Home Nyheter Curasight riktar sig mot prostatacancer med teranostisk metod

Curasight riktar sig mot prostatacancer med teranostisk metod

Curasight riktar sig mot prostatacancer

Curasight riktar sig mot prostatacancer med teranostisk metod

7 januari, 2022

Det danska bioteknikbolaget Curasight utvecklar sin teranostiska plattform för att rikta in sig på och bedöma cancertumörers aggressivitet. Tekniken visade nyligen lovande resultat i en prövarinitierad fas II-studie i prostatacancer. I den här artikeln tittar BioStock närmare på landskapet för prostatacancerdiagnostik för att få insikt i hur bolaget avser att positionera sin produktkandidat uTRACE.

Prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna och står för cirka 15 procent av all diagnostiserad cancer i Sverige. Enligt American Cancer Society påverkar det en av nio män. Incidensen ökar med åldern och nästan hälften av de drabbade är över 70 år.

Det finns en stor variation i sjukdomsbördan. Medan många går hela livet utan att uppleva några symtom, lider andra av en mer elakartad prostatacancer som kräver omedelbar behandling och avlägsnande av prostatakörteln.

Den största utmaningen är att känna igen de icke-aggressiva tumörerna

Vid behandling av prostatacancer görs en riskbedömning för varje patient för att se till att nyttan av behandlingen överväger riskerna. Det stora problemet är hur man känner igen tumörer som inte behöver radikal prostatektomi, vilka utgör majoriteten av alla nya fall som upptäcks varje år.

Eftersom identifiering av icke-aggressiva tumörer är opålitligt är det många patienter som får sin prostatakörtel bortopererad i onödan. Detta görs för att man ska vara på den säkra sidan, men det innebär också att patienten får att leva med biverkningar såsom impotens, inkontinens och olägenheter under resten av livet.

Terapi baserad på riskbedömning

För en lågriskpatient räcker det med regelbunden övervakning för att följa upp sjukdomsprogressionen. På så sätt kan onödiga behandlingar förknippade med urin-, tarm- och sexuella biverkningar undvikas.

I övervakningen av cancern använder urologer en kombination av digitala rektalundersökningar, PSA-tester och 12-nålbiopsier som tas genom ändtarmen, vilket är mycket smärtsamt. Dessutom upplever mer än 10 procent av patienterna biverkningar som feber och blödning efter att tarmbiopsier har tagits.

Marknaden för diagnostik av prostatacancer växer snabbt och beräknas uppgå till cirka  7,7 miljarder USD år 2027, enligt en ny rapport från Grand View Research. Tillväxten drivs främst av den höga prevalensen av prostatacancer, ökande statliga initiativ såsom befolkningsscreeningsprogram, och innovation inom området.

Riktar in sig på cancerceller och hittar aggressiva tumörer

En sådan innovation utvecklas av det danska bioteknikbolaget Curasight, nämligen det radiomärkta spårämnet uTRACE. Spåraren riktar sig mot uPAR-proteinet, som uttrycks högt i aggressiva cancerceller – men nästan inte alls i frisk vävnad. uPAR är involverat i att bryta ner omgivande vävnad och därmed i spridningen av cancer. Enligt Curasight kan uPAR betraktas som en unik biomarkör för att identifiera aggressiva cancerformer som sannolikt kommer att spridas. Hypotesen är att uTRACE-skanning därför kan användas för att bestämma vilken behandling patienten ska få.

Tillsammans med en datortomografi lokaliserar en uPAR-PET/CT-skanning inte bara cancern, utan ger också viktig information om graden av sjukdomsaggression. Förmågan att mäta cancerns aggressivitet är viktig mot bakgrund av det nuvarande övervakningslandskapet, som inte är helt tillförlitligt och dessutom invasivt för patienten.

Hjälper till att undvika onödig behandling

Med uTRACE strävar Curasight efter att säkerställa en mer tillförlitlig och skonsam riskbedömning för patienten och genom det bespara patienten onödig smärta och biverkningar. Enligt bolaget skulle den nya tekniken innebära betydande besparingar för sjukvårdssystemet eftersom uTRACE-skanningar är jämförelsevis billiga jämfört med att utföra kirurgi. En operation som inte behöver utföras tack vare användning av uTRACE kan indirekt betala för många skanningar.

En nyligen genomförd fas II-studie visade ett tydligt samband mellan uTRACE och Gleason-poängen, ett patologiskt graderingssystem baserat på prover från prostatabiopsier för att bedöma om cancern är aggressiv eller inte. Med dessa resultat har den prövarinitierade studien visat att uTRACE har potential att ersätta de flesta av de invasiva 12-nålbiopsierna för övervakning.

Med mer än 500 000 nya prostatacancerpatienter varje år i USA och Europa uppskattar Curasight marknadspotentialen till cirka 1 miljard euro per år, baserat på prissättningen av jämförbara PET-spårämnen. Curasight förbereder för närvarande projektet för en pivotal fas III-studie med uTRACE i prostatacancer.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev