Home Nyheter Förlängt cannabisprogram i Danmark ger DanCann Pharma medvind

Förlängt cannabisprogram i Danmark ger DanCann Pharma medvind

Förlängt cannabisprogram i Danmark ger DanCann Pharma medvind

31 maj, 2021

Den danska läkemedelsutvecklaren DanCann Pharma kunde förra veckan meddela att den danska regeringen har beslutat att förlänga pilotprogrammet med medicinsk cannabis – permanent för industrin och fyra år till för patienterna. Detta är positiva nyheter för DanCann vars helt nya och första högteknologiska odlingsanläggning, BIOTECH PHARM1 för odling av medicinsk cannabis nyligen driftsattes.

DanCann Pharma A/S mål är att odla, tillverka, distribuera och exportera kvalitetssäkrade cannabinoider för medicinskt bruk i form av både receptbelagda läkemedel och receptfria läkemedel. Dessa substanser är avsedda att användas både i bolagets egna produkter och för att möta behoven hos både stora och små läkemedelsutvecklingsbolag.

DanCanns odlingsteknik – en kombination av artificiell intelligens och high pressure aeroponics som utvecklats av NASA – används nu i bolagets första hygieniska och klimatstyrda anläggning, BIOTECH PHARM1, som nyligen driftsattes.

Avsikten är att på kort och medellång sikt utveckla behandlingar för multipel skleros, kronisk smärta, ryggmärgsskada och illamående (kräkningar) till följd av kemoterapibehandling av olika cancerformer. Detta utgör de prioriterade patientgrupperna i Pilotprogrammet. Patienter som genomgår behandling med kronisk smärta betraktas som den huvudsakliga målgruppen.

Legalisering i Danmark var startpunkten

I samband med att medicinsk cannabis legaliserades i Danmark år 2018 sjösattes ett pilotprogram för att kunna erbjuda patienter cannabis för medicinskt bruk. Dessa cannabinoider ska användas som ett behandlingsalternativ i de fall då konventionella läkemedel inte gett avsedd effekt, t.ex. i termer av smärtlindring. Ett bolag som såg stora affärsmöjligheter relaterat till pilotprogrammet är DanCann Pharma. Sedan dess har bolaget skruvat upp tempot rejält och har redan etablerat internationella samarbeten och distributionsrättigheter för de nordiska länderna och Tyskland.

»We applaud the Danish Parliament’s decision to extend the Pilot Programme that allow local cultivation and production of medical cannabis. The overall agreement is good news for the entire Danish medical cannabis industry and ecosystem as it is likely to attract further investments and stimulate the drive towards making Denmark a leading nation within the field of medical cannabis. Now the industry – and we as a Company – can calm down and start creating further investments, development, and earnings« – Jeppe Krog Rasmussen, vd DanCann Pharma

Pilotprogrammet för patienter förlängs ytterligare fyra år

Medical cannabisDen 25 maj ingick den danska regeringen med stöd av andra politiska partier en överenskommelse om att fortsättapilotprogrammet med medicinsk cannabis. Beslutet innebär en permanent förlängning för industrin och fyra år till för patienterna. Kort sagt ger detta läkare grönt ljus att förskriva medicinsk cannabis till patienter oavsett sjukdom,samtidigt som företag ges ett fortsatt mandat att tillverka cannabis till patienter för medicinskt bruk.

Sänker investeringsriskerna

Att odlingen av cannabis på detta sätt tydligt uppmuntras, är en klar signal till industrin att investeringar kan göras med ett större mått av säkerhet. Detta stämmer i synnerhet för DanCann vars målsättning är att ta stora marknadsandelar med sitt nya kultiveringskoncept.

Vidare fastslår avtalet, som formellt äger laga kraft mot slutet av året, att diskussioner rörande fortsatt bidrag tillpatienter för inköp av medicinsk cannabis i pilotprogrammet kommer att fortsätta i höst.

»This is a significant step. I am very happy and satisfied. I feel that we have helped and pushed to make a difference in order to get this in place« – Jeppe Krog Rasmussen

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev