Home Nyheter BrainCool rekryterar och stärker ledningsgruppen

BrainCool rekryterar och stärker ledningsgruppen

BrainCool rekryterar och stärker ledningsgruppen

28 januari, 2022

BrainCool kunde igår meddela en rad strategiska rekryteringar när bolaget nu står inför såväl flera milstolpar som en omstrukturering av koncernen. Jon Berg har utsetts till COO för uppbyggnad av organisationen för onkologi i dotterbolaget CoolPrevent. Thomas Falk ansvarar som CTO för produkterna BrainCool System och RhinoChill. Hakan Hümmet har tillträtt som kvalitetsansvarig för hela koncernen medan Anna Linde har rekryterats som Quality Assurance (QA) manager.

BrainCool, som utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter för snabb nedkylning och kontinuerlig temperaturreglering eller Targeted Temperature Management (TTM), kunde alltså igår kungöra flera nyrekryteringar varav samtliga kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.

Dessa rekryteringar är enligt bolaget ett led i att stärka organisationen med målet att förbereda koncernen, dels inför lansering av fler produkter, dels för att möta de nya regulatoriska kraven inom medicinteknik, framför allt implementeringen av MDR – Medical Device Regulation.

Flera omstruktureringar

Verksamheten bedrivs idag i moderbolaget BrainCool och i två dotterbolag. Kvar i moderbolaget blir verksamheten som bedrivs med produkten RhinoChill, beroende på att externa bidrag och stöd finansierar utveckling, produktion samt olika kliniska projekt alltjämt knutna till moderbolaget.

Däremot bedrivs verksamheten inom onkologi i det helägda dotterbolaget CoolPrevent, medan verksamhetrörande området BrainCooling med produkten BrainCool System, bedrivs i det helägda dotterbolaget IQool Technologies.

Martin Waleij, vd för moderbolaget, konstaterar i ett pressmeddelande att BrainCool har det övergripande ansvaret för styrning av koncernens verksamhet och att bl.a. administration och kvalitetssäkringssystem samt etableringen av en tydligare IR-funktion, fortsatt kommer åligga moderbolaget.

CoolPrevent

För onkologiverksamheten i CoolPrevent kommer Jon Berg – en av grundarna till BrainCool – att tillträda som COO den 4 mars 2022. Berg kommer närmast från en tjänst som utvecklingschef inom Atos Medical. Hans huvudsakliga fokus kommer att vara att bygga upp en organisation inom onkologiområdet. Bland hans tidigare erfarenheter kan nämnas olika positioner inom Gambro, samt CTO på Dignitana.

Berg kommer även att vara verksam inom området regulatory affairs för koncernens samtliga produkter, där ökade krav ställs i samband med MDR-implementeringen. BrainCool kommer även att implementera ett nytt ISO 13 485 system under MDR.

IQool Technologies

Under hösten 2021 tillträdde Thomas Falk som CTO för verksamheten inriktad på produkterna inom BrainCooling, dvs BrainCool System / IQool Technologies men även RhinoChill. Han kommer senast från en tjänst som CTO för ProstaLund och har erfarenhet av seniora ingenjörsroller inom Stryker, där han bland annat arbetat med ambulansdevicen LUCAS, samt Arjo.

Rekryteringar för att kvalitetssäkra koncernen

Utöver dessa tillsättningar har Hakan Hümmet, som har jobbat inom BrainCool under fem år, tillträtt som kvalitetschef för hela koncernen. Anna Linde har vidare rekryterats inom området kvalitetssäkring med tillträde under april. Lind kommer närmast från en tjänst som Quality Assurance (QA) manager på Immunoviaoch har dessförinnan lång erfarenhet från olika roller inom kvalitet och utveckling inom Gambro/Baxter.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev