Home Intervjuer Spago Nanomedical rustar inför fullspäckat 2022

Spago Nanomedical rustar inför fullspäckat 2022

Spago Nanomedical inför ett händelserikt 2022

Spago Nanomedical rustar inför fullspäckat 2022

15 december, 2021

Lundabaserade Spago Nanomedical har slutfört det prekliniska programmet med SN201, läkemedelskandidaten i cancerbehandlingsprojektet Tumorad. Med denna milstolpe, tillsammans med fullrekryteringen av den andra dosgruppen i SPAGOPIX-01-studien, avslutar bolaget året i dur medan förberedelserna pågår för ett fullspäckat 2022. BioStock kontaktade vd Mats Hansen för att få veta mer. 

Nyligen meddelade First North-listade Spago Nanomedical att de framgångsrikt avslutat det prekliniska programmet med SN201, läkemedelskandidaten inom bolagets cancerbehandlingsprojekt Tumorad.

En ny strålningsbehandling

Tumorad är baserad på funktionella nanopartiklar som ansamlas i cancertumörer. Bestyckade med en terapeutisk isotop har SN201 potential att bli en ny strålningsbehandling av cancer med hög precision. Ambitionen är att tillhandahålla en behandling mot avancerade tumörer och metastaser, liksom mot flera tumörtyper i mjuk vävnad.

Positiva prekliniska resultat

Spago Nanomedical har nu avslutat det prekliniska programmet med toxikologi- och dosimetristudier i råtta. Resultaten visade att nanomaterialet är säkert vid dosnivåer som vida överstiger de planerade doserna i den kliniska studien. Vidare fördelades strålningen på ett sätt som möjliggör dosering enligt plan.

Inleder kliniska studier under 2022

Baserat på dessa resultat kommer Spago Nanomedical att ansöka om tillsynsmyndigheternas tillstånd att inleda kliniska studier med Tumorad under 2022. Bolaget kommer att utvärdera säkerheten för SN201 vid olika dosnivåer och även undersöka tecken på effekt för att uppnå tidig Proof-of-Concept.

Även SpagoPix avancerar

Tumorad i klinisk fas är inte det enda avancemanget som Spago Nanomedical kan se fram emot under nästa år. Bolaget förväntar sig också en avläsning av den kliniska studien SPAGOPIX-01 med SN132D, bolagets tumörriktade kontrastmedel för förbättrad MR-diagnostik vid cancer. Studien undersöker kandidatens säkerhet och tolerabilitet, liksom kontrasten i MR-bilder av bröstcancertumörer.

Tidigare interimsresultat har indikerat både en god säkerhetsprofil och en selektiv och positiv kontrast i de studerade MR-bilderna. Nyligen slutfördes rekryteringen i den andra dos-kohorten och Spago Nanomedical genomför nu en dataanalys för att presentera resultat, och nästa utvecklingssteg, i början av 2022.

Vd blickar framåt

De senaste nyheterna avslutar ett år under vilket bolaget nådde flera milstolpar. BioStock kontaktade vd Mats Hansen för en kommentar om det gångna året och för att höra vad han ser fram emot under 2022.

Mats, 2021 var ett hektiskt år för Spago Nanomedical – vilka var de viktigaste händelserna under året?

– Avslutningen av det regulatoriska prekliniska programmet med vår ledande kandidat SN201, som vi annonserade nyligen, är definitivt en milstolpe för Spago Nanomedical. Det är ett avgörande steg mot den kliniska utvecklingsfasen för Tumorad-projektet.

– Utöver detta är det naturligtvis mycket uppmuntrande att vi har kunnat slutföra rekryteringen av den andra dos-kohorten i fas I-studien SPAGOPIX-01 med SN132D. Vi analyserar för närvarande resultaten från denna patientgrupp som, enligt tidigare interimsresultat, fick en effektiv dos av SN132D, och vi ser mycket fram emot resultaten i början av nästa år.

– Vi stärkte även ledningsgruppen under 2021 med Paul Hargreaves som utvecklingschef, Chief Development Officer. Paul kommer att ha en nyckelroll när vi går in i klinisk fas med Tumorad.

Slutförandet av det prekliniska programmet med Tumorad var en milstolpe, hur kommer projektet att utvecklas härifrån?

Mats Hansen, vd Spago Nanomedical
Mats Hansen, vd Spago Nanomedical

– Vi sammanställer ett omfattande paket som kommer att diskuteras med relevanta tillsynsmyndigheter och ligga till grund för en ansökan om klinisk prövning (CTA).

– Under tiden pågår produktionen av GMP-material hos vår CMO. Studieförberedelserna kommer att fortsätta och vi räknar med att inleda den första fas I/II-studien med SN201 i människa under 2022 med målet att samla in säkerhetsdata och initiala effektdata.

Strategiskt, på vilket sätt skulle Tumorad uppfylla ett medicinskt behov?

– Radionuklidterapier (RNT) som Tumorad har potential att vara ett kraftfullt alternativ, eller komplement, till standardbehandling tack vare metodens kliniskt dokumenterade effektiva mekanism för att hämma cancertillväxt.

– Genom att radioisotoperna även möjliggör avbildning kan behandlingen individanpassas genom att man får en visuell lokalisering av läkemedlet i kroppen. Vår läkemedelskandidat SN201 öppnar för systemisk precisionsmedicin med radionuklider inom ett brett spektrum av tumörer och metastaser som inte kan behandlas med extern strålning eller kirurgi.

Hur kommer ni att positionera Tumorad inom cancerbehandlingar?

– Genom sin mekanism för selektiv ansamling i tumörer, kan SN201 öppna för användning i flera olika cancerformer.

– Vi utvärderar för närvarande olika alternativ för att optimera den kliniska utvecklingen och vägen till marknaden.

– Med Tumorad har vi möjlighet att komplettera eller kombinera med befintliga standardbehandlingar och ser intressanta möjligheter inom både större indikationer och mer sällsynta, så kallade orphan-indikationer.

Avslutningsvis, om vi blickar framåt mot nästa år, vad hoppas ni uppnå under 2022?

– Våra två huvudmål är att slutföra SPAGOPIX-01-studien med positiva data samt att inleda den första studien med Tumorad.

– Vi kommer också att fortsätta att utöka vår affärsutvecklingsverksamhet för att utvärdera olika partneralternativ och välja den optimala utvecklingsstrategin för att nå marknad för båda projekten.

 

Se även Mats Hansens presentation under BioStock Life Science Summit 2021 här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev