Home Nyheter Vägledning inför potentiell breddning av RhoVacs RV001

Vägledning inför potentiell breddning av RhoVacs RV001

RhoVac guides on new indications for RV001vägleder inför potentiell breddning av RhoVacs RV001

Vägledning inför potentiell breddning av RhoVacs RV001

30 november, 2021

När Lundabolaget RhoVac nu testar sin kandidat RV001 i patienter med prostatacancer i fas IIb är det med siktet inställt på utlicensiering av projektet. Inför en eventuell affär har man genomfört en omfattande marknadsundersökning för att få vägledning i hur det medicinska behovet ser ut även inom andra cancerindikationer. Sammantaget slår bolaget fast att behovet av ett cancervaccin som förhindrar återfall är stort och pekar samtidigt ut två cancerindikationer som särskilt intressanta för deras kandidat.

Utlicensieringsfasen kommer allt närmre för utvecklingsbolaget RhoVac och läkemedelskandidaten RV001, som nyligen fick det vetenskapliga namnet onilcamotide. Kandidaten är en cancerbehandling som är designad för att attackera sjukdomen i dess svagaste tillstånd, efter att primärtumören opererats bort och innan dottertumörer har bildats.

Du kan läsa mer om det kliniska konceptet kring RV001 här.

Den mest avgörande milstolpen att se fram emot är givetvis resultaten från den pågående fas IIb-studien BRaVac som undersöker kandidatens effekt hos patienter med prostatacancer. Parallellt med att man inväntar studieresultaten, som förväntas färdigställas redan första halvåret 2022, pågår även ett arbete för att kunna erbjuda en eventuell tagare ett så komplett och omfattande dokumentation som möjligt av läkemedelskandidatens potential.

Marknadsundersökning fastslår stort medicinskt behov

Bland annat är RhoVac i färd med att färdigställa såväl formuleringsutveckling som kompletterande prekliniska studier. Bolaget uppgraderar även sitt så kallade datarum, som så småningom ska bli föremål för due diligence, det vill säga att det kommer att granskas av potentiella partners. En annan aktivitet som pågått under hösten är genomförandet av en marknadsundersökning vars syfte är att klargöra vilken ytterligare potential som kan finnas för onilcamotide, utöver prostatacancerindikationen som testas just nu.

I undersökningen slår bolaget fast att det inom flera andra andra cancerindikationer visserligen finns adjuvant behandling för att förebygga metastasering och återfall, men att dessa ofta förknippas med allvarliga biverkningar och därmed bara kan ges till högriskpatienter. Enligt RhoVac öppnar detta för möjligheten att introducera en återfallsförebyggande behandling med en bättre säkerhets- och biverkningsprofil till en bredare patientgrupp.

Två indikationer ses som särskilt intressanta

När RhoVac offentliggjorde slutsatserna av sin marknadsundersökning pekades särskilt två cancerindikationer ut som intressanta att utforska som potentiella ytterligare målindikationer för onilcamotide, nämligen njurcancer och blåscancer. De båda cancerformerna har enligt bolaget stora målgruppssynergier med prostatacancer, där majoriteten av patienterna upplever lokal cancer vid diagnos, som sedan sprids i 20 – 50 procent av fallen, trots lokal behandling med inriktning på att bota.

Enligt RhoVac finns i dag ingen adjuvant behandling vid njurcancer. Patienter med blåscancer kan, å sin sida, erbjudas antingen kemoterapi eller immunterapin Bacillus Calmette–Guérin, men båda alternativen är förknippade med allvarliga bieffekter.

Vd kommenterar

BioStock har pratat med RhoVacs vd Anders Månsson för att få veta mer om vad resultaten från marknadsundersökningen betyder för utvecklingsprojektet.

Anders Månsson, CEO RhoVac
Anders Månsson, vd RhoVac

Först och främst, vad betyder slutsatserna från marknadsundersökningen för ert arbete med att få till en affär avseende RV001?

– Marknadsundersökningen ger oss kvantitativa data på hur stor potentialen är för ett cancervaccin, med mild biverkningsprofil, som kan förebygga återfall i cancer och metastaser efter kurativt syftande lokal behandling, dvs. den profil som vi menar att onilcamotide har. Prostatacancer har en enorm potential i sig själv; det är ju en av de vanligaste cancerformerna i världen, men det är naturligtvis viktigt att avspegla hela potentialen för en potentiell partner.

Ni ser ju en möjlighet att er kandidat kan ges som förebyggande behandling för en bredare patientgrupp i många cancerindikationer. Hur sannolikt är scenariot att RV001 skulle kunna ersätta mer traditionella adjuvanta behandlingar som har en sämre biverkningsprofil, och vilken tidshorisont bör man i så fall ha i åtanke i detta sammanhang?

– Om RV001 visar sig fungera väl i prostatacancer, som vi nu testar i fas IIb-prövningen, då är sannolikheten mycket stor att produkten kan fungera även i andra cancerformer, eftersom det inte finns något med oncilcamotide som är specifikt för just prostataceller.

– Innan läkemedlet kan komma på marknaden i någon cancerindikation krävs dock med all sannolikhet fas III-studier. Vår Fast Track-status kan dock skynda på ett potentiellt godkännande. Hur mycket vill vi inte spekulera i innan vi har resultaten från fas IIb i nästa halvår.

Njurcancer och blåscancer pekas i undersökningen ut som intressanta indikationer att utforska med RV001. Är detta utvecklingsprojekt som ni själva kan tänka er att inleda eller ser ni i första hand detta som vägledning för en framtida partner?

– Vår plan är helt klart att sikta på en partnerskapsaffär efter det ”proof of concept” i prostatacancer som vi hoppas att uppnå redan i första halvan av nästa år. Exakt hur ett sådant partnerskap kan se ut är vi öppna för. Det kan handla om ett rakt förvärv, eller någon form av licensaffär. Men vi ser inte framför oss att RhoVac som helt självständigt bolag går vidare med utvecklingen i nästa steg.

– Utveckling i sena stadier kräver mycket kapital och utgör en del i pre-lanseringen av läkemedlet. Sen utveckling bör därför drivas av stora bolag som har finansiell styrka samt både expertis och kommersiell närvaro i terapiområdet.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev