Home Nyheter Positiva studieresultat från Karolinska Development-bolaget Dilafor

Positiva studieresultat från Karolinska Development-bolaget Dilafor

Positiva studieresultat från Karolinska Development-bolaget Dilafor

2 juni, 2021

Läkemedelsbolaget Dilafor, som utvecklar tafoxiparin i syfte att underlätta för kvinnor vid utdragna förlossningar, rapporterade under tisdagen positiva fas IIb-resultat. Läkemedelskandidaten visade i studien en signifikant positiv påverkan hos förstföderskor som får hjälp att bli igångsatta vid förlossningen. Karolinska Development, som äger 30 procent av Dilafor, inleder nu en analys av resultaten för att se hur de påverkar innehavets bokförda värde.

Solnabaserade Dilafor ingår i Karolinska Developments portfölj som genom joint venture-bolaget KDev Investments har en ägarandel på 31 procent. Bolaget är verksamt inom obstetrik där man utvecklar läkemedelskandidaten tafoxiparin för användning i samband med långdragna förlossningar, ett vanligt förekommande problem inom förlossningsvården. Målet är att med tafoxiparin kunna minska risken för långdragna förlossningar och därmed komplikationer.

Positiva resultat stärker projektet

Läkemedelskandidaten har i en tidigare studie visat signifikant positiv effekt i form av kortare förlossningstid och nu ger nya positiva data ytterligare en skjuts åt projektet. Resultat från den fas IIb-studie som genomförts i 170 förstföderskor visar på en signifikant positiv påverkan på livmoderhalsens mognad vid användning av tafoxiparin. I studien fick patienterna en subkutan injektion per dag i upp till en vecka före planerad igångsättning, antingen med tafoxiparin eller placebo.

Den positiva topline-datan öppnar dörren än lite mer mot en marknad som enligt Karolinska Development kan vara värd mer än 1 miljard USD per år, enbart i USA. Dilafor analyserar just nu resultaten i sin helhet för att få en fullständig bild av kandidatens effekt och man kommer även att förlänga studien för att prova två lägre doser av tafoxiparin än den som använts hittills.

»Den övertygande effekten av tafoxiparin som visats i fas 2b-studien ger ökat hopp om att kunna erbjuda kvinnor en ny behandling som minskar risken för komplikationer hos både mor och barn till följd av utdragna förlossningar. Dessa positiva kliniska resultat utgör en viktig milstolpe i Dilafors utveckling som bolag och öppnar stora kommersiella möjligheter för läkemedelskandidaten.« – Viktor Drvota, vd Karolinska Development.

Karolinska Development Logo

Gör översyn av innehavets verkliga värde

Tillsammans med en extern bedömning kommer Karolinska Development avgöra vilken effekt de nya resultaten har på det bokförda värdet av Dilafor-innehavet. Vid utgången av det första kvartalet uppgick det verkliga värdet av KDev Investments portfölj till knappt 174 Mkr. KDev Investments-portföljen innehåller, förutom innehavet i Dilafor, även innehav i Aprea Therapeutics, Modus Therapeutics och Promimic.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev