tillsammans med Codonics och B. Braun kommer fortsätta att synas i orderingången framgent.

Nu när försäljningen börjat ta fart förändras ju läget för bolaget rent finansiellt jämfört med tidigare. Samtidigt signalerar ni för fortsatta satsningar, så hur ser du på den finansiella situationen i bolaget mot bakgrund av det?

– Bolagets finansiella situation är stabil och vi har bra med rörelsekapital. Vi följer i stort sett den plan som vi lade inför den riktade emissionen 2020 och fick ytterligare värdefullt kapitaltillskott i och med den mycket framgångsrika inlösen av teckningsoptioner som genomfördes under augusti 2021.

När du nu kan lägga genombrottsåret 2021 till handlingarna, vad ser du mest fram emot under 2022?

– Jag ser mycket fram emot att vara med och leda bolaget in i nästa fas, präglat av tillväxt och expansion. De senaste två åren har varit en prövning för hela branschen men jag är stolt över att vi trots det ändå levererar ett gott resultat för helåret 2021.

– Nu går vi in i ett nytt och restriktionsfritt år där teamet och våra partners kan arbeta under mer normala omständigheter. Jag är övertygad om att 2022 kommer att bli ett mycket spännande år för Pharmacolog och våra aktieägare.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev