Home Nyheter KD-bolaget OssDsign satsar med ny strategi och emission

KD-bolaget OssDsign satsar med ny strategi och emission

KD-bolaget OssDsign satsar med ny strategi och emission

3 mars, 2021

OssDsign fortsätter sin resa med att bredda produktportföljen efter att i höstas förvärvat skotska bengraftsbolaget Sirakoss. Nu tar bolaget nästa steg med ny strategi och en nyemission som ska finansiera kommersialisering och utveckling av de nya produktfamiljerna. Siktet är inställt på att accelerera nuvarande aktiviteter för att nå ett positivt kassaflöde 2025.  

Medicinteknikbolaget OssDsign, där Karolinska Development har en tioprocentig ägarandel, utvecklar och tillverkar regenerativa implantat och patientspecifika lösningar för behandling av bendefekter. Tidigare låg fokus på allvarliga kranie- och ansiktsdefekter, men i och med förvärvet av Sirakoss breddades portföljen med det nanosyntetiska benersättningsmaterialet Osteo3 ZP Putty, som används för att åtgärda bendefekter vid exemelvis ryggrads- eller traumakirurgi.

Lanserar ny bolagsstrategi

För att accelerera utvecklingen i bolaget genomför man nu ett strategiprogram med namnet ASCENT25. Programmet etablerar totalt tre marknadssegment; craniomaxillofaciala indikationer, ortobiologi och ryggradskirurgi.

OssDsign pekar ut expansion på den amerikanska marknaden som den viktigaste komponenten i strategiprogrammet, där den nyförvärvade syntetiska bengraften bland annat ska kommersialiseras. Bolaget kommer att öka interaktionen med key opinion leaders och accelerera såväl produktutveckling som fortsatt validering genom nya prekliniska och kliniska studier. Utöver det avser man att strömlinjeforma produktionskapaciteten.

Viktor Drvota, vd Karolinska Development

»Vi ser en stor potential i OssDsigns nya offensiva bolagsstrategi, framför allt med den försäljningsorganisation vi byggt upp i USA. Att bolaget växt med nästan 50 procent det senaste året, trots corona, visar att det finns ett tydligt behov av Ossdsigns högkvalitativa produkter inom regenerativ behandling av bendefekter«, – Viktor Drvota, vd, Karolinska Development.

Satsning mot miljardmarknad

En stor del av OssDsigns existerande kunder gör i dag även operation i ryggrad och bolagets ledning har lång erfarenhet inom området, något som man kommer att ha mycket nytta av i arbetet med de nya marknadssegmenten. Marknaden för bengraftsubstitut uppskattas av Millenium Research Group globalt ligga på runt 4 miljarder USD under 2021.

För att finansiera satsningen genomförs en företrädesemission om 230 Mkr, med en övertilldelningsoption på upp till 30 Mkr. Emissionen garanteras fullt ut av bland annat Karolinska Development, SEB Venture Capital och Fouriertransform.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev