Home Nyheter Iconovo tecknar avtal för generisk inhalationsprodukt i Japan

Iconovo tecknar avtal för generisk inhalationsprodukt i Japan

Iconovo

Iconovo tecknar avtal för generisk inhalationsprodukt i Japan

23 november, 2021

Iconovo har tecknat avtal med japanska TOA Pharmaceuticals om att utvärdera en inhalator från Iconovo för utveckling av en ännu icke offentliggjord generisk inhalationsprodukt. Värdet på utvärderingsavtalet uppgår till 202 000 EUR som ska betalas till Iconovo under de närmaste 12 månaderna. Det slutgiltiga målet med samarbetet är att ingå licensavtal på den japanska marknaden, där man ser en betydande försäljning av originalprodukten enligt Iconovo.

Lundabaserade Iconovo utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som licenseras ut till andra läkemedelsbolag för utveckling av både generiska och innovativa inhalationsprodukter. Iconovo har tagit fram fyra inhalationsplattformar – ICOres, ICOone (samt ICOone Nasal), ICOcap och ICOpre.

I slutet av förra veckan meddelade Iconovo att de har ingått avtal med TOA Pharmaceuticals för utvärdering av en av bolagets inhalatorer för en generisk produktutveckling. Vilken läkemedelsprodukt som avtalet avser har ännu inte tillkännagetts, med enligt bolagets vd Johan Wäborg handlar det om ett läkemedel med betydande försäljning på den japanska marknaden:

»Vi är mycket glada över att fortsätta samarbetet mellan TOA och Iconovo som inleddes 2017. Slutmålet är att ingå ett licensavtal, att utveckla en inhalerbar generisk produkt till ett läkemedel med betydande försäljning på den japanska marknaden baserad på en inhalator från Iconovo.«

Har samarbetat sedan 2017

Japanska TOA Pharmaceuticals tillverkar och marknadsför läkemedel, kemikalier, sanitetsartiklar och medicintekniska produkter. Bolagets produktionsanläggning används för tillverkning och fyllning av inhalerbara läkemedel samt för tillverkning av substanser som används i inhalatorer. 

Redan i december 2017 signerade Iconovo och TOA Pharmaceuticals en avsiktsförklaring (Letter of intent, LOI) i syfte att utveckla någon av bolagets inhalationsplattformar för den japanska marknaden.

Förstudieprojekt under 2018

Därefter (2018) erhöll Iconovo en order värd 2,5 Mkr från TOA Pharmaceuticals för utveckling av två nya versioner av Iconovos inhalatorplattformar, samt testning och utvärdering av fyra läkemedelsprodukter för behandling av bland annat astma och KOL.

Projektet under 2018 var en förstudie och ett så kallad Proof-of-Concept-projekt som pågick under sex månader. Vid ett lyckat utfall i förstudieprojektet skulle parterna utöka samarbetet och ta fram en eller flera kommersiella produkter för den japanska marknaden.

Iconovo har inte offentliggjort vilket läkemedel och vilken inhalator som det nya avtalet med TOA Pharmaceuticals avser.

Nytt utvärderingsavtal med TOA skapar möjligheter

En sak som dock är säker är att Iconovo har mycket på sin agenda och stora planer för de kommande åren. Utöver utvärderingsprojektet med TOA Pharmaceuticals har bolaget sju pågående kundprojekt med bland annat Amneal och ISR som förväntas generera intäkter i form av milstolpsbetalningar och framtida royalties. Dessutom ämnar Iconovo ingå 1-3 nya kundavtal per år. Mot denna bakgrund har Iconovo satt upp målet att uppnå en årlig omsättning på 200 Mkr och ett rörelseresultat på 100 Mkr år 2026.

Chanserna att nå ovanstående omsättningsmål skulle förmodligen öka vid ett lyckat utfall i utvärderingsprojektet med TOA Pharmaceuticals, eftersom det skulle kunna leda till ett framtida licensavtal med samma bolag för den japanska marknaden. Baserat på den information som bolaget kommunicerat om avtalet är det dock svårt att sia om tidsramen för ett sådant potentiellt avtal.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev