Home Nyheter Positiva interimsresultat från Spago Nanomedical

Positiva interimsresultat från Spago Nanomedical

Positiva interimsresultat från Spago Nanomedical

Positiva interimsresultat från Spago Nanomedical

17 januari, 2022

Lundabolaget Spago Nanomedical meddelade nyligen interimsresultat från fas I-studien med SpagoPix, det tumörselektiva kontrastmedlet inom cancerdiagnostik med magnetresonanstomografi. Resultaten visar att kandidaten är säker, att den ansamlas i cancertumörer och att den ger tydlig kontrast i bildanalysen. Baserat på dessa resultat har bolaget beslutat att bredda studien till nya indikationer utöver bröstcancer. BioStock kontaktade vd Mats Hansen för en kommentar.

Enligt de preliminära resultaten i Spago Nanomedicals pågående fas I-studie är produktkandidaten SN132D i bolagets SpagoPix-projekt säker att använda även vid den högre dosnivån. Dessutom kan bolaget konstatera att det tumörselektiva kontrastmedlet ansamlas i solida tumörer som det är tänkt och att de magnetresonanstomografi (MRT)-bilder från patienter med bröstcancer visar god kontrast.

Utökad fas I-studie med SpagoPix

Spago Nanomedical har initialt inriktat SpagoPix på bröstcancer, en sjukdom som enligt världshälsoorganisationen WHO drabbar cirka 2,3 miljoner människor varje år och där MRT-diagnostik hör till standardmetoderna för att upptäcka, diagnosticera och följa upp sjukdomen.

Under studien har man även observerat att avbildningen av pankreas och lever har varit goda. Baserat på dessa resultat har Spago Nanomedical beslutat att utöka studien till att även omfatta diagnostik av patienter med pankreascancer och som har metastaser i levern.

Cancer i bukspottkörteln är en av de cancerformer som är förknippad med högst dödlighet och där behovet av förbättrade diagnostikmetoder således är stort. Utöver detta kommer bolaget att utvärdera SpagoPix i andra indikationer med kliniska behov.

SpagoPix-framsteg positiva för Tumorad

Framstegen med SpagoPix har även betydelse för Spago Nanomedicals cancerbehandlingsprojekt Tumorad och läkemedelskandidaten SN201. Bolaget utvecklar en individanpassad radionuklidbehandling av cancertumörer, baserad på samma teknologiplattform som SpagoPix.

Den nya behandlingen kan riktas mot en rad olika cancerformer och har i en preklinisk modell för aggressiv bröstcancer indikerat att man kan bromsa tumörtillväxten. Bolaget bedriver prekliniska studier även i andra cancermodeller.

Efter att framgångsrikt ha avslutat det prekliniska programmet under förra året är siktet inställt på att inleda en fas I-studie med SN201 under 2022. Med det kommer bolaget att ta ett första kliniskt steg mot att utveckla en ny behandling som kan riktas mot ett flera olika typer av tumörer och metastaser som inte kan behandlas med extern strålning eller kirurgi. Läs mer.

Vd kommenterar

BioStock tog kontakt med Spago Nanomedicals vd Mats Hansen för att ta få veta mer om resultaten och vad de betyder för bolagets projekt.

Mats, på vilket sätt påverkar resultaten SpagoPix potential inom MRT-diagnostik?

– Vi är mycket glada över resultaten som ligger i linje med den tidigare interimsanalysen och tydligt bekräftar att SN132D vid nuvarande dos ger kliniskt relevant kontrastförstärkning i solida brösttumörer och möjliggör att vi kan påbörja slutfasen av studien.

– Detta är ytterligare en bekräftelse på att vår plattformsteknologi för fysiologisk tumör-targeting med funktionella nanopartiklar fungerar och öppnar för både diagnostisk och terapeutisk användning i olika typer av solida cancertumörer.

Hur kommer det sig att ni har valt att utöka studien med pankreas- och levercancer?

Mats Hansen, CEO Spago Nanomedical
Mats Hansen, vd Spago Nanomedical

– Dels ser vi möjligheter att effektivt agera på de positiva signaler vi redan fått med avseende på kontrast i bukspottkörtel och lever och dels ser vi ett stort värde i att visa på bredden i plattformen, för MR såklart men även för att peka på möjligheterna med Tumorad.

– Bildtagning av buken är redan en del i den pågående studien och efter de fina bilderna med stark kontrast i lever och pankreas som vi redan fått har det varit tydligt att det finns ett kliniskt intresse i att utvärdera SN132D vidare i patienter med dokumenterad cancer i dessa organ. Det låter sig också enkelt göras inom ramen för den redan pågående studien, vilket innebär att vi redan i detta utvecklingsstadium har möjlighet att visa på en bredare användning av SN132D.

– Vi menar att detta är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att öka värdet i projektet.

Inom vilka andra indikationer tror du att SpagoPix kan göra nytta?

– Vi bedömer att SN132D ger möjlighet till precisionsimaging med MR för flera solida tumörer, och tittar också på möjligheterna inom andra sjukdomar som utmärker sig genom snabb och ostrukturerad blodkärlstillväxt som kan öppna för ansamling av våra nanopartiklar.

Vad kommer att hända i SpagoPix-projektet under den närmaste tiden?

– Nu går vi in i slutfasen av SPAGOPIX-01 studien samtidigt som vi med tillgängliga resurser skapar så mycket värde som möjligt. Målet är fortsatt att välja en partner för projektet.

Framstegen med SpagoPix har ju även betydelse för Tumorad, vilka fördelar ser du med de senaste resultaten?

– Detta är ytterligare en bekräftelse på att vår plattform fungerar för att med precision ansamla funktionella nanopartiklar i solida cancertumörer. De partiklar som används i Tumorad bygger på samma grundkomponenter och princip för fysiologisk tumör-targeting.

– Resultaten med SN132D visar också på en mycket god korrelation mellan prekliniska och kliniska data, vilket i ljuset av de senaste prekliniska resultaten med Tumorad stärker oss ytterligare på vägen mot kliniska prövningar.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev