Home Nyheter Klaria står starkt inför hösten efter händelserikt kvartal

Klaria står starkt inför hösten efter händelserikt kvartal

Man springer i hösten

Klaria står starkt inför hösten efter händelserikt kvartal

24 augusti, 2021

Läkemedelsutvecklaren Klaria har haft ett händelserikt första halvår 2021. Bolaget uppvisade bland annat positiva bioekvivalensresultat gällande Sumatriptan Alginatfilm och under sommaren presenterades flertalet nya samarbetsavtal för dotterbolaget CDS. Samtidigt har ett optionsavtal och ett låneavtal gett en skjuts åt finanserna vilket gör att bolaget står starkt inför hösten.

Klaria, noterat på First North, har utvecklat en drug delivery-plattform baserad på en patenterad alginatfilm som möjliggör en oral transmukosal behandling för akuta tillstånd som idag inte är väl behandlade.

Klaria LogoPortföljen består av fem projekt där migränläkemedlet Sumatriptan Alginatfilm är det som kommit längst. Projektet nådde i våras en viktig milstolpe i form av positiva resultat i en bioekvivalensstudie, vilket öppnar dörren för marknadsgodkännande av produkten. Resultatet var inte bara viktigt för projektet som sådant, utan även för alginatfilmsplattformen som helhet, något som bolaget hoppas kan ge en skjuts även åt övriga utvecklingsprojekt.

Klaria har under våren också förstärkt patentskyddet för både Sumatriptan Alginatfilm och Naloxon Alginatfilm med godkända produktspecifika patent i respektive USA och EU.

Stärker finanserna ytterligare

En annan milstolpe för utvecklingsportföljen nåddes när Klaria skrev optionsavtal med amerikanska Imbrium Therapeutics. Avtalet, som avser läkemedelskandidaten Adrenalin Alginatfilm, innebar en initial förskottsbetalning på 3,5 MUSD med ett potentiellt totalvärde på 70 MUSD plus tvåsiffriga royalties. Efter slutförda prekliniska studier har Imbrium Therapeutics enligt avtalet möjligheten att erhålla marknadsrättigheterna för kandidaten i USA. Klaria bibehålla rättigheterna i resen av världen, inklusive EU.

Vårens milstolpar ledde i sin tur till att kassan kunde stärkas ytterligare via ett låneavtal om totalt 50 Mkr som slöts med ett investerarkonsortium med Modelio Equity i spetsen. Avtalet innebär att bolaget nu har tillräckligt med medel för att driva vidare utvecklingen i samtliga projekt enligt plan under 2021 och 2022. Finansieringen kommer bland annat vara viktigt i arbetet för att förbereda Sumatriptan Alginatfilm för marknadsgodkännande.

Som en del av de förberedelserna har Klaria även erhållit 2 Mkr i projektstöd från EUs Horizon 2020-program. Av de totalt 21 Mkr som avtalet avser har bolaget hittills erhållit 18,5 Mkr och räknar med att få resterande belopp efter att slutrapportering gjorts.

Flera samarbetsavtal för CDS

Det har varit en aktiv vår även för dotterbolaget Cannabis Delivery Sciences (CDS), som slutit ett strategiskt samarbetsavtal med den jamaikanska cannabisproducenten Pure Jamaican Limited. Inom ramarna för det samarbetet tecknades nyligen ett forsknings- och utvecklingsavtal gällande ett leveranssystem för precisionsdoser av läkemedelsklassad psilocybin. Avtalet avser utveckling och kommersialisering i den så kallade LAC-regionen som omfattar Mexiko, Centralamerika, Sydamerika och Karibien.

För den europeiska marknaden tecknade CDS nyligen ett samarbetsavtal med svenska Hemply Balance för utveckling av alginatfilmer innehållandes cannabinoiden CBD. Filmerna är tänkta att kommersialiseras under Hemply Balances varumärke i Sverige och resten av Europa, med målet att lansera på den svenska marknaden under 2022.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Klarias vd Jesper Wiklund för att få veta mer.

Jesper Wiklund, vd Klaria
Jesper Wiklund, vd Klaria

Ni har haft ett händelserikt 2021 hittills. Hur ser du på det första halvåret som gått?

– Ja, det var både händelserikt och framför allt framgångsrikt. De två viktigaste händelserna var den positiva, pivotala bioekvivalens-studien med sumatriptan samt det samarbete vi ingick med Imbrium Therapeutics rörande Adrenalin Alginatfilm.

När ni nu rör er allt närmre marknad med Sumatriptan Alginatfilm, vad kan du säga om potentialen för det projektet?

– Vi uppskattar en försäljningspotential för Sumatriptan Alginatfilm med ca 2,5 miljarder kr per år, baserat på nuvarande utvecklingsplan. Det är förstås mycket intressant då vi nu planerar att lämna in ansökan om godkännande hos de europeiska myndigheterna redan nästa år.

Optionsavtal och låneavtal gör att ni står relativt starka finansiellt. Hur ser du på det och hur påverkar det tidslinjerna i era utvecklingsprojekt?

– Vi står starka och kan således investera i våra utvecklingsprojekt. Det är det viktigaste för Klaria eftersom vi har många mycket värdefulla projekt som ökar i värde ju längre i utvecklingen vi kommer med dem. Vi har nu, förutom sumatriptan, projekt med adrenalin, naloxon, midazolam och ketamin. I vårt dotterbolag Cannabis Delivery Sciences jobbar vi med medicinsk cannabis. Det är många projekt och vår förmåga att resa kapital är i det perspektivet mycket viktig.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev