Home Nyheter Stort intresse kring Sprint Bioscience på BIO-Europe

Stort intresse kring Sprint Bioscience på BIO-Europe

Stort intresse kring Sprint Bioscience på BIO-Europe

31 mars, 2021

Bioteknikbolaget Sprint Bioscience bedriver tidig preklinisk utveckling inom cancer, med siktet inställt på tidig utlicensiering av sina läkemedelsprojekt. Att läkemedelsbranschen ständigt söker efter nya spännande projekt märktes inte minst under förra veckan då bolaget deltog på en digital upplaga av partneringkonferensen BIO-Europe Spring, där intresset kring bolagets projekt var stort. BioStock pratade med bolagets forskningschef Martin Andersson och affärsutvecklingschef Anne-Marie Wenthzel som kommenterade konferensen.

Sprint Bioscience portfölj består i dag av fem huvudprojekt varav fyra är riktade mot olika cancerindikationer. Bolaget utvecklar molekyler som hämmar olika målprotein och kan på så sätt angripa de metabola processerna i cancertumörer på flera fronter. Strategin är att fokusera på de inledande utvecklingsstegen i det prekliniska skedet för att sedan licensiera ut projekten till en partner som tar projektet vidare genom de kliniska faserna.

Bolaget har redan sett ett stort intresse kring sina projekt, där ett aktuellt exempel är onkologiprojektet PETRA01, som så sent som i mars licensierades till cancerläkemedelsföretaget HiberCell. Här är Sprint Bioscience berättigade till upp till 240 MUSD i delmålsbetalningar plus royalties på framtida försäljning, varav 5 MUSD redan erhållits.

Stort intresse på BIO-Europe Spring

Ytterligare signaler kring det stora intresset kom förra veckan vid bolagets medverkan på vårupplagan av BIO-Europe, som det här året hölls digitalt. BIO-Europe är Europas största partneringkonferens där tusentals ledande befattningshavare från internationella bioteknik- och läkemedelsbolag, investerare och affärsutvecklare får en chans att mötas och diskutera eventuella framtida partnerskap.

BioStock kontaktade bolagets forskningschef Martin Andersson och Anne-Marie Wenthzel, som är affärsutvecklingschef, för att höra vilka intryck de fått från eventet.

Anne-Marie Wenthzel, affärsutvecklingschef Sprint BioScience

Martin och Anne-Marie, nu har ni just deltagit på årets första partneringkonferens, BIO-Europe Spring. Vad är era intryck från mötet?

– Den här typen av evenemang deltar vi på flera gånger per år, dels för att upprätthålla kontakten med de bolag vi redan har kontakter med, dels för att finna nya bolag att föra en dialog med. Vi brukar knappt hinna logga in i partneringsystemet förrän vi är uppbokade. Likadant var det i år, så det är tydligt att det finns ett stort intresse för våra projekt och många som är aktiva när det gäller att hitta nya attraktiva läkemedelsprojekt.

Är det stor skillnad på konferensen nu när den hålls helt digitalt?

– Faktum är att förra året, när de första mötena hölls digitalt, var vi nog lite oroliga att det inte skulle slå väl ut. Även om vi givetvis saknar dynamiken med det fysiska mötet så blir det på samma gång mer effektivt och snarast fler bra möten än vid tidigare event. Det blir långa dagar p.g.a. allas respektive tidszoner men det är givande möten och det ges lite mer tid för reflektion än på en fysisk mässa.

Vilken typ av bolag träffar ni?

– Vi träffar hela spektrat – allt ifrån små bolag till de stora globala. I år har intresset varit jättestort från Asien, bland annat har vi sett en stor representation av sydkoreanska och kinesiska företag. Vi träffar gärna bolag som blir en bra kombination ihop med oss – det vill säga de som är intresserade av att ta projekten vidare genom klinik och till marknaden samt har expertis och resurser för att möjliggöra detta.

Under mötena, vad är det ni lyfter fram?

– Just nu presenterar vi våra projekt Vps34, här har vi en hel del intressanta data att uppdatera med – och vårt projekt VADA som vi presenterade första gången juni 2020. Under hösten 2020 startade vi vårt nya projekt DISA, men det har vi inte presenterat för kunder ännu. Däremot ger dessa möten oss en unik chans att ha ”örat mot rälsen” och lyssna in vad kunderna efterfrågar.

Martin Andersson, forskningschef Sprint BioScience

Vad får ni för respons?

– När vi kan presentera både bra läkemedelskemi och bra biologi så ser vi att vi får ett stort intresse och om det är rätt målprotein eller verkningsmekanism för bolaget leder det till fördjupade diskussioner.

Hur ser egentligen processen ut efter ett sådant här partneringmöte?

– Först och främst blir det en tid av uppföljning, men när vi etablerat ett intresse mellan våra säljorganisationer så brukar de vetenskapliga diskussionerna ta vid och ett konfidentialitetsavtal sättas upp.  Det är viktigt att kunna ha fördjupade samtal för att motparten verkligen ska förstå vårt projekt och så sätt ta relevanta beslut.

– Om diskussionerna faller väl ut brukar man gå vidare med ett så kallat MTA (Material Transfer Agreement) och bolaget får därmed faktiskt testa vårt projekt. Detta är en komplicerad process som kräver högsta säkerhet och konfidentialitet, men väl genomförd kan det sedan komma att skapas ett “term sheet” som sätter ramarna för ett eventuellt avtal. För oss har denna process tidigare som regel tagit cirka sex månader.

– Det är tidskrävande men en oerhört spännande del av vår affärsmodell. Ofta kan processerna med potentiella partners ske parallellt i ett och samma projekt för att vi ska maximera möjligheterna till bra licensavtal med fördelaktiga villkor.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev