Home Nyheter Pharmacolog fördjupar samarbetet med B. Braun

Pharmacolog fördjupar samarbetet med B. Braun

Pharmacolog fördjupar samarbetet med B. Braun

23 november, 2021

Medicinteknikbolaget Pharmacolog fortsätter att satsa tillsammans med sina marknadspartners. Nyligen tillkännagav bolaget sina planer på att gå in i Kina tillsammans med amerikanska Codonics och nu fördjupas även partnerskapet med B. Braun. Pharmacologs DrugLog och PrepLog ska kombineras med den tyska medicinteknikjättens infusionsprodukter för att skapa en ny lösning för säker läkemedelsberedning.

2021 har hittills varit ett givande år för Uppsalabolaget Pharmacolog, som kunnat rapportera flera milstolpar med sin plattformsteknik för kvalitetskontroll av läkemedelsberedningar. Bland annat har man fått flera beställningar på WasteLog-systemet för hantering av överbliven narkotikaklassad substans och nu tar bolaget steget in i Kina tillsammans med den amerikanska partnern Codonics. Läs mer om satsningen här.

Det börjar även röra sig ordentligt för DrugLog- och PrepLog-systemen, för vilka Pharmacolog sedan 2018 har samarbetat med den tyska medicinteknikjätten B. Braun. Samarbetet går ut på att kombinera Pharmacologs system med B. Brauns portfölj av infusionsprodukter, ett segment som 2020 innebar intäkter på 3,4 miljarder EUR för det tyska bolaget. Redan i höst lanseras parternas gemensamma lösning för kvalitetskontrollerad läkemedelsberedning på de spansktalande marknaderna. För Pharmacologs del innebär det att man nu levererar det första av två DrugLog-system.

Fördjupar samarbetet

Parallellt med de första produktleveranserna så väljer parterna att fördjupa sitt samarbete. Hittills har det i första hand handlat om samutvecklingen, men nu arbetar man mot att ingå ett formellt kommersiellt partnerskapsavtal för global utrullning av DrugLog- och PrepLog-systemen.

I det gemensamma pressmeddelandet skriver Jürgen Stihl, som är styrelseledamot i B. Brauns Hospital Care-division:

»This partnership will add unique value to our customers by bringing the process of medication preparation to an even higher level of safety through a final step quality control. Pharmacolog´s advanced technology combined with B. Braun’s medication management portfolio will help further reduce risks of medication errors and patient harm.«

Vd kommenterar

Den senaste tidens framgångar har även börjat visa sig i bolagets resultaträkning, där man i rapporten för det tredje kvartalet kan notera en försäljningsökning på nästan 500 procent för årets nio första månader, jämfört med samma period 2020. I samband med rapporten kontaktade BioStock Pharmacologs vd Mats Högberg för att höra hur han ser på det fördjupade samarbetet med B. Braun och vilka möjligheterna det ger Pharmacolog.

Mats Högberg, vd Pharmacolog
Mats Högberg, vd Pharmacolog

Först och främst, hur ser du på att ni nu tar ett steg närmre B. Braun med sikte på ett globalt kommersiellt avtal för DrugLog och PrepLog?

– Framförallt är det en mycket kraftfull bekräftelse på att vi ligger helt rätt i tiden med våra produkter och vår teknologi samt att efterfrågan på förbättrade system för kvalitetskontroll ökar. Vidare innebär det att våra lösningar kommer med i ett större sammanhang, blir en del av ett komplett system för läkemedelshantering. I takt med att vården nu arbetar med att införa ny teknik ger avtalet stora möjligheter för DrugLog och PrepLog att etablera en ny standard när det gäller kvalitetskontroll av iordningställda läkemedel.

Ni har ju samarbetat med B. Braun Spain sedan 2018. Vilken betydelse har B. Braun haft för utvecklingen av era produkter?

– Samarbetet med B. Braun Spanien, som för övrigt är deras ”center of excellence” inom just området infusionsprodukter, har varit väldigt givande. Vi har under en lång tid arbetat just med att hitta ett bra sätt att ta fram ett integrerat och automatiserat arbetsflöde. Mycket av det vi nu implementera i vår PrepLog-produkt har tillkommit genom vårt samarbete med B. Braun.

Hur ser du framför dig att er relation utvecklas framöver?

– Jag räknar med att vi gradvis expanderar till fler marknader för att, som också nämns i vårt pressmeddelande, så småningom nå en global utrullning.

Man kan ju konstatera att DrugLog och PrepLog blir ett fint komplement till B. Brauns infusionsportfölj. Vilka förväntningar bör man som aktieägare i Pharmacolog ha på en global lansering av er gemensamma lösning?

– En global lansering genom en strategisk partner innebär att vi snabbt ökar vår närvaro och våra affärsmöjligheter på en mycket större marknad än vad vi på egen hand kan bygga upp under samma tid. 

Som du varit inne på tidigare så ser 2021 av allt att döma ut att bli ett genombrottsår för Pharmacolog. Er senaste rapport ser ut att bekräfta det, men vad kommer det att krävas för att ni ska kunna uppvisa svarta siffror på resultatraden?

– Det primära för bolaget är nu att öka försäljningsvolymen. Här har pandemin inneburit kraftiga förseningar och svårigheter att nå avslut, men trots det har vi lyckats med att öka försäljningen och etablerat två väldigt viktiga strategiska partnerskap. Mina förhoppningar inför 2022 är därmed mycket goda. Vi står nu väl rustade för att realisera våra mål och skapa en positiv och långsiktig värdeuppbyggnad i bolaget.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev