Duearity vill hjälpa personer med tinnitusbesvär

Tinnitus är ett vida utbrett symptom som påverkar livet för hundratals miljoner människor världen över. Behandlingsalternativen är få och begränsade, något som Malmöbaserade Duearity vill ändra på med sin nyutv... LÄS MER!
Camera BioStock Live

BioStock Live med Duearity

Dagens upplaga av BioStock Live bjuder på en presentation av Malmöbolaget Duearity och vd Fredrik Westman. Medicinteknikbolaget är verksamma inom tinnitus och har utvecklat Tinearity, en produkt som ska förbätt... LÄS MER!