Home Intervjuer Braincools vd om orderingång från USA

Braincools vd om orderingång från USA

Braincools vd om orderingång från USA

21 januari, 2022

En av medicinteknikbolaget BrainCools övergripande målsättningar för 2022 är att den kommersiella utvecklingen skall ta fart. Under 2021 levererade bolaget utrustning till den stora amerikanska sjukhuskedjan Intermountain Healthcare och HCA Healthcare. Under de senaste dagarna har beställningar om totalt sex IQool-system inkommit, varav fyra från nya sjukhus inom USA:s största sjukhusgrupp, HCA Healthcare. BioStock sökte BrainCools vd Martin Waleij för en kommentar.

Med BrainCools TTM-produkter (Targeted Temperature Management) kan patienter som drabbats av stroke, plötsligt hjärtstopp, oral mukosit och migrän erhålla tidig, snabb och kontinuerlig medicinsk kylning.

Etableringen på USA-marknaden

Den amerikanska marknaden är viktig för hela medtech-sektorn och BrainCool utgör inget undantag från denna regel. Dels är det den avgjort största marknaden, dels kan framgångar här ofta ge ringar på vattnet in i andra regioner.

I höstas erhöll BrainCool en order om sex IQool System från USA:s största sjukhusgrupp, HCA Healthcare samt en order på produkten från en annan stor amerikansk sjukhuskedja, Intermountain Healthcare. I oktober 2021 tog bolaget ytterligare steg in på den amerikanska marknaden genom att säkra en första order på IQool System från Thomas Jefferson University Hospital i Philadelphia, efter att produkten utvärderats vid sidan av BrainCools två huvudkonkurrenter. Här är systemet tänkt att användas vid behandling av neurologisk feber för stroke- och traumapatienter, men även för Covid 19-patienter som får hög feber.

Thomas Jefferson University Hospital är det största sjukhuset inom Jefferson Health, en icke-vinstdrivande sjukhusgrupp med nära 10 000 anställda och med verksamhet i flera stater.

I ett pressmeddelande kunde BrainCools vd Martin Waleij konstatera ordern vunnits efter en utvärdering i konkurrens med bolagets två huvudkonkurrenter. Denna utvärdering avslutades redan under våren men Covid 19-pandemin bromsade inköpsprocessen, ett faktum som präglade det gångna året i BrainCool. I en intervju med BioStock i början på 2022 framhöll därför Waleij att ett högprioriterat mål för året är att få fart på den kommersiella utvecklingen.

Året inleds med ytterligare beställningar från USA

Under veckan som gått kan vi konstatera att BrainCool levererar i enlighet med denna målsättning med order om 6 system.

Återigen stod HCA Healthcare-gruppen som beställare och denna gång gällde det en order om fyra IQool-system från nya sjukhus inom HCA, värd cirka en miljon kronor. I och med detta har BrainCool levererat tio IQool System till HCA-gruppen och inga av dessa beställningar har krävt någon utvärdering eller test från beställarens sida.

Vd kommenterar

BioStock sökte Martin Waleij för en kommentar kring de senaste beställningarna.

Martin, HCA har totalt 186 sjukhus i 21 delstater i USA, varav ni nu har fem sjukhus på kundlistan med totalt tio system. Hur anser beställaren att produkten fungerar i den kliniska vardagen?

– Precis som med Intermountain lägger vi stor vikt vid utbildning och uppföljning av produkten. Vi har under ett inriktat projekt på HCA i samarbete med inköpsorganisationen Healthtrust nu tagit order om 10 system under loppet av tre månader och självfallet har vi erhållit positiv feedback från de första sjukhusen vilket nu lett till nya order.

– Fokus är nu att bistå klinker att komma igång med produkterna för att öka antalet behandlade patienter, vilket kommer öka de löpande intäkterna och förhoppningsvis även möjligheterna att växa vidare inom gruppen. Vi har i ett inledande projekt avgränsat oss till tre delstater, men kommer i samråd med Healthtrust utvärdera liknande riktade projekt dels inom HCA, men även inom andra sjukvårdssystem

– Det har stor betydelse för bolaget att vi har kunnat sluta order endast på referenser och kliniska data från produkten. Tillsammans med Intermountain har vi en installerad bas som med ökad utnyttjandegrad starkt kommer att bidra till tillväxten i bolaget.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev