Home Nyheter Ultimovacs presenterar studiedesign för INITIUM på AACR

Ultimovacs presenterar studiedesign för INITIUM på AACR

Ultimovacs presenterar studiedesign för INITIUM på AACR

13 april, 2021

Förra veckan inledde American Association for Cancer Research sitt årliga möte i syfte att rikta strålkastarljuset mot de främsta pågående kliniska prövningarna inom cancer. Norska Ultimovacs deltog i den virtuella konferensen och presenterade en poster som förklarade studiedesignen för deras INITIUM-studie, en av två pågående proof-of-concept-studier som prövar deras universella cancervaccin UV1.

Det norska immunonkologibolaget Ultimovacs har en bred klinisk pipeline som syftar till att testa UV1, ett universellt cancervaccin med förmåga att arbeta i kombination med andra immunterapier för att generera ett inflammatoriskt, vilket i slutändan skulle leda till att tumören förstörs. Läs mer om bolagets teknologi här.

Brett kliniskt program

Ultimovacs testar UV1 över ett brett spektrum av cancerindikationer, inklusive prostatacancer, icke-småcellig lungcancer (NSCLC), metastaserande malignt melanom och mesoteliom, och i kombination med andra terapeutiska klasser. Förutom de fyra pågående fas I-studierna rekryterar bolaget patienter för två proof-of-concept-studier och har nyligen tillkännagett ytterligare två fas II-studier, varav en är ett samarbete med läkemedelsjätten AstraZeneca (läs mer om detta projekt här).

De pågående INITIUM och NIPU fas II-studierna testar båda trippelkombinationen UV1 med kontrollpunkthämmarna ipilimumab (Yervoy) och nivolumab (Opdivo) i metastaserande malignt melanom respektive mesoteliom. I bägge studierna har patienter registrerats sedan juni 2020, och NIPU-studien, där den första patienten doserades den 15 juni 2020, sponsras av Oslo universitetssjukhus. Sjukhuset har ingått ett samarbete med Ultimovacs och läkemedelsjätten Bristol-Myers Squibb (BMS), som länge har varit en världsledande aktör inom IO-utveckling, för att få stöd för förberedelserna och genomförandet av studien.

INITIUM studiedesign presenterad vid AACR

Samtidigt presenterade bolaget under helgen studiedesignen för INITIUM-studien genom en poster på den årliga virtuella AACR-konferensen. INITUM-studien är en randomiserad, öppen studie med 154 patienter, slumpmässigt tilldelade den experimentella armen eller kontrollarmen. Patienter i den experimentella armen kommer att få 8 UV1-vaccinationer under 4 cykler av nivolumab och ipilimumab, medan patienter i kontrollarmen kommer att få 4 cykler av nivolumab och ipilimumab utan UV1-vaccination.

I båda försöksgrupperna kommer patienterna att inleda underhållsbehandling med nivolumab efter att de har erhållit den sista dosen i induktionsbehandlingen. Patienterna kommer att följas till studien är avslutad. I slutet av studien kommer progressionsfri överlevnad att vara det huvudsakliga utfallet som uppmätts och jämförs mellan patienter i experimentarmen och patienter i kontrollarmen. Sekundära resultatmått inkluderar jämförelse av total överlevnad och objektiv responsfrekvens mellan grupperna. Utläsning av progressionsfri överlevnad förväntas ske under 2022.

UV1 har stor potential

Kontrollpunkthämmare är standardbehandlingen för avancerat malignt melanom. Det är dock fortfarande alltför många patienter som inte svarar bra på behandlingen och enligt Ultimovacs når bara cirka 50 procent 5-års överlevnad. Bolagets UV1-vaccin har potential att öka responsfrekvensen ytterligare för denna patientgrupp. Om INITIUM-studien lyckas kommer kombinationsterapin att vara en betydande innovation och tillgodose ett stort medicinskt behov.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev