Home Nyheter Duearitys grundare om bolagets produkter och kommande börsnotering

Duearitys grundare om bolagets produkter och kommande börsnotering

Duearitys grundare om bolagets produkter och kommande börsnotering

13 april, 2021

Peter Arndt lever med tinnitus sedan 2014. Problemen han upplever, kombinerat med otillräcklig behandling och en bakgrund inom produktutveckling gav honom inspiration att grunda medicinteknikbolaget Duearity. Under 2021 lanserar Duearity sin första produkt, som är tänkt att hjälpa de miljontals människor världen över som lider av tinnitus. BioStock har talat med Peter Arndt, vars bolag nu är på väg att noteras på Nasdaq First North och som i samband med noteringen tar in 24,9 Mkr för att finansiera de sista förberedelserna inför lansering.

Tinnitus är ett symptom som leder till att en person hör ljud utan extern källa. Ljudet kan vara ett pip, en ton, ett visslande eller ett brus och kan leda till en rad besvär, som till exempel sömnsvårigheter, problem med koncentrationen eller depression. Mellan 10 och 20 procent av världens befolkning bedöms ha någon form av tinnitus varav 2 till 3 procent har svåra problem.

Lider själv av tinnitus

Peter Arndt, grundare och styrelseledamot på Malmöbolaget Duearity, märkte först av problem med tinnitus under 2014. Problemen stegrades successivt och till sist var han tvungen att söka hjälp. Ett vanligt sätt att lindra tinnitus i dag är så kallad Tinnitus Retraining Therapy (TRT) där KBT kombineras med så kallad maskering, där ljud i alla frekvenser, så kallat vitt brus, spelas upp för att minska personens uppmärksamhet på tinnitusljuden. Under behandlingen spelas vitt brus upp under 6 till 8 timmar per dag under en period på mellan 6 och 24 månader. För att påverka personens vardag så lite som möjligt görs dessa uppspelningar oftast under sömn.

Nuvarande hjälpmedel otillräckliga

Det finns olika former av hörapparater och öronsnäckor för uppspelning av vitt brus, där problem dock kan uppstå i örongångarna och som ofta inte går att sova med. Problemen är så pass stora att många i dag väljer att avbryta behandlingen innan den hinner ge någon långvarig effekt.

Detta är något som Arndt vill ändra på med Duearitys första produkt. Tinearity är en liten ljudgenererande produkt som fästs bakom öronen och som sänder vitt brus in i örat via skallbenet, vilket stimulerar örat på samma sätt som en hörapparat. Förhoppningen är att kunna erbjuda ett effektivt alternativ till nuvarande hjälpmedel som man upplever begränsar tinnituspatientens vardag.

»Det är kombinationen av att hitta lösningar på kända problem mot nya och befintliga marknader som driver mig, därför är det än trevligare att få lov att göra det mot en stor bortglömd grupp av människor som lider av tinnitus i det tysta.« – Peter Arndt, grundare och styrelseledamot Duearity.

Genomför nyemission inför produktlansering

Tinearity har utvecklats etappvis sedan 2016 och planen är att kunna ta produkten till marknad vid årsskiftet. För att kunna slutföra de avslutande förberedelserna genomförs nu en nyemission på 24,9 Mkr samtidigt som aktien tas upp för handel på Nasdaq First North Growth Market. Likviden kommer bland annat att användas till validering, CE-märkning samt till att genomföra själva marknadslanseringen.

BioStock har kontaktat Peter Arndt för att höra mer om hans bakgrund och om bolagets satsning.

Peter Arndt, grundare och styrelseledamot Duearity

Peter, till att börja med, kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

– Den korta varianten om mig själv och min bakgrund är att jag i grunden är genuint intresserad av teknik, affärsutveckling och entreprenörskap. Jag har väldigt lång erfarenhet av att utveckla produkter inom industrin och inom den medicintekniska världen. Mitt intresse för entreprenörskap har resulterat i att jag startat ett flertal bolag genom åren där Duerity är ett av dom senare.

– Det är kombinationen av att hitta lösningar på kända problem mot nya och befintliga marknader som driver mig, därför är det än trevligare att få lov att göra det mot en stor bortglömd grupp av människor som lider av tinnitus i det tysta.

Du lider själv av tinnitus. Hur har din ”behandlingsresa” sett ut och vad skulle den här produkten innebära för dig som patient?

– Min behandlingsresa startade som för så många andra med tinnitus via vårdcentralen. Där blev jag remitterad dels till Öron-, näsa och halskliniken samt till en psykologklinik med tinnitus som specialinriktning. Då jag inte hade några fysiska skador eller andra sjukdomar som påvisade något fel, var jag som så många andra en patient med tinnitus av okänd anledning. Så min behandling startade med KBT-samtal med psykolog och en introduktion av TRT, det vill säga lyssna på vitt brus i kombination av att skapa en mental acceptans för situationen.

– Den behandlingsformen fungerade bra för min del. Jag kände en direkt lättnad av att behandla mig och ett direkt intresse uppstod i att försöka förbättra den. Det har nu resulterat i produkten Tinearity som enbart är optimerad för behandling av tinnitus, med hänsyn tagen till alla vardagliga situationer. Man kan behandla sig var som helst, när som helst, och för mig som patient medför det en enorm frihet, trygghet och känsla av kontroll när jag faktiskt aktivt kan påverka situationen.

Ni siktar på att ta produkten till marknad vid årsskiftet. Hur ser marknadsplanen ut?

– Vi har faktiskt redan startat pre-lanseringen genom digital marknadskommunikation och denna har två syften. Dels att testa budskap och bilder så att vi kan vässa och effektivisera vår kommunikation. Det andra syftet är att bygga upp en kunddatabas. Vi startade i mitten av februari och har flera hundra intresserade, såväl personer med tinnitus men också många anhöriga. Så vi har fått en mycket bra start. Tinnitus är något som berör oerhört många människor, både direkt och indirekt.

Hur ser marknaden ut för den här typen av produkter?

– Tinnitusmarknaden är eftersatt. 2-3 procent av en befolkning har svår livspåverkande tinnitus, vilket innebär depression, oro, ångest och sömnproblem. Denna grupp har stora svårigheter att kunna arbeta och hantera sociala sammanhang. Därutöver har ytterligare en grupp relativt stora besvär. Vår bedömning är att cirka 5-6 procent av en befolkning har antingen svår livspåverkande tinnitus eller har stora besvär och är i behov av lindring och behandling.

– Trots att så många människor lider eller besväras av symptomen så har det inte tagits fram några medicintekniska produkter som syftar till att lindra eller behandla.

Hur ser konkurrenslandskapet ut inom tinnitusområdet?

– Det finns en rad olika alternativ för att lindra eller behandla tinnitus. Den mest effektiva är Tinnitus Retraining Therapy som använts i årtionden och som består av KBT i kombination med vitt brus. För att lyssna på vitt brus är man idag hänvisad till ear plugs, speakers och hörapparater med vitt brus-funktion. Dessa är inte tillräckligt flexibla eftersom de inte funkar på arbetet, på fritiden eller när man sover. Oerhört många kan inte behandla sin tinnitus enligt rekommendationen som säger att man ska lyssna under 6-8 timmar per dag. Så Tinearity är en unik lösning.

– Vi framhåller tre väsentliga skillnader i jämförelse med konkurrerande tekniska hjälpmedel för att föra in vitt brus i örat. För det första att Tinearity bidrar till att en person som lindrar och behandlar sin tinnitus är fri och flexibel i och med att örongången är fri. Tinearity sitter bakom öronen och sänder vitt brus via skallbenet med icke-invasiv bone conduction technology. Man kan lindra och behandla även om man sitter i möte, pratar i telefon eller samtalar med kollegor. Man kan också behandla på fritiden, när man lagar mat, är ute och joggar, simtränar, eller pysslar i trädgården. Man kan också välja att använda Tinerity under sömn utan att det stör och framför allt så slipper man ha något i örat vilket allt som oftast leder till smärta och problem i örongången.

– För det andra har vi knutit Tinearity hårt till en vedertagen metod, Tinnitus Retraining Therapy, vilket är en allmänt accepterad metod vilket därmed ökar förtroendet för vår produkt.

– För det tredje kommer vi att medtech-klassa Tinearity. Det finns en uppsjö av olika tekniska hjälpmedel, men de har inte genomgått de omfattande tester och granskning som Tinearity kommer att utsättas för. Även detta ökar förtroendet för vår produkt.

Utöver er huvudprodukt utvecklar ni även ett AI-koncept, vad kan du berätta om det?

– Tinearity AI-består av Tinearity, aktivitetsklocka, app och en molntjänst. Med Tinearity-AI adderar vi funktioner som syftar till att personer som besväras av tinnitus ska ges möjlighet att ta kommandot över symptomen. Det är nämligen allmänt känt att tinnitussymptomen ökar och minskar i styrka under en dag beroende på vad personer gör och vilka situationer denne ställs inför.

– AI-systemet mäter kroppsvärden med aktivitetsklockan, till exempel puls, och sänder informationen vidare till molnlösningen och den personspecifika appen. AI-systemet ska lära sig vilka kroppsfunktioner som förebådar ett förändrat symptom och varna personen att symptomen är på väg att förvärras. Genom att varnas ska personen ges möjlighet att exempelvis dra sig ur situationer och därmed ta kommandot över symptomen.

– Den aggregerade informationen kan komma att vara väsentlig för forskare vilket innebär ytterligare möjligheter för Duearity.

Vad hoppas du på sikt kunna uppnå med produkterna?

– Vi vill uppnå två saker. Tinnitus kan vara ett fruktansvärt symptom. Det bryter ner människor och leder till stora samhällskostnader. Vi vill att så många som möjligt kan få lindring, liksom jag kände lindring när jag lyssnade på vitt brus. För det andra vill vi bygga ett lönsamt och framgångsrikt medtech-företag. Jag är övertygad om att vi kan uppnå båda målen.

Vilka milstolpar hoppas du kunna rapportera av under året?

– Låt mig nämna fyra milstolpar. För det första kommer vi att färdigställa en proof-of-concept i Q3 för Tinearity-AI. Denna kommer att ge många svar och vägleda oss i det fortsatta utvecklingsarbetet. Den andra och kanske viktigaste milstolpen, är att vi i Q3 kommer att slutföra utvecklingen av Tinearity och gå in i CE-märkningsprocessen. För det tredje har vi som mål att i slutet av året, som ett resultat av vår pre-sale, redovisa en viss försäljning av Tinearity.

– Vidare är målsättningen att presentera åtminstone ett samarbete som ska bidra till att göra Duearity lönsamt.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev